Hopp til hovedinnhold

Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag BSY161

Emnet består av to deler:

 • Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Del II: Mikrobiologi og smittevern

Del I omhandler kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet. Del II gir en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. Smittevern og korrekt bruk av antibiotika for å redusere resistensutvikling er sentralt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BSY161

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Har bred kunnskap om smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Har kunnskap om biokjemi, mikrobiologi, antibiotikabruk og resistensutvikling

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan iverksette smitteverntiltak for å hindre spredning av uønskede mikrober

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har innsikt i sammenhengen mellom menneskekroppens anatomi, fysiologi og biokjemi og utøvelse av sykepleie
 • Har innsikt i betydningen av infeksjonsforebyggende tiltak
 • Kan reflektere over betydningen av korrekt bruk av antibiotika for å hindre resistensutvikling
Innhold

Del I

 • Anatomi, fysiologi og biokjemiGrunnleggende kunnskap og begreperCellenes oppbygning og strukturGenetikk og arvHistologi - vevBlodetSirkulasjonssystemetRespirasjonssystemetNervesystemetDet endokrine systemet/hormonsystemetSanseneImmunsystemetMuskel- og skjelettsystemet FordøyelsessystemetNyrene og urinveieneVæskebalanse og syre-base-reguleringForplantningsorganeneHudenTemperaturreguleringen

Del II

 • Mikrobiologi og smittevernSmittestoffenes oppbygning og egenskaperMikroorganismenes angrepsmekanismer og smittekjedenSmittevernstiltakAntibiotikabruk og resistensutvikling
 • FerdighetstreningPraktisk smittevern
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

To skriftlig skoleeksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamener 1/1 4 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt
Flervalgseksamen 0/1 1 Timer Bestått - Ikke bestått Ingen hjelpemidler tillatt

Skriftlig eksamen i emnet består av nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.Studenten må bestå begge deleksamener for å få samlet karakter i emnet. Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.Konsekvenser ved ikke bestått eksamenStudenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% tilstedeværelse på ferdighetstrening

Vilkår for å gå opp til eksamen

 1. 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening. Det er krav om at studenten stiller forberedt.

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte i ferdighetstrening. Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening gis ett nytt tilbud etter avtale med faglærer. Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening fratar studenten adgang til flervalgseksamen i BSY161.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Bodil Bø
Arbeidsformer
Forelesning, studentaktive arbeidsformer, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, selvstudium.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152) 12
() 22
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto