Hopp til hovedinnhold

Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser PET575

Kurset i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET575

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
Etter å ha fullført dette kurset skal studenten:
 • Kjenne til metoder for å modellere petroleumssystemer
 • Kunne forstå hva boredata kan brukes til og ha kjennskap til metoder for å bearbeide data
 • Ha kjennskap til kontrollteori og observatørdesignmetoder
 • Ha kunnskap om teknologi og prosess knyttet til automatisert systemer
 • Kunne utføre enkel programmering i Matlab eller Python 
 • Kunne forbedre kvaliteten på data
 • Kunne implementere kontrollstrategier for automatiserte systemer 
 • Kunne utføre sanntidssimuleringer av operasjoner ved bruk av softwareverktøy
 • Ha generell innsikt i avanserte teknikker for automatisert boring som og kan ha anvendelse for andre fagområder
 • Ha innsikt i hvordan laboratorier og moderne  dataverktøy kan brukes for å studere og gi innsikt i automatiserte boreprosesser
 • Generell programmeringskompetanse som kan være nyttig i forskjellige yrker
Innhold

Kurset gir detaljert kunnskap i statiske og dynamiske modeller og simuleringsverktøy; styrker programmeringskompetanse; introduserer overføringsteknikker og forbedringsmetoder for data; introduserer reguleringsteknikker og automasjonssystemer; demonstrasjon av laboratorie for automatiserte systemer og operasjoner.

Justeringer av planen kan forekomme.

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Fysikk, matematikk, mekanikk, kybernetisk, brønn/boring fag og enkel programmering i  for eksempel Matlab eller Python
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innlevering
Fagperson(er)
Faglærer: Jan Einar Gravdal
Emneansvarlig: Dan Sui
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Klasseromsundervisning, individuelle oppgaver/gruppearbeid, presentasjoner, lekser, prosjekt, besøk til lokale laboratorium.
Åpent for
Computational Engineering, master Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Videregående brønnteknologi (PET525) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto