Hopp til hovedinnhold

Introduksjonsemne for ph.d.-kandidater DUH120

Kurset innledes med en orientering om forskerutdanningen og ph.d.-kandidatenes vilkår ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Ph.d.-kandidatenes eget prosjekt presenteres kort i løpet av kursdagen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DUH120

Versjon

1

Vekting (SP)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Etter dette kurset skal studentene kunne:
  • Kjenne til og bruke ph.d.-forskriften og retningslinjer for ph.d-utdanningen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
  • Kjenne til og bruke forskningsetiske retningslinjer.
  • Planlegge og utvikle eget forskningsprosjekt i henhold til institusjonens måter å kvalitetssikre doktorgradsutdanningen på.
Innhold

Ph.d.-kandidaten skal gjennom kursdagen bli kjent med de retningslinjene og veiledende dokumentene som gjelder for kvalitetssikring på ulike tidspunkt i ph.d.-utdanningen (jf. studieplan for ph.d.-programmet ved UH-fakultetet). Spesifikt vil seminaret inneholde tema som forskningsetikk, datahåndtering, planlegging av ph.d.-løpet og veiledning. 

Nye ph.d.-kandidater treffer hverandre og får sentral informasjon og praktiske tips som bruk av biblioteket og hjelpemidler fra IT, samt informasjon om bruk av driftsmidler i stipendiatperioden.

Forkunnskapkrav
Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ulrich Dettweiler
Arbeidsformer
Seminar (1/2 - 1 dag, avhengig av antall nye ph.d.-kandidater og om det må skje digitalt eller på campus) med forelesning, diskusjoner og muntlige presentasjoner.
Åpent for
Ph.d.-kandidater ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
Emneevaluering
Evaluering av seminaret sendes ut etter at det er gjennomført, iht. UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto