Pumps and Pipes Norge

Pumps and Pipes-samarbeidet fremmer teknologi- og kompetanseoverføring mellom olje og gass- og helsesektoren.

Published Sist oppdatert
Fakta
Partnere

Stavanger Universitetssjukehus, Forskningssenteret NORCE, Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Universitetet i Stavanger

Kontaktperson

Thor Ole Gulsrud, prosjektleder P&P og leder for Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet

Historien om Tidewave (på engelsk, fra P&P symposium 2020)
Logo for Pumps & Pipes Norway

Pumps & Pipes legger til rette for utvikling av et tett faglig samarbeid mellom medisin og olje og gass, to sektorer som begge er av avhengig av høy fagkompetanse og avansert teknologi - men som sjelden snakker mye sammen. Målsettingen er å bidra til innovasjon og verdiskaping.

Norway Pumps & Pipes skal sammen med Houston Pumps & Pipes og samarbeidspartnere innen industri og akademia arbeide for å utvikle NP&P til et dynamisk verktøy for å utvikle nye ideer, løsninger og produkter.

Norway Pumps & Pipes startet som et samarbeidsprosjekt mellom partnerne, og med finansiering fra helse- og omsorgsdepartementet. Målet er imidlertid at NP&P skal bli en permanent aktivitet drevet av eksisterende og nye deltakere fra akademia og næringsliv.

Les om prosjekter tilknyttet Pumps & Pipes på våre engelske nettsider.

Aktuelt

Samarbeidspartnere

UiS logo liggende positiv

Bilde: NORCE-Logo

Styremedlemmer

Rune Dahl Fitjar, styreleder
Universitetet i Stavanger
Svein SkeieStavanger universitetssjukehus
Øystein Lund BøUniversitetet i Stavanger
Aina Margrethe BergNORCE
Anne Cathrin ØstebøValidé
Arild KristensenNorwegian Smart Care Cluster
Thor Ole GulsrudUniversitetet i Stavanger