Samliv, seksualitet og prevensjon (MHE001)

Emnet fokuserer på seksuell helse, foreskrivning og bruk av prevensjonsmidler.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHE001

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet formidler kunnskap om seksuell helse, prevensjonsveiledning, administrering av prevensjonsmidler, inkludert langtidsvirkende prevensjon. Studenten skal delta på undervisning og praktiske øvelser som omhandler samliv, seksualitet og prevensjon.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om samliv og prevensjonsmetoder

Ferdigheter

  • kan selvstendig veilede om, rekvirere og administrere prevensjonsmidler, herunder langtidsvirkende prevensjonsmidler

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktiske øvelser 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk deltagelse

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Allaug Ulevåg Oksum

Studieprogramleder:

Allaug Ulevåg Oksum

Arbeidsformer

Praktiske øvelser og undervisning

Åpent for

Helsesykepleie - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto