Hopp til hovedinnhold

Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

Emnet i Automatisert boring og modellering gir detaljert kunnskap om matematiske bore-modeller, boredata, automatisert boreteknikker og metoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET575

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir detaljert kunnskap i statiske og dynamiske modeller og simuleringsverktøy; styrker programmeringskompetanse; introduserer dataanalyse og forbedringsmetoder for data; introduserer reguleringsteknikker og automasjonssystemer; demonstrasjon av laboratorium for automatiserte systemer og operasjoner.

Justeringer av planen kan forekomme.

Læringsutbytte
Etter å ha fullført dette kurset skal studenten:
 • Kjenne til metoder for å modellere systemer
 • Kunne forstå hva boredata kan brukes til og ha kjennskap til metoder for å bearbeide data
 • Ha kjennskap til kontrollteori og observatørdesignmetoder
 • Ha kunnskap om teknologi og prosess knyttet til automatisert systemer
 • Kunne utføre enkel programmering i Matlab eller Python 
 • Kunne behandle og analysere data
 • Kunne implementere kontrollstrategier for automatiserte systemer 
 • Kunne utføre sanntidssimuleringer av operasjoner ved bruk av softwareverktøy
 • Ha generell innsikt i avanserte teknikker for automatisert boring som og kan ha anvendelse for andre fagområder
 • Ha innsikt i hvordan laboratorier og moderne  dataverktøy kan brukes for å studere og gi innsikt i automatiserte boreprosesser
 • Generell programmeringskompetanse som kan være nyttig i forskjellige yrker
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Fysikk, matematikk, mekanikk, kybernetisk, brønn/boring fag og enkel programmering i  for eksempel Matlab eller Python
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innlevering
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dan Sui
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Klasseromsundervisning, individuelle oppgaver/gruppearbeid, presentasjoner, lekser, prosjekt, besøk til lokale laboratorium.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Videregående brønnteknologi (PET525_1) 5
Åpent for
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Computational Engineering, master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Emneevaluering
Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto