Hopp til hovedinnhold

Masteroppgave med metodelære MRRMAS

Masteroppgaven er et nøye utformet vitenskapelig dokument som presenterer en problemstilling og argumenter, og som er dokumentert, basert på primære og / eller sekundære kilder. Oppgaven skal ha en betydelig forskningskomponent, og må være skrevet med hjelp av en faglig veileder. Oppgaven gir studenten en mulighet til å demonstrere kompetanse innen regnskap, revisjon, juss eller finans.

Som forberedelse til masteroppgaven skal studentene delta på seminar om vitenskapsfilosofi, forskningsprosessen, formulering av problemstillinger, forskningsdesign, forskningsetiske problemstillinger, datainnsamling, juridisk metode, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, litteratursøk og skriveråd for masteroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MRRMAS

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om:

  • Hvordan definere og presentere en problemstilling
  • Hvordan utvikle en teori
  • Teorier og metoder som kan brukes til å løse valgt problemstilling

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Søke fram relevante kilder for teorier og data som kan løse den valgte problemstillingen
  • Gjennomgå eksisterende teorier og empiriske bevis
  • Organisere, oppsummere og analysere data
  • Skrive tydelig om den valgte problemstillingen
Innhold
Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Studentene skal velge tema og definere problemstilling(er), og arbeidet skal vise tilknytning til forskning og bruk av metode.
Forkunnskapkrav
Fullført 60 studiepoeng fra Masterprogrammet i regnskap og revisjon.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 1 Semestre A - F

Oppgave i gruppe på maks 2. Studenter som ønsker å skrive oppgaven alene, må søke om dette.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lars Mattias Hamberg
Faglærer: Tarjei Mandt Larsen
Åpent for
Regnskap og revisjon - masterstudium
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto