Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rocha, Paulo; Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   The impact of performance-based policy in offender rehabilitation: limitations for liaison and diversion organizations and their front-line workers.

   Probation Journal

   ISSN 0264-5505.

   DOI: 10.1177/0264550520926578

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Innovasjon som nytt styringsparadigme i en kommunal hverdag

   Universitetsforlaget

   s.97-113.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Planning for innovation as innovative planning

   Palgrave Macmillan

   s.189-203.

   DOI: 10.1007/978-3-030-46136-2_11

  • Nygård, Stine Ravndal; Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Negotiating municipal merger: Understanding negotiation arenas through perspectives of social order and logics of negotiation

   Scandinavian Political Studies

   ISSN 0080-6757.

   Volum 43.

   Hefte 1.

   s.46-64.

   DOI: 10.1111/1467-9477.12159

  • Rocha, Paulo; Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Performance-based policy in offender rehabilitation: Limitation or innovation for frontline workers in Liaison and Diversion services?

   Probation Journal

   ISSN 0264-5505.

   Volum 67.

   Hefte 3.

   s.198-213.

   DOI: 10.1177/0264550520926578

  • Ringholm, Toril Merete; Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Innovasjon i møtet mellom ide og institusjon

   Cappelen Damm Akademisk

   s.13-29.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete

   (2019)

   Hva skjer i møterommet?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.227-241.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Fosse, Jens Kristian

   (2017)

   Regional agency and constitution of new paths: a study of agency in early formation of new paths on the west coast of Norway

   European Planning Studies

   ISSN 0965-4313.

   Volum 25.

   Hefte 3.

   s.498-515.

   DOI: 10.1080/09654313.2016.1276159

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2016)

   Endrede styringsregimer = endring i lederroller : konsekvenser av samstyring for administrativ ledelse i norske kommuner

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 19.

   Hefte 2.

   s.34-39.

  • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2015)

   The municipality as negotiator in multilevel governance of health care

   World Political Science Review

   ISSN 2194-6248.

   Volum 11.

   Hefte 2.

   s.303-324.

   DOI: 10.1515/wps-2015-1003

  • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2014)

   Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper

   Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift

   ISSN 0801-1745.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.108-130.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2013)

   Management “In between”: The Operative Manager in Governance Networks

   Public Administration Research

   ISSN 1927-517X.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   DOI: 10.5539/par.v2n2p221

  • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2012)

   Innovation policy in City-Regions: Internationalization Strategies as Policy Instruments

   IDEAS

   ISSN 1860-6873.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Governance networks in city-regions: In the spirit of democratic accountability?

   Public Policy and Administration

   ISSN 0952-0767.

   DOI: 10.1177/0952076710375773

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Fra løse kontakter til formaliserte kontrakter: Utvikling av byregionale styringsnettverk

   Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift

   ISSN 0801-1745.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.87-111.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Towards New Regional landscape. Urban research and Practice

   Urban Research and Practice

   ISSN 1753-5069.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   s.23-37.

   DOI: 10.1080/17535069.2011.550495

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Farsund, Arild Aurvåg

   (2010)

   Perspektiver på styringnettverk og nettverkstyring

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.29-54.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås; Leknes, Einar

   (2010)

   Er nettverksstyring fremtiden for byregionene?

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget

   s.173-184.

 • Bøker og kapitler
  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete

   (2019)

   Innovasjon møter kommune

   Cappelen Damm Akademisk

  • Nødland, Svein Ingve; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2014)

   Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Billington, Mary Genevieve; Mathiesen, Ida Holth

   (2014)

   Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Vigmostad, Paul

   (2014)

   Evaluering av Greater Stavanger

  • Leknes, Einar; Gjertsen, Arild; Holmen, Ann Karin Tennås; Lindeløv, Bjarne; Aars, Jacob; Sletnes, Ingun; Røiseland, Asbjørn

   (2013)

   Interkommunalt samarbeidKonsekvenser, muligheter og utfordringer

   Hefte 2013/008.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Hanssen, Gro Sandkjær

   (2013)

   Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Hanssen, Gro Sandkjær

   (2013)

   Styring av og ledelse i organiserte samarbeid i kommunal sektor

  • Opedal, Ståle; Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2012)

   Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne

   (2012)

   "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Farsund, Arild Aurvåg

   (2012)

   Evaluering av Energi og miljø prosjektet

  • Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin Tennås; Nødland, Svein Ingve

   (2011)

   Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida?

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Styring gjennom nettverk:koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner

   Universitetet i Bergen

  • Fjær, Svanaug; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Statliggjøring i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen

  • Blomgren, Atle; Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Leknes, Einar

   (2010)

   Evaluering av Greater Stavanger

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Management of Regional Governance Networks: Management through network entepreneurs and meta-governors

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Styring gjennom nettverk: tre case studier

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie

   (2007)

   Søkelys på Stifinnerkommunene

  • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2007)

   Storbyprosjektet: Underveisevaluering

  • Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2007)

   Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk

 • Formidling
  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Ideas encounter institutions

  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav

   (2020)

   Bridging reseach and innovation? Co-creation of knowledge through innovation projects.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Samskaping som middel for endringsreise

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Styrket rolle i regional samfunnsutvikling?

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   "footprints" from national policy in municipalities. Innovation as public governance paradigm?

  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Bjørkquist, Catharina; Higdem, Ulla

   (2019)

   Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer

   Samfundslederskab i Skandinavien

   ISSN 2596-6200.

   Volum 34.

   Hefte 4.

   s.271-275.

   DOI: 10.22439/sis.v34i4.5875

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Linking or missing bridge? Roles and relations between politicians, managers and employees in local innovation policy

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Digital policy: National policy for public sector digitization and regional responses

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   En styrket rolle i regional samfunssutvikling?

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   EN STYRKET ROLLE I REGIONAL SAMFUNNSUTVIKLING? Fylkeskommunens mulige roller ved samstyring

   www.regjeringen.no

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Fremtidens kommunale tjenester: fra felles engasjement til samskaping?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete

   (2019)

   When ideas meets institutions

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Hunting innovation: a critical reflection of dilemmas in the study of innovation in municipalities.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Politisk lederskap i innovasjons- og utviklingsarbeid

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Innovasjonsarbeid i Sola: fortid og fremtidige muligheter

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Politisk lederskap i innovasjons- og utviklingsarbeid 2

  • Nygård, Stine Ravndal; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2018)

   Negotiating Municipal Merger

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Premisser for samstyring ved regional utvikling

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Samstyring eller samrøre: styring på tvers og imellom kommuner

  • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2017)

   Legitimitet for innovasjon. Hva skaper legitimitet for nye løsninger i kommunens tjenester?

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Regional agency and constitution of new paths

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   regional agency and constitution of new paths: a study of agency in early formation of new paths on the west coast of Norway

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   The ambiguous role of local politicians in policy innovations

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Innovasjonsarbeid i kommunen: resultater og erfaringer

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Diffusion of innovation

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2016)

   Innovation through R&D Subsidies? A study of marine sector in Norway

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Fosse, Jens Kristian

   (2016)

   Regional leadership and creation of new paths: A study of early formation of new paths at the west coast of Norway.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2016)

   SAMSTYRING SOM STYRINGSPRINSIPP: Konsekvenser for Kommunene og Fylkesmannen

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2016)

   Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner

  • Billington, Mary Genevieve; Holmen, Ann Karin Tennås; Mathiesen, Ida Holth

   (2015)

   Apprentices succeeding through school industry collaboration

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Svein Ingve, Nødland

   (2015)

   Kommunekirken - samstyring

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2015)

   Kontekstens betydning for styringsnettverks virkemåte

  • Nødland, Svein Ingve; Lindøe, Preben Hempel; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2015)

   Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer

   Inter Collegas

   ISSN 0802-779X.

   Hefte 2.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Gro Sandkjær, Hanssen

   (2014)

   Operativ ledelse i kommunale partnerskap

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Svein Ingve, Nødland

   (2014)

   Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Ståle, Opedal

   (2013)

   Kommunale foretak - konsekvenser for folkevalgt styring og ledelsesautonomi

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Development of regional governance structures: temporary or permanent

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2010)

   Fra løse kontakter til formaliserte kontrakter: institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Nettverksnoia - et rop om demokratisk ansvarlighet

   Stat og styring

   ISSN 0803-0103.

   Hefte 2.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Governance networks in city-regions: in the spirit of accountability

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Management of Governance Networks: Management through network entrepreneurs and meta-guvenors

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Fra løse nettverk til byregionale institusjoner

   Stat og styring

   ISSN 0803-0103.

   Hefte 3.

  • Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2007)

   Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling

   ISSN 0805-083X.

   Hefte 1.

   s.14-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway