Hopp til hovedinnhold

Cecilie Evertsen-Stanghelle

Stipendiat

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-363
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Kucirkova, Natalia; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Lessons for child-computer interaction studies following the research challenges during the Covid-19 pandemic

   International Journal of Child-Computer Interaction

   ISSN 2212-8689.

   Volum 26.

   DOI: 10.1016/j.ijcci.2020.100203

  • Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen

   Cappelen Damm Akademisk

   s.173-191.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytning - det nære samspillets kraft

   Cappelen Damm Akademisk

   s.86-108.

  • Størksen, Ingunn; Stanghelle, Cecilie Evertsen; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Psykisk helse i barnehagen

   Cappelen Damm Akademisk

   s.59-85.

 • Bøker og kapitler
  • Evertsen, Cecilie; Jakobsen Hjelmen, Leni Vibeke

   (2017)

   Barnehagelærernes erfaringer med stimulering av selvregulering i førskolegruppen.

  • Evertsen, Cecilie; Jamour, Laneh

   (2017)

   Utryg tilknytning hos børn i børnehagen.

  • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger

  • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Evertsen, Cecilie

   (2013)

   Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering

 • Formidling
  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2021)

   Læring for livet. Kvalitet i barnehagen.

  • maria, strand; Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2021)

   Kvalitet i barnehagen.

   Forskning.no

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2021)

   Stor oversikt: Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen til tross for korona.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Livsmestring- robusthet hos barn og unge.

  • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Hvem er de sårbare barna?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Livsmestring- Robust psykisk helse hos barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Sosioemosjonell utvikling hos barn (0-5 år).

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Hvorfor er kvalitet i barnehagen viktig? SSTEW i norsk kontekst.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Livsmestring- robust psykisk helse.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Kvalitet i barnehagen. Hvorfor er høy kvalitet viktig for barns utvikling?

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Livsmestring- Psyskisk helse hos barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Tiltknytningens kraft.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Evaluering av CLASS i ECEC (Norge).

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Å skape- sammen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2020)

   Why quality matter- ECEC. SSTEW in Stavanger.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara

   (2020)

   Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring hos barn og unge

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring- den betydningsfulle starten.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Foreldre:la oss bytte ut stjerneformet agruk med øyekontakt og klem.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Mobilen må bort når foreldre henter i barnehagen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Hvordan fremme robusthet hos barn og unge?

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Robusthet- tidlig innsats.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livskraft- Å stå for någe!

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring- hvordan fremme en robust psykisk helse

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Mobbing i barnehagen

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring og stress

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Mobbing i barnehagen

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring, den betydningsfulle starten.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Småbarnspedagogikk- små barn i risiko

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring for de yngste

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring når ungdommer strever

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Tilknytning

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Samspillsobservasjon

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring- barn og unges psykiske helse

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring- barn og unges psykiske helse

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring- hvordan skape en robust psykisk helse

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Tilknytning

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2019)

   Robust psykisk helse og livsmestring

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Overgang fra barnehage til skole.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Overganger- hvordan skape robusthet hos barn.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Tidlig innsats- små barn i risko.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring. Knall og fall når barn og unge formes.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Samspillsobservasjon i barnehage og skole.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Livsmestring for barn og unge.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   SSTEW i Stavangerbarnehagen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Organisasjonskapsitet- hvordan holde tak i utviklingen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Tidlig innsats, og dens betydning i barnehagen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Bytt ut #stjerneformet agurk med #øyekontakt og #klem!

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2019)

   Samspillsobservsjon som metode.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Småbarn i risiko. Den voksnes rolle.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Hvordan fortså mobbing i barnehagen?

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   De voksnes ansvar med begynnende mobbeatferd.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytning. Det nære samspillet.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Spedbarnets interpersonlige verden.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningsbasert pedagogikk. Å begynne i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tvinger vi fisker til å klatre i trær?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Små grupper i barnehagen er best.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytning i barnehagen. Den voksnes rolle.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2018)

   TIDLIG SKOLESTART: «5 OG ET HALVT ÅR – KLAR FOR SKOLE, ADHD OG RITALIN?

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Husk emosjonell tilgjengelighet.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Livsmestring i barnehagen

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Spedbarnets interpersonlige verden. Utviklingspsykologi.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningens kraft- den voksnes rolle i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningsbaserte barnehager. Barndomspsykologi.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Forebygging av mobbing i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Livsmestring og psykisk helse- Den voksnes rolle.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Forebygging, samarbeid og endringsprosesser i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningens kraft - den voksnes rolle i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknynting. Når barnet begynner i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Mobbeatferd i barnehagen

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Voksnes betydning for barns psykiske helse og forebygging av mobbing i barnehagen

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Utfordring, spenning og flyt i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Den voksnes rollle for barns utvikling av selvregulering.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Robust psykisk helse hos barn og unge.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Småbarn i risiko- barnehagens rolle.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningsbasert pedagogikk. Å begynne i barnehagen. 2. konferanse: Sammenheng- for barnets beste.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Den voksnes rolle i utviklingen av barns selvreguelring.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningens kraft.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningsbasert pedagogikk: Å begynne i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Hvordan fremme en robust psykisk helse blant barn og unge?

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Hvordan fremme en god psykisk helse hos barn og unge?

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Fra Teori til praksis.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Småbarn i risiko.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Tilknytningsbasert pedaogikk. Den voksnes rolle i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Kritisk til spedbarn i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Kritisk til spedbarn i barnehagen.

  • Evertsen-Stanghelle, Cecilie

   (2017)

   Stressede små. Tidlig barnehagestart.

  • Evertsen, Cecilie

   (2017)

   Tidlig identifisering av mobbeatferd.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Barnehager er ikke så bra som du tror.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   "Før i tiden var hvile en viktig del av barnehagehverdagen, nå er det blitt borte"

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Gammeldags omsorg er neppe et stavanger problem alene.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Slik kan foreldre vite at barnehagen er god.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Debatt:Stressede små. Tidlig barnehagestart.Schizofrenidagene 2017 på KÅKÅ.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Fra teori til praksis - den inkluderende barnehage og skole.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Trygghet – en forutsetning for livsmestring og utvikling

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Evertsen, Cecilie

   (2017)

   Aggresjonsteori- og krenkende atferd i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Småbarnspedagogikk. Etablering av Trygg base.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Småbarnspedagogikk- barn i risiko.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Mobbeatferd i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Tilvenning i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Småbarnspedagogikk. Sampillets betydning.

  • Evertsen, Cecilie

   (2017)

   Relasjoner- grunnleggende for gode læringsmiljø i barnehagen.

  • Evertsen, Cecilie

   (2017)

   Begynnende mobbeatferd- Forebygging og Tiltak.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Livsmestring i barnehagen

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Fra teori til praksis. Forebygging av mobbeatferd i barnehagen.

  • Evertsen, Cecilie

   (2017)

   Begynnende mobbeatferd.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Å være liten i barnehagen.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Småbarnspedagogikk- Tidlig innsats.

  • Evertsen, Cecilie

   (2017)

   Den Tilknytningsbaserte Barnehage. Det nære samspillet-læringsmiljøets grunnleggende fundament.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Samspillsutfordringer i de første leveår.

  • Evertsen, Cecilie

   (2017)

   Relasjoners betydninng for barns utvikling og læring.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Slik kan foreldre vite at barnehagen er god

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Barns sosiale utvikling- Barnehagelærerens rolle.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2016)

   Småbarn i risiko.

  • Evertsen, Cecilie

   (2016)

   Aggresjons utvikling og begynnende mobbeatferd i barnehagen. Tiltak og forebyggende arbeid.

  • Evertsen, Cecilie

   (2016)

   Læringsmiljøet i Barnehagen

  • Evertsen, Cecilie

   (2016)

   Aggresjonsutvikling i barnehagealder.

  • Evertsen, Cecilie

   (2016)

   Læringsmiljøet i Barnehagen

  • Evertsen, Cecilie

   (2016)

   Begynnende mobbeatferd. Tidlig intervensjon og tiltak i barnehagen.

  • Evertsen, Cecilie

   (2016)

   Relasjoners betydning for barns emosjonelle utvikling

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2016)

   Samspillsvanker i de første leveår.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2016)

   Utrygg tilknytning- tiltak.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2016)

   Småbarn- utrygg tilknynting fortsetter.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2016)

   Småbarn- utrygg tilknyntingsstil.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter Læringsmiljøet i barnehagen.

  • Evertsen, Cecilie

   (2015)

   Læringsmiljøet i barnehagen- Nyere forskning.

  • Evertsen, Cecilie

   (2015)

   Småbarns behov for trygge og gode samspill i barnehagen.

  • Evertsen, Cecilie

   (2015)

   Aggresjon i barnehagealder. Begynnende mobbeatfed- forebyggende arbeid og tiltak.

  • Evertsen, Cecilie

   (2015)

   Begynnende mobbeatferd i barnehagen- De voksnes ansvar.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2018)

   Mobbing i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   De yngste i barnehagen.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2017)

   Samspill og tilknynting i barnehage og skole.

  • Stanghelle, Cecilie Evertsen

   (2015)

   Rellasjoners betydning for barns utvikling og vekst.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway