Praksislæring i lærerutdanning med digital støtte

Prosjektet «Design av digitalt støttet praksislæring i lærerutdanning» er et samarbeidsprosjekt mellom seks lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø (UiT). Målet er å utvikle digitalt støttede læringsdesign, deriblant veiledningsdesign og feedbackdesign, som hjelper lærerstudentene i deres praksislæring.

Published Sist oppdatert

En person ser på datamaskin og skriver med kulepenn på notatblokk
Prosjektets overordnede mål er å utvikle digitalt støttede læringsdesign som kan være til hjelp i praksisopplæring. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Prosjektet «Design av digitalt støttet praksislæring i lærerutdanning» er et samarbeidsprosjekt mellom seks lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet – UiT. Utdanningene er lokalisert i Tromsø og Alta.

Utviklingen av disse læringsdesignene skal gjøres med utgangspunkt i programvaren MOSO (Mentoring and observation software).

Programvaren er tidligere prøvd ut i begrenset skala i grunnskolelærerutdanningene ved UiT, uten et systematisk fokus på utvikling av denne type læringsdesign.

«Alle lærerutdanningene har som overordnet læringsmål å utvikle kompetente lærere i skoler og barnehager, og kvaliteten i studentenes veiledede praksisperioder er selvsagt avgjørende for å nå læringsmålet. Praksislærerne som veileder studentene i de ulike lærerutdanningene skal kvalifiseres ved å gjennomføre emner i videreutdanning i veiledning for lærere i skole og barnehage. Av denne grunn inngår også veilederutdanning i prosjektet,» lyder det i prosjektbeskrivelsen.

I prosjektet er det produsert flere videoer, der det blir gjort rede for resultater.