UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel (NCS2030).

Publisert Sist oppdatert
Alejandro Escalona, Ola Borten Moe og Merete Vadla Madland
Professor Alejandro Escalona, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland. Foto: Leiv Gunnar Lie

Sammen med NORCE, Institutt for energiteknikk (IFE) og Universitetet i Bergen (UiB) skal UiS finne løsninger som maksimerer verdiskapingen av energiressursene på norsk kontinentalsokkel, samtidig som vi når målet om nullutslipp.

 – I dette nye senteret har vi satt oss ambisiøse mål: Vi skal bidra til en bærekraftig transformasjon av norsk sokkel, sier prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland.

NCS2030 skal ikke bare være til nytte for olje- og gassindustrien, men også for andre industrier som skal utvikle energi med redusert karbonavtrykk.

Senteret skal gi ny kunnskap om områder i undergrunnen, både når det gjelder utvinning av nye ressurser og hvordan sokkelen kan utnyttes i overgangen til fornybar energi og lagring av CO2 fra bruk av fossile energikilder.

Mange partnere

UiS er vertsinstitusjonen i forskningssenteret. I tillegg til NORCE, IFE og UiB skal NCS2030 samarbeide med to norske universiteter (UiT og UiO) og 13 internasjonale akademiske institusjoner, samt Norsk forskerskole i petroleum.

Senteret inkluderer sju store energioperatører på norsk sokkel, to større teknologileverandører, samt åtte innovasjonsbedrifter og foreninger som skal sikre høy relevans og samfunnsnytte.

– Helhetlig tilnærming

Aktivitetene vil spenne over fire forskningsområder: energisystemer, nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn.

– Senteret skal jobbe for en helhetlig tilnærming til energieffektiv bruk av undergrunnen på norsk sokkel. Målet er å skape en bærekraftig verdikjede fra start til slutt. Undergrunnen inneholder den energien vi trenger nå, men vi kan også lagre framtidig energi til kommende generasjoner, sier professor Alejandro Escalona, som skal lede det nye senteret.

Senterets oppdrag

NCS2030 skal:

  • utvikle nye metoder for forbedret og akselerert hydrokarbonproduksjon med minimal energibruk og lavt miljøavtrykk
  • utvikle digitale modeller av undergrunnen for å øke reservebasen og samtidig evaluere potensialet for CO2- og hydrogenlagring
  • utvikle neste generasjon av digitale verktøy for data-assistert karakterisering av undergrunnen og kvantifisering av usikkerhet for beslutningstakere
  • utdanne en ny generasjon av forskere og fagpersoner som skal bidra til transformasjonen av norsk sokkel til et mer miljøvennlig energiproduksjonssystem
  • anbefale storskalatesting på felt i områder med høyt potensial for nullutslippsproduksjon.

Samarbeid og innovasjon

NCS2030 vil muliggjøre samarbeid mellom beslutningstakere, feltoperatører, teknologileverandører og akademia. Videre vil senteret være til nytte for allerede etablerte forskningsgrupper og -nettverk.

Senterets aktører vil i samarbeid skape nye løsninger gjennom et eget innovasjonsprogram som er en integrert del av senterets aktivitet.

Senteret vil få økonomisk støtte på 80 millioner kroner over åtte år. Planlagt oppstart er våren 2022.

Gode nyheter fra Borten Moe

NCS2030 ble tildelt av Norges forskningsråd etter en nasjonal konkurranse, og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe annonserte senteret på UiS 10. desember. Samme mann var også statsråd for åtte år siden, da UiS ble tildelt Det nasjonale IOR-senteret.

 – Dette er ikke penger som ramler ned i hodene deres uten innsats. Tildelingen er en anerkjennelse av det dere allerede har fått til, og det vi tror dere kan få til framover, sa Borten Moe da han overbrakte nyheten under dagens besøk på UiS og IOR-senteret

Regjeringen.no: 160 millioner til nye forskningssentre for petroleum i Bergen og Stavanger.

Tekst: Kjersti Riiber og Leiv Gunnar Lie