Hopp til hovedinnhold

Wettability processes PET904

Emnet gir en innføring i kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse til bruk i reservoartekniske beregninger og nettverksmoldeller.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

PET904

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser

Læringsutbytte
Studentene vil få innsikt i kapillartrykk, hysterese og fuktpreferanse slik at de kan vurdere betydningen av disse størrelsene i reservoartekniske beregninger og modellering av reservoarets oppførsel under ulike produksjonsvilkår.
Innhold
Kapillartrykk, fuktpreferanse og hysterese i et porøst medium; Young-Laplace sin ligning, Kelvin sin ligning, kolloid og overflatekjemi, stabilitet av tynne filmer, kvantifisering av fuktpreferanse, korrelasjoner, skaleringsgrupper for imbibisjon, Barenblatt sin model.
Forkunnskapkrav
Gyldig opptak til et doktorgradsprogram ved Institutt for petroleumsteknologi.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått - Ikke bestått

Muntlig presentasjon av et oppgitt emne, så utspørring.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Presentasjon av oppgitt tema
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Skule Strand
Emneansvarlig: Tina Puntervold
Instituttleder: Alejandro Escalona Varela
Arbeidsformer
Ledet selvstudium, kollokvier, presentasjoner av tidsskriftartikler.
Åpent for
Petroleumsteknologi - Ph.d. Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto