Hopp til hovedinnhold

Examen Philosophicum - HV HVEXPHIL

Emnet gir studenten en introduksjon til vitenskapsteori, etiske teorier og retninger. Emnet bidrar til forståelse av filosofiens betydning for helse- og omsorgsvitenskap, etisk omsorg og profesjonsutviklingen. Gjennom emnet klargjøres sentrale spørsmål og begrep knyttet til vitenskap, filosofi, teori, praksis, kunnskap, evidens, etikk, moral og vurderinger. Filosofers tenkning reflekteres i relasjon til omsorg og etikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

HVEXPHIL

Versjon

2

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske begrep innenfor helse- og omsorgsvitenskap
 • Har kunnskap om ulike etiske teorier og retninger
 • Har kunnskap om filosofiens betydning for forskning, evidensbasert kunnskap og som ideal for etisk omsorg

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • Kan beskrive de mest grunnleggende vitenskapsfilosofiske begrep
 • Kan drøfte ulike etiske teorier og retninger
 • Kan drøfte forholdet mellom vitenskapssyn og kunnskapssyn innen helse- og omsorgsvitenskap
 • Kan vurdere filosofiens betydning for evidensbasert profesjon og praksis, etisk omsorg og seg selv som sykepleier

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan vurdere og forholde seg konstruktivt og kritisk til ulike vitenskapsteoretiske, etiske og filosofiske spørsmål
 • Kan reflektere og argumentere rundt etiske spørsmål med utgangspunkt i ulike etiske retninger
 • Kan lese og tilegne seg filosofiske tekster for å forstå deres betydning i relasjon til sykepleieprofesjonen, etisk omsorg og sin personlige utvikling mot å bli sykepleier
Innhold
 • Grunnleggende vitenskapsfilosofiske begrep og etiske spørsmål med fokus på et helse- og omsorgsvitenskapelig perspektiv
 • ​Lesing av sentrale filosofiske originalverk og tekster og refleksjon knyttet til filosofiens betydning for sykepleieprofesjonen, etisk omsorg og seg selv som sykepleier

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager A - F

Maks 2500 ord.Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved utsatt/ny eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% tilstedeværelse i refleksjonsgruppe

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i refleksjonsgruppe medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i HVEXPHIL.
Fagperson(er)
Studieprogramleder: Bodil Bø
Arbeidsformer
Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Examen Philosophicum - HV (HVEXPHIL) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto