Hopp til hovedinnhold

Modellering av reservoar og brønnstrømning PET510

Dette kurset gir en introduksjon til hvordan matematiske modeller og tilhørende beregningsmetoder kan brukes til å gi en beskrivelse av strømninsgprosesser som finner sted både i reservoar og brønn. Studenten vil få en introduksjon til hvordan slike modeller kan løses både ved hjelp av analytiske og numeriske metoder. Generelt er simuleringsmodeller mye brukt i petroleumsindustrien.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET510

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
  • Ha kunnskap om standard numeriske løsningsteknikker som man kan ha bruk for i petroleumsrelaterte problemstillinger.
  • Være i stand til å formulere sentrale (partielle) differensialligninger relevant for porøs media og brønnstrømning, transiente så vel som steady-state versjoner. Kjenne til viktige lukningslover og korrelasjoner som inngår i slike modeller.
  • Være i stand til å sette opp fornuftige diskretiseringer av slike matematiske modeller og vurdere egenskaper slik som stabilitet og konvergens
  • Ha erfaring med implementering av slike numeriske skjemaer vha et programmeringsverktøy (matlab)
  • Kjenne til konkrete anvendelser av modellene beskrevet over.
  • Ha en generell forståelse av hvilken rolle modeller og beregningsmetoder har i petroleumsvirksomheten.
Innhold
Grunnleggende numeriske metoder, konserveringslover, lukningslover, løsningsteknikker, praktiske anvendelser
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gode kunnskaper i kalkulus og grunnleggende fysiske lover for fluid mekanikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Skriftlig eksamen (4 timer).Vilkår for å gå opp til eksamen: 2 obligatoriske innleveringer som må være godkjent 3 uker før eksamen   

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk øving - Modellering av reservoar, Obligatorisk øving - Brønnstrømning
Vilkår for å gå opp til eksamen: 2 obligatoriske innleveringer som må være godkjent 3 uker før eksamen   
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Steinar Evje
Faglærer: Kjell Kåre Fjelde
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Klasseromsundervisning, dataøvelser, regneøvelser
Åpent for
Computational Engineering, master Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Standard UiS prosedyre
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto