ROADMAP – beste praksis for risikostyring og krisehåndtering

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Published Sist oppdatert
Fakta
Varighet

18 måneder

Budsjett

40 000 EURO

Partnere

3

Det overordnede målet med Roadmap-prosjektet er å komme fram til beste praksis for krisehåndtering gjennom samarbeid mellom akademia og myndigheter.

Figur som oppsummerer Roadmap-konseptet.

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt nær 450.000 norske kroner for å forske på beste praksis for krisehåndtering på europeisk nivå innenfor EU-prosjektet, ROADMAP - European observatory on disaster risk and crisis management best practices. Dette prosjektet er støttet av European Union Civil Protection Mechanism. Prosjektet har en varighet på ett og et halvt år, og vil sannsynligvis starte opp på nyåret.
Morsut og Kruke er begge førsteamanuensiser tilknyttet Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet og har jobbet i mange år med beredskap og krisehåndtering, fra de lokale og nasjonale nivåene, til internasjonalt samarbeid for å håndtere store krise.
De andre partnerne i prosjektet er Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi (italiensk senter for forskning på risikoreduksjon), Protezione Civile Italiana (det italienske direktoratet for beredskap) og portugisisk Associacao para o Desenvolvimento da Aerodinamica Industrial (senter for forskning for på industriell aerodynamikk).
Det overordnede målet med ROADMAP-prosjektet er å komme fram til beste praksis for krisehåndtering gjennom samarbeid mellom akademia og myndigheter. Arbeidet skal resultere i en utvidet forståelse av krisehåndtering mellom beslutningstakere og vitenskapelige aktører, og vil være basert på erfaringer og løsninger som allerede er iverksatt i EU-landene.

Forskningsprosjektet har to viktige målsetninger:

  • Å støtte sivile risikostyringsaktører som fremmer utvikling, formidling og utveksling av kunnskap, god praksis og ekspertise på feltet.
  • Å støtte nye og eksisterende partnerskap innen sivil beskyttelse og kriseberedskap, bedre samarbeid og skape synergier innen forebygging og beredskap.

Arbeidet skal bidra til etableringen av en europeisk tenketank for risikostyring og krisehåndtering, første skritt mot et fellesskap i det kommende European Union Civil Protection Knowledge Network.

Kontakt oss

Førsteamanuensis i samfunnssikkerhet
51831331
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor i samfunnssikkerhet
51831548
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging