Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete

   (2019)

   Innovasjon møter kommune.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-61556-7.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Vigmostad, Paul

   (2014)

   Evaluering av Greater Stavanger.

  • Nødland, Svein Ingve; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2014)

   Samstyring i ubalanse - Evaluering av den lokale kirkes ordning.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Billington, Mary Genevieve; Mathiesen, Ida Holth

   (2014)

   Smarte samarbeid - skole og arbeidsliv.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Hanssen, Gro Sandkjær

   (2013)

   Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Hanssen, Gro Sandkjær

   (2013)

   Styring av og ledelse i organiserte samarbeid i kommunal sektor.

  • Leknes, Einar; Gjertsen, Arild; Holmen, Ann Karin Tennås; Lindeløv, Bjarne; Aars, Jacob; Sletnes, Ingun; Røiseland, Asbjørn

   (2013)

   Interkommunalt samarbeidKonsekvenser, muligheter og utfordringer.

   ISBN 978-82-490-0807-0.

   Hefte 2013/008.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Farsund, Arild Aurvåg

   (2012)

   Evaluering av Energi og miljø prosjektet.

  • Opedal, Ståle; Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2012)

   Kommunale foretak – konsekvenser for folkevalgt styring og lokaldemokrati.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne

   (2012)

   "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester.

   ISBN 978-82-490-0789-9.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Styring gjennom nettverk:koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner.

   Universitetet i Bergen.

  • Fjær, Svanaug; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Statliggjøring i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen.

  • Blomgren, Atle; Holmen, Ann Karin Tennås; Nødland, Svein Ingve

   (2011)

   Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida?.

  • Blomgren, Atle; Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner 2011.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Leknes, Einar

   (2010)

   Evaluering av Greater Stavanger.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Styring gjennom nettverk: tre case studier.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Management of Regional Governance Networks: Management through network entepreneurs and meta-governors.

  • Gjelsvik, Martin; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2007)

   Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie

   (2007)

   Søkelys på Stifinnerkommunene.

  • Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2007)

   Storbyprosjektet: Underveisevaluering.

 • Formidling
  • Ringholm, Toril Merete; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2022)

   Innovation processes viewed as encounters.

   Nordisk kommuneforskerkonferanse NORKOM;

   2022-11-24 - 2022-11-25.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2022)

   Partnerskap for folkehelse.

   Regionale samlinger i Partnerskap for folkehelse;

   2022-04-01 - 2023-04-30.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2021)

   "Fra ide til handling - kommunen som agenter for innovasjon".

   Innovasjonsdagen 2021;

   2021-11-18 - 2021-12-18.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2021)

   Institutionalization of Co-creation.

   Prosject meeting BiodiverCities ;

   2021-11-12.

  • Røhnebæk, Maria; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2021)

   Introduction: Public sector Innovation - Conceptual and methodological implications.

   Nordic Journal of Social Research.

   ISSN 1892-2783.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   DOI: 10.7577/njsr.3670

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Ideas encounter institutions.

   Fagkonferansen i STatsvitenskap;

   2020-01-04 - 2020-01-07.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Higdem, Ulla; Bråtå, Hans Olav

   (2020)

   Bridging reseach and innovation? Co-creation of knowledge through innovation projects..

   The 5th PUBSIC Conference;

   2020-01-29 - 2020-01-31.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2020)

   Samskaping som middel for endringsreise.

   Ledersamling Kartverket;

   2020-09-29.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   EN STYRKET ROLLE I REGIONAL SAMFUNNSUTVIKLING? Fylkeskommunens mulige roller ved samstyring.

   www.regjeringen.no.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Styrket rolle i regional samfunnsutvikling?.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.

   ISSN 0805-083X.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete

   (2019)

   When ideas meets institutions.

   ECPR European conference of political reseach;

   2019-09-04 - 2019-09-07.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Fremtidens kommunale tjenester: fra felles engasjement til samskaping?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Linking or missing bridge? Roles and relations between politicians, managers and employees in local innovation policy.

   NEON;

   2019-11-26 - 2019-11-28.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   En styrket rolle i regional samfunssutvikling?.

   Samling Kommunal- og moderniseringsdepartementet;

   2019-04-25.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   "footprints" from national policy in municipalities. Innovation as public governance paradigm?.

   Book seminar;

   2019-01-24 - .

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2019)

   Digital policy: National policy for public sector digitization and regional responses.

   Fagseminar;

   2019-05-09 - .

  • Holmen, Ann-Karin Tennås; Bjørkquist, Catharina; Higdem, Ulla

   (2019)

   Innovasjon i norsk offentlig sektor – dilemmaer og utfordringer.

   Samfundslederskab i Skandinavien.

   ISSN 2596-6200.

   Volum 34.

   Hefte 4.

   s.271-275.

   DOI: 10.22439/sis.v34i4.5875

  • Nygård, Stine Ravndal; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2018)

   Negotiating Municipal Merger .

   NORKOM 2018;

   2018-11-30 - 2018-12-02.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Premisser for samstyring ved regional utvikling.

   Verksted for regional utvikling ;

   2018-09-24 - 2018-09-25.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Hunting innovation: a critical reflection of dilemmas in the study of innovation in municipalities..

   NEON;

   2018-11-15 - 2018-11-17.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Politisk lederskap i innovasjons- og utviklingsarbeid.

   Rådmannssamling for nye kommuner;

   2018-03-12.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Politisk lederskap i innovasjons- og utviklingsarbeid 2.

   Rådmannssamling for nye kommuner;

   2018-04-17 - .

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2018)

   Innovasjonsarbeid i Sola: fortid og fremtidige muligheter.

   Ledersamling Sola kommune;

   2018-03-09.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Regional agency and constitution of new paths.

   Nasjonal konferanse i statsvitenskap;

   2017-01-04 - 2017-01-06.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   The ambiguous role of local politicians in policy innovations.

   NOPSA;

   2017-08-08 - 2017-08-11.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   regional agency and constitution of new paths: a study of agency in early formation of new paths on the west coast of Norway.

   Nasjonal konferanse i statsvitenskap;

   2017-01-04 - 2017-01-06.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Diffusion of innovation.

   PUBSIC konferanse;

   2017-11-15 - 2017-11-17.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Innovasjonsarbeid i kommunen: resultater og erfaringer.

   Innovasjonskonferanse;

   2017-04-24.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   Samstyring eller samrøre: styring på tvers og imellom kommuner.

   Fagseminar statsvitenskap;

   2017-03-07.

  • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2017)

   «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?.

   Konferanse om akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning;

   2017-11-01 - 2017-11-02.

  • Holmen, Ann-Karin Tennås

   (2017)

   Legitimitet for innovasjon. Hva skaper legitimitet for nye løsninger i kommunens tjenester?.

   Innovasjonssamling Måltidets hus;

   2017-12-17.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Fosse, Jens Kristian

   (2016)

   Regional leadership and creation of new paths: A study of early formation of new paths at the west coast of Norway..

   Regional Studies Association annual conference (RSA) ;

   2016-04-03 - 2016-04-06.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2016)

   Innovation through R&D Subsidies? A study of marine sector in Norway .

   Regional Innovation Policies Conference (RIP);

   2016-11-03 - 2016-11-04.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2016)

   SAMSTYRING SOM STYRINGSPRINSIPP: Konsekvenser for Kommunene og Fylkesmannen.

   Ansatt dag Fylkesmannen i Rogaland;

   2016-12-07.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2016)

   Medarbeiderdrevet innovasjon I kommuner .

   Samling i rådmannskollegiet i rogaland;

   2016-12-07.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Svein Ingve, Nødland

   (2015)

   Kommunekirken - samstyring.

   Norsk statsvitenskapelig konferanse;

   2015-01-05 - 2015-01-07.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2015)

   Kontekstens betydning for styringsnettverks virkemåte.

   Norsk statsvitenskapelig konferanse;

   2015-01-04 - 2015-01-06.

  • Billington, Mary Genevieve; Holmen, Ann Karin Tennås; Mathiesen, Ida Holth

   (2015)

   Apprentices succeeding through school industry collaboration.

   6 th Nordic Coinference on Adult Education and Learning ;

   2015-03-25 - 2015-03-28.

  • Nødland, Svein Ingve; Lindøe, Preben Hempel; Holmen, Ann Karin Tennås; Blomgren, Atle

   (2015)

   Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer.

   Inter Collegas.

   ISSN 0802-779X.

   Hefte 2.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Svein Ingve, Nødland

   (2014)

   Kommunekirken - selvstendiggjøring eller avhengighet.

   NEON;

   2014-11-26 - 2014-11-28.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Gro Sandkjær, Hanssen

   (2014)

   Operativ ledelse i kommunale partnerskap.

   Norsk statsvitenskapelig tidsskrift;

   2014-01-06 - 2014-01-08.

  • Holmen, Ann Karin Tennås; Ståle, Opedal

   (2013)

   Kommunale foretak - konsekvenser for folkevalgt styring og ledelsesautonomi.

   Norsk statsvitenskapelig konferanse;

   2013-01-07 - 2013-01-09.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2011)

   Development of regional governance structures: temporary or permanent.

   NOPSA;

   2011-08-09 - 2011-08-11.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2010)

   Fra løse kontakter til formaliserte kontrakter: institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner.

   Norsk statsvitenskapelig konferanse;

   2010-01-06 - 2010-01-08.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Nettverksnoia - et rop om demokratisk ansvarlighet.

   Stat og styring.

   ISSN 0803-0103.

   Hefte 2.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Fra løse nettverk til byregionale institusjoner.

   Stat og styring.

   ISSN 0803-0103.

   Hefte 3.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Management of Governance Networks: Management through network entrepreneurs and meta-guvenors.

   International Governance Network Conference;

   2009-12-02 - 2009-12-04.

  • Holmen, Ann Karin Tennås

   (2009)

   Governance networks in city-regions: in the spirit of accountability.

   Regional Studies Association Annual International Conference;

   2009-04-06 - 2009-04-08.

  • Leknes, Einar; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås

   (2007)

   Planarbeid og utbyggingspolitikk i norske storbyer.

   Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.

   ISSN 0805-083X.

   Hefte 1.

   s.14-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway