Musikkproduksjon og innspilling I (MPR503)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPR503

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet dekker ulike aspekter ved musikkproduksjon og innspilling, inkludert historiske, aktuelle og nye teknikker og teknologier. Diskusjoner vil fokusere på den banebrytende utviklingen innen fagfeltet. Emnet gjør det mulig for studentene å undersøke den aktuelle utviklingen innen musikk og lyd, inkludert musikkopptak og produksjonsteknikker/-teknologi, live lyd og musikkopptaksbransjen.

Emnet forbedrer musikkproduksjons- og opptasksferdigheter og erfaring med praktiske prosjekter og øvinger. Studentene deltar i gruppeprosjekter, samt andre tildelte oppgaver. I tillegg til egne prosjekter skal studentene arbeide med et bredt spekter av konsert- og studioinnspillinger, inkludert klassisk, jazz og andre musikkstiler

Læringsutbytte

Studenter som fullfører MPR503: Musikkproduksjon og innspillingspraksis I vil ha fått en rekke praktiske erfaringer og avansert kunnskap om musikkproduksjon og innspilling, slik at de kan forbedre sine profesjonelle karrierer.

Kunnskap og forståelse

  • Studentene kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse, og kan identifisere kunstneriske og tekniske utfordringer i forhold til musikkproduksjon og innspilling.

Ferdigheter

  • Studentene kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte metoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til faglig praksis innen musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene skal vurdere og velge mellom fagets metoder og verktøy, og foreslå nye uttrykk og løsningsmodeller basert på kunstnerisk estetikk.

Kompetanse

  • Studentene kan håndtere komplekse arbeidssituasjoner som krever kreative tekniske og kunstneriske løsninger.
  • Studentene kan ta selvstendig ansvar for egen faglig utvikling.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Utdanning/erfaring i musikk og musikkproduksjon.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal gjøre en muntlig presentasjon av sitt individuelle prosjekt innen musikk og lyd støttet med skriftlig dokumentasjon, referanser og annet relevant materiale. Studentene skal levere en mappe med fullførte opptak og prosjektrapporter i slutten av semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene må delta på forelesninger, delta i løpende diskusjoner i klasserommet og aktivt øve på musikkproduksjon og innspillingsteknikker ved å jobbe med selvvalgte og tildelte prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark William Drews

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid støttet med individuell veiledning, gruppeforelesninger og mesterklasser.

Veiledet og selvstendig produksjon og innspilling av konsert- og studioproduksjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Music Production and Recording Research I (MPR501_1) 15
Music Production and Recording Practice I (MPR541_1) 15

Åpent for

Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto