Hopp til hovedinnhold

Examen Philosophicum - IMS SVEXPHIL


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SVEXPHIL

Versjon

6

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • Kunnskap om grunnleggende filosofiske begreper og teorier om moralsk og politisk praksis med henblikk på samspillet mellom individ og samfunn
 • Kunnskap om de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart

Ferdigheter

 • Kunne reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • Kunne drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for akademiske verdier og normer
 • Være allment orientert innen etikk og vitenskapsteori
 • Kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon
Innhold
Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor fire tematiske områder: 
 • Etikk: Spørsmål vedrørende moralens vesen og prinsipper for moralsk vurdering.
 • Politisk filosofi: Spørsmål vedrørende begreper av grunnleggende politisk betydning, som rettferdighet og ytringsfrihet.
 • Menneskesyn: Spørsmål vedrørende menneskets grunnleggende natur, deriblant spørsmålet om fri vilje.
 • Vitenskapsfilosofi: Spørsmål vedrørende statusen og den kunnskapsmessige egenarten til vitenskap generelt og samfunnsvitenskap spesielt.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk og engelsk.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Cato Wittusen
Arbeidsformer

1. Forelesninger (12 x 2 timer)

2. Seminarer (6 x 2 timer)

3. Selvstudium

Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike deler av emnet.

Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Kommunikasjon årsstudium Sosiologi - årsstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (SVEXPHIL) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS (SVEXPHIL) 10
Examen Philosophicum - IH (SVEXPHIL) 10
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IØL (SVEXPHIL) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS (SVEXPHIL) 10
Examen Philosophicum - NHS (SVEXPHIL) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - NHS (SVEXPHIL) 10
Examen philosophicum for samfunnsfag (BSY141) 10
Examen philosophicum (BSNEXP) 10
Examen philosophicum (EXP100) 10
Examen philosophicum (EXP105) 10
Examen Philosophicum - IS (SVEXPHIL) 10
Examen philosophicum (MEXP100) 10
Examen philosophicum (BSP100) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto