Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Published Endret
Jazzslagverk

Ønsker du å låne utstyr ?

Trenger du å låne utstyr til prosjekter eller konserter, kan du sende en mail til tekniker Tarjei Nygård, så vil vi gjøre det vi kan for å skaffe dette til veie. Husk å bestill utstyret så tidlig som mulig, helst ikke senere enn to virkedager før henting.

Det er strengt forbudt å fjerne skolens utstyr fra noen av undervisnings- eller ensemblerommene uten godkjenning fra administrasjonen. Låner du noe fra et rom til et annet, husk å sette alt på plass igjen og koble til eventuelle kabler, høyttalere og anlegg.

Feil og mangler på rom og utstyr

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er det mye som skjer til store deler av døgnets tider, og faren for slitasje på både rom og utstyr er derfor stor.

For å minimere risikoen for ødeleggelser er vi derfor avhengig av at dere gir tilbakemelding til administrasjonen dersom dere oppdager feil eller mangler på vår rom- og utstyrspark, slik at vi får rettet opp i dette så snart som mulig.

Produksjonsteam, Fakultet for utøvende kunstfag

Universitetslektor i musikk
51834028
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Rådgiver
51832887
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Førstekonsulent
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Tekniker
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK
Vit. assistent
Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultetsadministrasjonen UK

Du er kanskje også interessert i:

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du studentkort for å komme deg rundt.

Studentsiden for campus Bjergsted

Her finner du nyttig informasjon knyttet til din studiehverdag på campus Bjergsted.