Disputas om økt oljeutvinning i kalkreservoar

Jaspreet Singh Sachdeva forsvarte sin avhandling for doktorgraden (philosophiae doctor) ved Universitetet i Stavanger mandag 20. april, 2020.

Published Endret

Jaspreet Singh Sachdeva. Foto: Elisabeth Tønnessen

Sachdeva var ph.d.-kandidat ved Det nasjonale IOR-senteret og forsvarte avhandlingen Impact of Wettability on Rock Mechanics and Oil Recovery. Forskningsarbeidet som ligger bak denne doktorgraden vil ha relevans for petroleumsindustrien.

Forsøksresultatene på både Kansas- og Mons-kalk har vist at komprimeringsgraden, under injeksjon av reaktive saltlaker, er uavhengig av opprinnelige olje- og vannmetning i kjernene.

Dette er blitt bekreftet ytterligere ved ione-kromatografi utført på avløpsprøver. Prøvene viser at oljen som er til stede i porene ikke hindrer og sperrer banen for saltlaken som injiseres under vannflømming.

Resultater fra kjerner med endret fuktbarhet er lik de vannvåte kjernene. Derfor konkluderer avhandlingen med at resultatene fra eksperimentelle studier utført de siste tre tiårene, også gjelder for virkelige reservoarsystemer. Dette er særlig aktuelt for kalkreservoar som viser nær likhet med eksperimenter utført på Kansas-kalk.

Det forventes videre at dypt nedgravde og mer diagenetiske krittyper, som i Ekofisk- og Valhall-reservoarene på norsk kontinentalsokkel, vil oppføre seg veldig likt Kansas-kalk.

Tekst: Kjersti Riiber og Leiv Gunnar Lie