Hopp til hovedinnhold

Skatterett I BRV370

Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning. Emnet er praktisk nyttig og er nyttig for alle som har befatning med arbeidsliv eller virksomheter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BRV370

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

- Studentene skal ha god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep og kunne anvende disse ved inntektsberegning og skatteplanlegging.

Ferdigheter

-  Studentene skal kunne identifisere skatterettslige problemstillinger og drøfte disse ved anvendelse av juridisk metode ved tolkning av skattereglene.

- Studentene skal kunne beregne inntektskatt for fysiske personer.

Innhold
I emnet går man grundig inn på reglene for når en inntekt er skattepliktig eller et fradrag er fradragsberettiget, herunder reglene for når en inntekt eller fradrag skal tidsfestes. Det gis også en oversikt over hvilke fradragsmuligheter fysiske personer har og hvilke prinsipp disse reglene utledes av. I tillegg skal studentene ha oversikt over hvilke inntekter som er skattepliktlige og hvilke som er skattefrie. Det gis også en oversikt over både lovlige og ulovlige tilpasninger.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulatorLovdataLovsamlingOrdbok 1), Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata

1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppgave
Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Faglærer: Atle Wiig
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver.

Forventet arbeidsbelastning er 280 timer, hvordan arbeidsbelastningen fordeles mellom forelesning, arbeid med oppgaver og lesing er opp til hver enkelt.

Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Skatterett I (BØK420) 10
Skatterett I (BRE360) 10
() 20
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto