Musikkproduksjon og innspilling II (MPR504)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPR504

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet tar for seg aspekter ved musikkproduksjon og innspilling, basert på kunnskapen som er oppnådd i MPR 503 Musikkproduksjon og innspilling I.

Som en videreføring av MPR 503 vil studentene jobbe med et bredt utvalg av konsert- og studioopptak, inkludert egne prosjekter. Studentene vil delta i gruppeprosjekter og tildelte oppgaver.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører MPR504 musikkproduksjon og innspilling II vil ha spesialisert kunnskap om et personlig valgt forskningstema, slik at de kan anvende sine funn i sin profesjonelle karriere.

Kunnskap og forståelse

  • Studentene kan forstå og reflektere over kunstnerisk praksis, konseptutvikling og prosjektledelse, og kan identifisere kunstneriske og tekniske utfordringer i forhold til musikkproduksjon og innspilling.

Ferdigheter

  • Studentene skal beherske musikkproduksjonsrelaterte metoder, verktøy og uttrykksformer, og generelle ferdigheter knyttet til faglig praksis innen musikkproduksjon og innspilling.
  • Studentene skal vurdere og velge mellom fagets metoder og verktøy, og foreslå nye uttrykk og løsningsmodeller basert på kunstnerisk estetikk.
  • Studenten kan kommunisere og diskutere problemstillinger knyttet til musikkproduksjon og innspilling.

Kompetanse

  • Studentene kan håndtere komplekse arbeidssituasjoner som krever kreative tekniske og kunstneriske løsninger.
  • Studentene kan ta selvstendig ansvar for egen faglig utvikling.

Forkunnskapskrav

MPR503 Musikkproduksjon og innspilling I

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal presentere et individuelt prosjekt i musikk og lyd sammen med underbyggende dokumentasjon.Studentene skal levere en mappe med fullførte opptak og prosjektrapporter på slutten av semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene må delta på forelesninger, delta i løpende diskusjoner i klasserommet og aktivt øve på musikkproduksjon og innspillingsteknikker ved å jobbe med selvvalgte og tildelte prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark William Drews

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid støttet med individuell veiledning, gruppeforelesninger og mesterklasser.

Veiledet og selvstendig produksjon og innspilling av konsert- og studioproduksjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Music Production and Recording Research II (MPR502_1) 15
Music Production and Recording Practice II (MPR542_1) 15

Åpent for

Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto