Hopp til hovedinnhold

Modellering av reservoar og brønnstrømning (PET510)

Dette emnet gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømningsprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET510

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Grunnleggende numeriske metoder, konserveringslover, lukningslover, løsningsteknikker, praktiske anvendelser
Læringsutbytte
  • Ha kunnskap om standard numeriske løsningsteknikker som man kan ha bruk for i petroleumsrelaterte problemstillinger.
  • Være i stand til å formulere sentrale (partielle) differensialligninger relevant for porøs media og brønnstrømning, transiente så vel som steady-state versjoner. Kjenne til viktige lukningslover og korrelasjoner som inngår i slike modeller.
  • Være i stand til å sette opp fornuftige diskretiseringer av slike matematiske modeller og vurdere egenskaper slik som stabilitet og konvergens
  • Ha erfaring med implementering av slike numeriske skjemaer vha et programmeringsverktøy (matlab)
  • Kjenne til konkrete anvendelser av modellene beskrevet over.
  • Ha en generell forståelse av hvilken rolle modeller og beregningsmetoder har i petroleumsvirksomheten.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gode kunnskaper i kalkulus og grunnleggende fysiske lover for fluid mekanikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk øving - Modellering av reservoar, Obligatorisk øving - Brønnstrømning
De 2 obligatoriske innleveringer må være godkjent 3 uker før eksamen   
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Steinar Evje
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Klasseromsundervisning, dataøvelser, regneøvelser
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Computational Engineering, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi, femårig Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto