Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

Emnet skal gi studenten avanserte ferdigheter i klinisk anestesiutøvelse, observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse innen anestesisykepleie, inkludert ivaretakelse av den akutt og kritisk syke pasienten, i alle aldre, i og utenfor sykehus. I tillegg skal faglig ledelse, koordinering og samhandling i teamet videreutvikles for å ivareta pasientsikkerhet. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig som funksjonsdyktig anestesisykepleier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MANP30

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Anestesisykepleie ved ASA 3 og 4
 • Anestesisykepleie ved akutt sykdom og traumebehandling
 • Intensivpasienten
 • Dagkirurgi
 • Postoperativ overvåkning og sykepleie
 • Barneanestesi
 • Prehospitalt arbeid
 • Teamarbeid og samhandling, ikke tekniske ferdigheter
 • Pasientsikkerhet

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi, farmakologi og medisinsk behandling
 • avansert kunnskap om farer og komplikasjoner relatert til kirurgi, anestesi og traumebehandling

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • utøve helhetlig sykepleie for å fremme mestring og lindre smerte og ubehag
 • vurdere, prioritere og handler raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • selvstendig gjennomføre generell anestesi ved enklere inngrep på ellers funksjonsfriske pasienter (ASA I og II)
 • samarbeide i team med anestesilege ved anestesi til store operasjoner og pasienter med mer komplekse sykdommer (ASA III og IV)
 • selvstendig overvåke pasienter i regional anestesi og dyp sedasjon
 • anvende kunnskap om barneanestesi og ivaretakelse av barn og deres pårørende
 • anvende kunnskap om postoperativ overvåkning og sykepleie
 • anvende kunnskap om akutt sykdom og traumebehandling

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • bruke relevante metoder til å lede og organisere eget arbeid
 • analysere ikke-tekniske ferdigheter og dets påvirkning for bedre teamsamarbeid

Forkunnskapskrav

MAN210 Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse, MANP10 Anestesisykepleie - praksis 1, MANP20 Anestesisykepleie - praksis 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å bestå praksis 3 må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått praksis skjer i henhold til nasjonal forskrift for anestesisykepleierutdanning.I tillegg skal studenten ha godkjent et gruppearbeid tilknyttet praksis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Paul Magnus Heggland

Studieprogramleder:

Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet praksis, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, e-læring, selvstudie og gruppearbeid. Emnet har et arbeidsomfang på ca 300 timer.

Praksis

8 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anestesisykepleie - Kliniske studier II (MAN122_1) 10

Åpent for

Spesialsykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto