Kunstfaglig teori og metode (MUM807)

Emnet skal gjennom en bred vifte av teoretiske perspektiver og metodologiske innfallsvinkler kvalifisere studentene til å kunne arbeide utforskende og reflektere grundig og relevant innen sitt fordypningsområde i masterprosjektet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MUM807

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet representerer de metodologiske og teoretiske redskaper til utviklingen av kandidatenes masterprosjekt. Forelesningene/seminarene er tematisk inndelt, hvor første del konsentrerer seg om egen prosjektutvikling, samt skrivetrening og tekstutvikling. Videre introduseres grunnleggende teoretiske og analytiske modeller og verktøy til hjelp for den konseptuelle og analytiske utviklingen av kandidatenes eget masterprosjekt og framtidige kunstneriske virke.

Hvert år lages en detaljert årsplan rundt følgende tematikker:

 • Prosjektutvikling relatert til masterprosjekt
 • Skriveverksted
 • Kunstfaglig og vitenskapelig metode
 • Perspektiver på artistic research
 • Kunstteori og kritisk analyse
 • Innføring i ulike kunstbaserte metodologier som a/r/tography, performative inquiry, sensory ethnography, diffraksjon, narrative methodology, affektive metoder
 • Estetikk og kreativitet
 • Eksperimentalisme og performativitet
 • Etikk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal kandidaten ha tilegnet seg:

Kunnskap

 • en detaljert og systematisk kunnskap om historiske og kunstfaglige sammenhenger til egen utøvende virksomhet.
 • kunne redegjøre for ulike perspektiver på relevante forsknings- og fordypningsfelt

Ferdigheter

 • et konseptuelt, metodisk og språklig ferdighetsnivå som setter kandidaten i stand til å utvikle særegne kunstneriske prosjekter rundt egen virksomhet.
 • Kunne reflektere over egen virksomhet, samt formidle egen kunnskap til fagfeltet.

Generell kompetanse

 • en generell kompetanse som omfatter sentrale metoder for konseptuell prosjektutvikling, kritisk analyse, kontekstualisering og egenrefleksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappevurdering
• Presentasjoner gjennom året
• Korte innleveringsoppgaver gjennom året
• Avsluttende presentasjon

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80% fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olaf Eggestad

Emneansvarlig:

Petter Frost Fadnes

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto