Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

Hverdagens sosiologi: med utgangspunkt i globale spørsmål i den moderne verden vil vi fokusere på de grunnleggende sosiologiske ideene og sentrale spørsmål om teorier og begreper relatert til globalisering og hverdag. Målet med dette kurset er å utvide studentenes forståelse av sosiologiske perspektiver ved å undersøke effekten av globalisering på folks hverdag. Det gis særlig oppmerksomhet til sosiologiske teorier og begreper om moderne samfunnsmessige og politiske bekymringer, samt sosiologiske teorier om analyse av hverdagsliv. Aktuelle temaer er sosiale bevegelser; følelsenes sosiologi; kjønnssosiologi; digitale teknologier. Det legges vekt på hvordan forskjellige sosiologiske perspektiver begrepsliggjør og studerer slike spørsmål. Kurset vil være strukturert på en måte som vil hjelpe studentene med å finne et emne for BA-oppgaven og hjelpe dem med å videreutvikle et sett med overførbare ferdigheter -- inkludert kritisk tenkning, resonnement og problemløsning -- som er avgjørende for vellykket progresjon til høyere utdanning eller til profesjonell arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BSS360

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset introduserer forskjellige perspektiver og problemstillinger innen sosiologien i hverdagen og fokuserer på globaliseringens innvirkning på hverdagen vår. Emnet er basert på sosiologiske teorier om globalisering, digitalisering og sosial ulikhet, og diskuterer deres anvendelse i hverdagen. Kurset beveger seg mellom sosiale fenomener på både makro- og mikronivå og diskuterer anvendelsen av sosiologiske perspektiver på spesifikke sosiale forhold.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs forventes studentene å ha tilegnet seg kunnskap om:

  • Sentrale spørsmål knyttet til globaliseringens innflytelse på hverdagen.
  • Sentrale perspektiver og teorier om globalisering og hverdagsliv.
  • Forholdet mellom globalisering og sosial ulikhet i hverdagen

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Bruke sosiologiske perspektiver, teorier og begreper på analysen av globale og sosiale fenomener i hverdagen.
  • Gjøre sosiologibegrepene og teoriene i hverdagen relevante for samfunnsdebatter.
  • Analysere implikasjonene av globalisering på hverdagen.

Generell kunnskap

  • Studentene skal utvikle en sosiologisk forståelse av forholdet mellom globalisering, sosial endring og hverdag.
  • Basert på sosiologisk teori og begreper i hverdagen, skal studenten ha en godt utviklet plattform for kritisk sosiologisk analyse og kunne reflektere og analysere ulike globale prosessers innvirkning på hverdagen.

Forkunnskapskrav

De obligatoriske sosiologikursene i første år av bachelorprogrammet i sosiologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet
De obligatorisk arbeidene må fullføres og bestås for å gå opp til eksamen, også onlineoppgaver er obligatoriske for å bli registrert til avsluttende eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hande Eslen Ziya

Arbeidsformer

Emnet vil ha en kombinasjon av blandet undervisning, med nettbaserte og konvensjonelle forelesninger.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto