Hopp til hovedinnhold

Examen Philosophicum - HH HHEXPHIL

Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmål vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig tenkning slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

HHEXPHIL

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter: 

Kunnskap

  • Kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, menneskesyn og vitenskapsteori.
  • Kunnskap om grunnleggende begreper og teorier knyttet til de aktuelle problemstillingene.

Ferdigheter

  • Evne til å fremstille grunnleggende problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, menneskesyn og vitenskapsteori på en klar måte.
  • Evne til å fremstille teorier knyttet til de aktuelle problemstillingene på en klar måte.
  • Evne til å diskutere de aktuelle problemstillingene og teoriene på en selvstendig måte.
Innhold
Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor fire tematiske områder:
  • Etikk: Spørsmål vedrørende moralens vesen og prinsipper for moralsk vurdering.
  • Politisk filosofi: Spørsmål vedrørende begreper av grunnleggende politisk betydning, som rettferdighet og ytringsfrihet.
  • Menneskesyn: Spørsmål vedrørende menneskets grunnleggende natur, deriblant spørsmålet om fri vilje.
  • Vitenskapsteori: Spørsmål vedrørende det særegne ved kritisk vitenskapelig tenkning.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tarjei Mandt Larsen
Arbeidsformer

1. Forelesninger (12 x 2 timer)

2. Seminarer (6 x 2 timer)

3. Selvstudium

Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.

Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike delene av emnet.

Åpent for
Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Rettsvitenskap - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto