Historiefortelling 1 (MDO120)

Emnet fokuserer på historiefortelling fra idé til ferdig produksjon. Målet for faget er å opparbeide kunnskap om historiefortelling gjennom kreative prosesser. Faget tar utgangspunkt i film som uttrykksform med henvisninger til andre dokumentariske uttrykk.

Faget tar utgangspunkt i dokumentarmakerens perspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDO120

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

NB! Emnet har ikke undervisning/vurdering studieåret 2024/2025

Den kreative dokumentaren er en kunstnerisk sjanger hvor personlig engasjement og uttrykk er avgjørende. Dette emnet lærer deg storytelling for dokumentarer. Arbeidsformene er en kombinasjon av teori, workshops og praktisk produksjon. Emnet avsluttes med en dokumentarproduksjon i grupper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten skal:

  • Ha bred kunnskap om dramaturgi i dokumentar
  • Ha bred kunnskap om historiefortelling som metode

Ferdigheter

Kandidaten skal:

  • Kunne fortelle ei dokumentarhistorie tilknyttet et tema.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

  • Kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse, produksjon, etterarbeidsfase og analyse av dokumentarer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen: Dokumentarproduksjon i grupper 1/1 21 Dager Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hans Eirik Voktor

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops, oppgaver og produksjoner.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto