Hopp til hovedinnhold

Dokumentar og journalistikk MDO110

Emnet skal gi en innføring i den journalistiske dokumentaren som sjanger, dens historie og utvikling på ulike medieplattformer. Studentene skal få kunnskap om ulike metoder og fortellerformer for journalistisk dokumentar. Undersøkende og maktkritisk journalistikk er sentral i denne dokumentartradisjonen, og de etiske rammene som regulerer den journalistiske dokumentaren er viktige. 

Emnet tar også for seg likheter og forskjeller med den frie, kunstneriske dokumentaren. Det er et uskarpt skille mellom dokumentarisme og journalistikk, mellom dokumentarister og journalister. Dokumentarfilmen begynte blant annet som en form for filmatisk essay, mens TV-dokumentaren var dominert av journalistikken med andre krav og forventninger, blant annet gjennom medienes etiske regelverk. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MDO110

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Det blir undervist i samfunnskritisk dokumentar og dokumentarisk journalistikk på ulike plattformer, i historisk kontekst, etikk, kildearbeid og arbeidsprosesser, og i forholdet mellom ulike dokumentartradisjoner.
Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om framveksten av den journalistisk dokumentaren som sjanger og dens mediale samfunnsrolle
 • Ha inngående kunnskap om den journalistiske dokumentarens dramaturgi og etikk
 • Ha kunnskap om metoder for research og presentasjon av journalistisk dokumentar på ulike plattformer
 • Ha kunnskap om dokumentarskaperens etiske forpliktelser og pressens etiske regelverk
 • Ha kunnskap om likheter og ulikheter mellom den journalistiske dokumentaren og den friere kunstneriske dokumentaren. 

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne analysere dokumentariske prosesser og ferdige dokumentarer i et dramaturgisk og etisk perspektiv
 • Kunne analysere utviklingen av dokumentarsjangerne historisk og i en ny digital og multimedial medievirkelighet
 • Kunne analysere den dokumentære fortellingen i ulike medieplattformer

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner om den journalistiske dokumentarsjangeren
 • Kunne analysere og bidra til utvikling og nytenkning av den journalistiske dokumentaren på nye og tradisjonelle medieformer
 • Kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å foreta selvstendige etiske vurderinger av produksjonsprosess og ferdig dokumentar
 • Kunne utvikle et praktisk journalistisk dokumentarprosjekt
Forkunnskapskrav
MDO100 Dokumentarteori
Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på grunnleggende forståelse for dokumentarisk og journalistisk tenkemåte og metode, samt grunnleggende kunnskaper i massekommunikasjon. 
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Alle obligatoriske oppgaver i emnet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er obligatorisk deltakelse på seminar, prosjekt og gjennomganger i emnet.
Fagperson(er)
Faglærer: Turid Borgen
Emneansvarlig: Tarjei Leer-Salvesen
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar, prosjekt og obligatoriske innleveringsoppgaver.
Åpent for
Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto