Hopp til hovedinnhold

Avansert Energiomvandlings Tekniker PET640

Energikonvertering, varmeoverføring, systemstudier og forbrenningsteknikk


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET640

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte
Kurset søker å gi studentene konkrete kunnskaper om hvordan energi kan omdannes fra en form til en annen. Etter å ha fullført kurset skal studentene kunne demonstrere forståelse for og ferdigheter innen energikonvertering, metoder for energikonvertering og teknologi relatert til funksjon og ytelse, - både fra et teknisk og mer miljømessig synspunkt. Etter kurset vil studentene kunne utføre skala beregninger av gassbaserte kraftverk og evaluere ulike miljøtiltak mht. effekt og vanskelighetsgrad.
Innhold
Kursen gir generell kunnskap om teknikker for energikonvertering fra naturgass til elektrisitet og varme. Gasskjeler med tilhørende damp-cykler samt gassturbiner og kombinerte cykler studeres på både system og komponentnivå. Interiørmessige verktøy som TS, HS og TQ diagram for system og komponentanalyse introduseres. Komponentutforming og utviklingstrender for delsystem og komponenter i overnevnte cykler diskuteres. Med hjelp av enkle eksempel, sammenheng mellom termodynamikk, system utforming og virkningsgrad belyses.
  • Gasskjeler (boilers) og tilhørende damp-cykler (steam-cycles) studeres på både system og komponent nivå der forenklede varmeoverføringsberegninger introduseres.
  • Gassturbin utforming og utvikling belyses.
  • Forbrenning og energikonvertering i kjeler og turbin-brennkammer sammenliknes og grunnleggende CO2 renseteknikker introduseres
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske innleveringsoppgaver
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få tilgang til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mohammad Mansouri
Emneansvarlig: Mohammad Mansouri
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Forelesninger, oppgaveløsning og projektoppgave
Åpent for
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto