Kriminalomsorg

Her kan du finne ressurser knyttet kriminalomsorgens forhold til sosialt arbeid og barnevern.

Publisert Sist oppdatert

Kriminalomsorg

Kriminalomsorgen samarbeider ofte med folk fra sosialt arbeid og barnevern.

Bilde av en statue av gudinne Justitia
Justitia er rettferdighetens gudinne i romersk mytologi

Kriminalomsorgen samarbeider ofte med folk fra sosialt arbeid og barnevern. Det er fordi mange innsatte kan ha hatt vanskelige oppvekstsvilkår eller andre problemer som sosialarbeidere og barnevernspersonell kan hjelpe med.

Før noen blir dømt, kan fagfolk bidra til å etablere hva som kan ha vært en faktor til at personen har begått kriminalitet. Dette kan hjelpe dem med å løse eventuelle problemer. Under soningstiden, kan de gi råd og støtte til innsatte for å hjelpe dem med å takle utfordringer og lære nye ferdigheter.

Etter løslatelse kan de hjelpe med å finne jobb, bolig og støtte fra familien for å hindre at personen begår ny kriminalitet. Gjennom dette samarbeidet kan de forsøke å redusere gjentakelse av kriminalitet og hjelpe tidligere innsatte med å bli en del av samfunnet igjen.

Tema

Foreldre i fengsel og barns tilknytningsstil

Her finner du ressurser knyttet til foreldre i fengsel og barns tilknytningsstil

AI-generert illustrasjon
Her finner du ressurser knyttet foreldre i fengsel og barns tilknytningsstil

Tilknytningserfaringer i barndommen har en varig innvirkning på hvordan mennesker danner relasjoner og navigerer i følelsesmessige sammenhenger gjennom hele livet. Trygg tilknytning fremmer sunne relasjoner, mens utrygg tilknytning kan føre til problemer med tillit og intimitet. Det å være vitne til belastende hendelser, for eksempel foreldres kriminelle aktivitet, foreldres arrestasjoner og dårlig administrert samvær med foreldre i fengsel, påvirker tilknytningsstilen ytterligere. For barn med fengslede foreldre blir det å håndtere samværene avgjørende for å opprettholde en trygg tilknytning og støtte både barnets og foreldrenes emosjonelle velvære.

Hearing our voice: Ethiopian mothers feeling judged after release from prison

I denne episoden snakker professor Sarah Hean med ph.d.-kandidat og stipendiat Eden Begna Gobena fra Universitetet i Stavanger om sitt arbeid med mødre som er i kontakt med strafferettssystemet i Etiopia.

TEma

Barn som begår kriminalitet

Her finner du ressurser knyttet til barn som begår kriminalitet.

AI-generert illustrasjon
Her finner du ressurser knyttet til barn som begår kriminalitet.

Barn kan begå kriminalitet, men hva er konsekvensene, og hvordan håndterer ulike land dette problemet? Ulike land har ulike syn på hvor gamle barn som begår kriminelle handlinger er. Hva bør skje med et barn som har begått kriminalitet? Dette kan avhenge av hva vi mener er hensikten med straff. Hva mener du som sosialarbeider er hensikten med straff?

Vanskelige barndomserfaringer og fremtidig kriminell aktivitet

Sosialarbeidere bør være klar over at negative barndomserfaringer (ACE) ofte er faktorer som påvirker fremtidig kriminell atferd.

tema

Å jobbe tverrprofesjonelt

Her finner du ressurser knyttet til å jobbe tverrprofesjonelt

AI-generert illustrasjon
Her finner du ressurser knyttet til å jobbe tverrprofesjonelt

Som sosialarbeider eller barnevernsarbeider må du jobbe tverrfaglig. Det kan være nødvendig å samarbeide med fagpersoner i strafferettssystemet hvis barn eller deres foreldre er i kontakt med strafferettssystemet. Her er noen podcaster og ekstra lesestoff som gir deg et innblikk i verdenen til mennesker og fagpersoner som er i kontakt med eller jobber med strafferettssystemet.

I denne episoden snakker Dr. Tine Murphy fra Professionshøjskolen Absalon i Danmark med Dr. Caroline Stevens, CEO for Footprints Project i Storbritannia. De er begge medlemmer av COLAB. De diskuterer språkets betydning for måten mennesker kommuniserer på, uansett hvilke utfordringer, historier eller yrker de har.

Fengselsmiljøet har flere sårbare forhold. For insatt kan tiden i fengsel være den mest sårbare perioden i deres livet. Samtidig kan det være utfordrende for fagfolk som jobber i et så lukka miljø å møte egen og andres sårbarhet.

Ressurser