Hopp til hovedinnhold

Strategisk kommunikasjon KOM102

Kommunikasjonsarbeid krever langsiktig arbeid for å nå fram med et budskap i en stadig mer komplisert verden av informasjonskilder og medieplattformer.

Dette emnet skal gi studenten en innføring i strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, kommunikasjon i kriser, kunnskap om medieplattformer og bruk av sosiale medier. Emnet bygger videre på og utvider kunnskap om kommunikasjonsteori og forståelse for hvordan organisasjoner, politiske partier, næringsliv og offentlig forvaltning kommuniserer langsiktig, internt og via media.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

KOM102

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Merk

Emnet starter ikke før våren 2022

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper 

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om strategisk kommunikasjon.
  • Ha kunnskap om ledelseskommunikasjon.
  • Ha kunnskap om hvordan ulike medieplattformer påvirker budskapet.
  • Ha innsikt i kommunikasjon under kriser.

Ferdigheter 

Studenten skal:

  • Kunne anvende kunnskapene til å utvikle kommunikasjonsstrategi.
  • Kunne utvikle strategier for bruk av ulike medieplattformer.
  • Kunne bruke klarspråk
  • Kan gjøre rede for ulike kommunikasjonsteorier.

Generell kompetanse 

Studenten skal:

  • Skal ha innsikt i hvordan kommunikasjonsfaglige prosesser fungerer i privat og offentlig sektor
Innhold
Emnet er en kombinasjon av teori og praktiske kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det blir undervist i kommunikasjonsstrategi, kommunikasjon i kriser, og spørsmål knyttet til etikk i kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det vil også bli undervist i praktisk kommunikasjon på ulike medieplattformer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker A - F

En ukes individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk deltakelse i prosjekter og seminarer i emnet.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Helle Sjøvaag
Arbeidsformer
Forelesninger, prosjektarbeid, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver.
Åpent for
Åpent for studenter tatt opp på årsstudium i kommunikasjon samt alle 2. og 3. års bachelorstudenter innen samfunnsvitenskap.
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto