Hopp til hovedinnhold

Moderne brønndesign PET535

Kursets første del etablerer det geomekaniske og det rørmekaniske grunnlaget for brønndesign. Den andre delen går gjennom designmetodikk og eksempler på brønndesign.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET535

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha fullført kurset skal studenten
  • Ha kunnskap om mekanikk for rør samt porøse medier.
  • Kunne grunnleggjande brønnplanleggjing.
  • Kunne utføre nødvendige design-utregninger.
Innhold
Første del av kurset dekker bergmekanikk som metodebasis, bruddteorier og spenningsanalyse av porøse medier. Videre anvendes disse metodene til å analysere problemer innen borehullsstabilitet som frakturering og kollaps av borehull. En del rørmekanikk dekkes også samt etablering av metoder til å ivareta oppdriftskrefene i brønnene. Andre del av kurset går på design av olje og gassbrønner. Her vil en definere metodebasis for design av boreslam, pumperater, optimalisering. Videre vil en etablere designparametre som frakturerings og kollaps kurver og definere annen sentral designbasis. En går gjennom to komplette brønndesign i detalj, først en havbunns produksjonsbrønn, deretter en HPHT brønn. Kurset avsluttes med gjennomgang av brønnfriksjon og mekanistisk analyse av fastkjørt borestreng.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
PET100 Boring
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
1 obligatorisk innlevering må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Innleveringen vil bestå i oppgaveløsning med Python, Matlab eller tilsvarende programmeringsspråk.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Alf Kristian Gjerstad
Emneansvarlig: Hans Joakim Skadsem
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Forelesning samt selvstudium. Obligatorisk arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 4 uker før eksamen.
Åpent for
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Emneevaluering
Standard UiS prosedyre
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Brønnteknologi (MPE680) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto