Modellering av reservoar og brønnstrømning (PET510)

Dette emnet gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømningsprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PET510

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Grunnleggende numeriske metoder, konserveringslover, lukningslover, løsningsteknikker, praktiske anvendelser

Læringsutbytte

  • Ha kunnskap om standard numeriske løsningsteknikker som man kan ha bruk for i petroleumsrelaterte problemstillinger.
  • Være i stand til å formulere sentrale (partielle) differensialligninger relevant for porøs media og brønnstrømning, transiente så vel som steady-state versjoner. Kjenne til viktige lukningslover og korrelasjoner som inngår i slike modeller.
  • Være i stand til å sette opp fornuftige diskretiseringer av slike matematiske modeller og vurdere egenskaper slik som stabilitet og konvergens
  • Ha erfaring med implementering av slike numeriske skjemaer vha et programmeringsverktøy (matlab)
  • Kjenne til konkrete anvendelser av modellene beskrevet over.
  • Ha en generell forståelse av hvilken rolle modeller og beregningsmetoder har i petroleumsvirksomheten.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i kalkulus og grunnleggende fysiske lover for fluid mekanikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Skriftlig eksamen med penn og papir.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving - Modellering av reservoar, Obligatorisk øving - Brønnstrømning
De 2 obligatoriske innleveringer må være godkjent 3 uker før eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Steinar Evje

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Klasseromsundervisning, dataøvelser, regneøvelser

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Computational Engineering - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto