Bolig under utvekslingsoppholdet

Å finne bolig er en viktig del av forberedelsene før oppholdet ditt.

Publisert Sist oppdatert
Fargerike rekkehus i Lisboa

Har man boliggaranti som utvekslingsstudent?

Noen av institusjonene UiS har avtaler med har studentboliger for innreisende utvekslingsstudenter, men i de fleste tilfeller er man ikke garantert bolig.

Du må undersøke hvilke boligtilbud din vertsinstitusjon har og gjøre deg kjent med en eventuell søknadsprosess på forhånd. Du bør blant annet sjekke institusjonsbeskrivelsen under utveksling på din studieprogramside for å se om den inneholder informasjon om bolig.

Det kan også være lurt å lese gjennom tidligere studenters erfaringer eller kontakte lokale studentorganisasjoner som Association of Norwegian Students Abroad (ANSA).

Dersom vertsinstitusjonen ikke har studentboliger, eller det er stor konkurranse om disse, bør du undersøke det private boligmarkedet.

Dersom du leier studentbolig gjennom SiS, kan du kanskje framleie boligen din til en annen student under utvekslingsoppholdet ditt. Kontakt SiS Bolig for mer informasjon.

Kontakt vertsinstitusjonen

Når du starter søknadsprosessen til vertsinstitusjonen, er det vanlig at de sender deg informasjon om bolig. Noen institusjoner kan kreve at utvekslingsstudenter bor på campus, mens andre ikke har studentboliger tilgjengelig.

Husk at din vertsinstitusjon har erfaring med innreisende studenter og kjenner boligsituasjonen bedre enn UiS. Ta gjerne kontakt med dem underveis og hør om de har noen råd eller tips for hvordan studenter vanligvis finner bolig. Bruk deres nettsider og eventuelle andre ressurser for å finne informasjon.

Vær oppmerksom

Ikke signer boligkontrakt før du har fått bekreftet endelig opptak fra vertsuniversitetet og fått innvilget eventuelt visum.

Vi fraråder på det sterkeste å betale depositum og signere kontrakter for usette boliger på det private markedet.