Doktorgrad om korleis termokjemi og stress påverkar gjennomstrøyming i kalkstein

Emanuela Kallesten forskar på korleis ytre forhald som temperatur og trykk påverkar kalkstein i reservoar på norsk sokkel.

Published Endret

Emanuela Kallesten. Foto: Kjersti Riiber
Emanuela Kallesten. Foto: Kjersti Riiber

Kallesten har forsvart ein doktorgrad ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet. Forskinga hennar handlar om såkalla permeabilitet i kalkstein, med andre ord gjennomstrøyminga i steinen.

Tittelen på avhandlinga er Permeability evolution in chalk linked to stress and thermochemical aspects of North Sea reservoir conditions.

Kallesten var tilknytt Det nasjonale IOR-senteret som jobbar med forbetra utvinning av petroleumsressursane på norsk sokkel.

Ho disputerte 16. desember.