Hopp til hovedinnhold

Well Integrity and Permanent P and A PET675


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET675

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Læringsutbytte

Ha oversikt over de ulike fasene i en brønns livssyklus inkludert boring, komplettering, produksjon, og intervensjon. 

Ha kunnskap om boringsutstyr og loggingsutstyr av brønner, 

Være i stand til å utføre hydraulisk retninger, pulling kapasitet, mekansik friksjon og fraktureringstrykk. 

Innhold
For komplette emnebeskrivelse se engelsk versjon.
Forkunnskapkrav
Må oppfylle kravet for opptak til master i petroleumsteknologi
Anbefalte forkunnskaper
Modern Well Design PET535
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mahmoud Khalifeh
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
4 timer forelesning per uke delt på brønnintegritet og permanent P&A.  
Emneevaluering
Standard UiS prosedyre
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Brønnintervensjon og permanent plugging (PET605) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto