Hovedinstrument I - Jazz (MUM501J)

Hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet.

Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.

Vektlegging på ensembleaktivitet avhenger av studentens instrument/fordypning. Studenten planlegger repertoar sammen med hovedinstrumentlærer og veileder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM501J

Versjon

2

Vekting (stp)

40

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Sentreringen rundt hovedinstrumentet er den viktigste komponenten i masterstudiets fordypningsdel, og utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Vektlegging på ensembleaktivitet avhenger av studentens instrument/fordypning. Studenten planlegger repertoar sammen med hovedinstrumentlærer.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill. 

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • demonstrere formidlingsferdigheter, refleksjon og nyskaping og et selvstendig kunstnerisk uttrykk på høyt nivå
  • kunne innfri utøverkrav i henhold til spesialiseringen

Kunnskaper

  • demonstrere kunnskaper om metoder som fremmer egen faglig utvikling
  • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert kunnskap innen sitt spesialiseringsområde

Ferdigheter

  • drive solistisk og ensemblekonsertvirksomhet og formidle musikk i en offentlig kontekst
  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med et tydelig personlig uttrykk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hovedinstrument 1 - Utøvende eksamen 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Eksamen er en egenprodusert offentlig konsert hvor kandidaten deltar med et omfang på mellom 35 og 45 minutter. Intern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.  

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. 

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift. 

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.). 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto