Hopp til hovedinnhold

Astrid Johanne Nyland

Førsteamanuensis

Arkeologisk museum
Avdeling fornminner
AM A-422
Bio

Jeg jobber som førsteamanuensis og prosjektkoordinator for de arkeologiske utgravningsprosjektene på Fornminneavdelingen, Arkeologisk Museum, UiS. Jeg forsker på menneskers liv og relasjoner i eldre og yngre steinalder, primært i Norge og Nord-Europa. For øyeblikket leder jeg et fireårig forskningsprosjekt kalt the Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society. Kortnavn: Life After the Storegga Tsunami (LAST). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (pr.no. 302858).

I 2021-2022 skal jeg delta på Centre for Advanced Studies (CAS) «Exploring the Archaeological Migration Narrative: The Introduction of Farming and Animal Husbandry in Southern Norway», in Oslo, ledet av Dr M. Furholt ved Kiel Universitet.

Jeg har tidligere lang erfaring som feltarkeolog og har skrevet artikler og bokkapitler som tematisk spenner fra steinbryting og bruk av ulike typer steinråstoff som utrykk for sosiale relasjoner, via bergkunst som del av historiefortelling i steinaldersamfunn, til tolkning av geokjemiske analyser av stein. 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nyland, Astrid Johanne; Stebergløkken, Heidrun M.V.

   (2021)

   Changing perceptions of rock art: storying prehistoric worlds.

   World archaeology

   ISSN 0043-8243.

   DOI: 10.1080/00438243.2021.1899042

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Acknowledged authenticity. Or did the origin of rock matter in the Mesolithic?.

   Archaeological Dialogues

   ISSN 1380-2038.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.77-94.

   DOI: 10.1017/S138020382100009X

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   In Search of Cloudstones? The Contribution of Charismatic Rocks Towards an Understanding of Mesolithic and Neolithic Communities in the Montane Regions of South Norway.

   Proceedings of the Prehistoric Society (PPS)

   ISSN 0079-497X.

   Volum 86.

   DOI: 10.1017/ppr.2020.4

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Nodal points in a Mesolithic mobile coastal world : Monumental quarries in south Norway. I: Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea.

   Routledge

   ISBN 9781138303607.

   s.341-358.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Lithic production in Bronze Age Norway: The legacy of a Neolithic mosaic. I: Contrasts of the Nordic Bronze Age : Essays in honour of Christopher Prescott.

   Brepols

   ISBN 9782503588773.

   s.71-82.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Karismatisk bergkrystall fra Ryfylkeheiane? Smykkestein som identitetsmarkør i yngre jernalder.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Volum LXXXIII.

   s.57-83.

   DOI: 10.5617/viking.8245

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Petrified Life or Living Stone? The Problems of Categorisation. Exemplified by Fossils Found at Stone Age Sites in Rogaland, Norway.

   In Situ Archaeologica

   ISSN 2000-4044.

   s.159-170.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Sensory archaeology in Scandinavia and Finland. I: The Routledge Handbook of Sensory Archaeology.

   Routledge

   ISBN 9781138676299.

   s.338-357.

   DOI: 10.4324/9781315560175-20

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Being ‘Mesolithic’ in the Neolithic: Practices, places and rock in contrasting regions in South Norway. I: Mining and Quarrying in Neolithic Europe: a Social Perspective. Neolithic studies group Seminar Papers 16.

   Oxbow Books

   ISBN 9781789251487.

   s.67-81.

   DOI: 10.2307/j.ctvkjb2v8.10

  • Cooney, Gabriel; Megarry, William; Markham, Mik; Gilhooly, Bernard; O'Neill, Brendan; Gaffrey, Joanne; Sands, Rob; Nyland, Astrid Johanne; Ballin, Torben Bjarke; Murray, Jenny; Sheridan, Alison

   (2019)

   Tangled up in blue: The role of reibeckite felsite in Neolithic Shetland. I: Mining and Quarrying in Neolithic Europe: a Social Perspective. Neolithic studies group Seminar Papers 16.

   Oxbow Books

   ISBN 9781789251487.

   s.49-65.

  • Megarry, William; Graham, Conor; Gilhooly, Bernard; O'Neill, Brendan; Sands, Rob; Nyland, Astrid Johanne; Cooney, Gabriel

   (2018)

   Debitage and Drones: Classifying and Characterising Neolithic Stone Tool Production in the Shetland Islands Using High Resolution Unmanned Aerial Vehicle Imagery.

   Drones

   ISSN 2504-446X.

   Volum 2.

   Hefte 2.

   DOI: 10.3390/drones2020012

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Quarrying as a Socio-Political Strategy at the Mesolithic-Neolithic Transition in Southern Norway. I: The Exploitation of Raw Materials in Prehistory. Sourcing, Processing and Distribution.

   Cambridge Scholars Publishing

   ISBN 978-1-4438-9597-2.

   s.30-45.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Pauler 2: An Ordinary Early Mesolithic Site in South-Eastern Norway?. I: The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change..

   Equinox Publishing

   ISBN 9781781796054.

   s.369-385.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Quarrying in the Stone Age and Broze Age in Southern Norway studied as a socially situated phenomenon.

   Б ЪЛГАРСКО е-С писание за А РХЕОЛОГИЯ

   ISSN 1314-5088.

   Volum 7.

   Hefte 1.

   s.133-154.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Materialised taskscapes? Mesolithic lithic procurement in Southern Norway. I: Forms of Dwelling : 20 Years of Taskscapes in Archaeology.

   Oxbow Books

   ISBN 978-1-78570-377-5.

   s.125-150.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   New Technology in an existing 'lithic landscape' – Southern Norway: a melting pot in the late Neolithic and Bronze Age.

   Fennoscandia Archaeologica

   ISSN 0781-7126.

   Volum XXXIII.

   s.123-140.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Rock procurement in the early neolithic in Southern Norway: Significance by association with people and places?.

   Current Swedish Archaeology

   ISSN 1102-7355.

   Volum 24.

   s.107-136.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2012)

   Pauler 4 - tidligmesolittisk bosetning. I: E18 Brunlanesprosjektet. Bind III. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere.

   07 Gruppen

   ISBN 978-82-8084-056-1.

   s.3-58.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2012)

   Pauler 2. Boplass fra tidligmesolitikum. I: E18 Brunlanesprosjektet Bind II. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum.

   07 Gruppen

   ISBN 978-82-8084-055-4.

   s.127-169.

  • Nyland, Astrid Johanne; Amundsen, Tina

   (2012)

   Bakke - boplass fra tidligmesolitikum. I: E18 Brunlanesprosjektet. Bind III. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere.

   07 Gruppen

   ISBN 978-82-8084-056-1.

   s.199-228.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2011)

   Båtfigurene på Honnhammer I. Uttrykk for historisitet og møte mellom kunnskapssystemer på Nordmøre.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   s.89-102.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2011)

   Hellevik lok.3A - en godt bevart korttidslokalitet fra tidligmesolitikum. I: Steinalderboplasser på Fosenhalvøya Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser 2004-2007 T-Forbindelsen, Karmøy kommune, Nord-Rogaland.

   ISBN 9788277601496.

   s.137-147.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2009)

   Is home where the heart is? Reflections around Early Mesolithic sites, exemplified with results from an excavation on coastal south-western Norway. I: Mesolithic horizons : papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolilthic in Europe.

   Oxbow Books

   ISBN 978-1-84217-311-4.

   s.409-413.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2008)

   Skoleopplegg for besøk til utgravningene. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkselser Ormen Lange Nyhamna.

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.45-46.

  • Bjerck, Hein Bjartmann; Nyland, Astrid Johanne

   (2008)

   Allmennrettet formidling. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2335-4.

   s.43-50.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2006)

   Mot normalt. Nye gjenstander i gamle tradisjoner, et neolittisk samfunn i endring. I: Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen.

   Universitetet i Bergen

   ISBN 82-90273-81-9.

   s.117-128.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2003)

   Å gjenfortelle en ukjent historie med kjente kategorier.

   Primitive tider

   ISSN 1501-0430.

   Volum 06/03.

 • Bøker og kapitler
  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Kapitlene: Steinbruk i forhistorien og middelalder; Metallalderen begynner; Bergartsbrudd fra steinalderen; Kvernsteinsbrudd; Klebersteinsbrudd; Skiferbrudd. I: Bergverk i Norge : kulturminner og historie.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245020885.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Steinbruk i forhistorien og middelalder; Metallalder begynner. I: Bergverk i Norge : kulturminner og historie.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245020885.

   s.15-32.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Humans in Motion and Places of Essence. Variations in rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in Southern Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Bergartsbrudd fra steinalderen; Kvernsteinsbrudd; Skiferbrudd (medforfatter); Klebersteinsbrudd. I: Bergverk i Norge : kulturminner og historie.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245020885.

   s.359-372.

 • Formidling
  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Katastrofetsunami og samfunnssikkerhet i eldre steinalder?.

   Fra haug ok heidni

   Hefte 2.

   s.29-32.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Vulnerable Hunter-Gatherer-Fishers in Mesolithic Norway? Discussing the social impact of the Storegga tsunami 8200 years ago.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Life post-disaster? Life after the Storegga tsunami 6150 BC: investigating capacities and practices of a prehistoric society.

  • Nyland, Astrid Johanne; Damlien, Hege

   (2021)

   Mind the gap? Investigating knowledge transmission in West-Norway, before and after the Storegga tsunami 8200 BP.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Forsker på flere tusen år gammel tsunami.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Underlying narratives of Mesolithic and Neolithic societies “…to the detriment of the […] hunter-gatherers”?.

  • Nyland, Astrid Johanne; Eilertsen, Krister Scheie

   (2021)

   Arkeologiske undersøkelser i 2021: hva, hvor og hvorfor!.

   Fra haug ok heidni

   Hefte 2.

   s.23-24.

  • Walker, James William Paddison; Nyland, Astrid Johanne; Warren, Graeme

   (2021)

   When the sea become a monster? The social impact of the Storegga tsunami, 8200 BP, on the Mesolithic of northern Europe.

  • Nyland, Astrid Johanne; Aarvig, Einar; Grønbech, Turi

   (2021)

   Hvor sannsynlig er katastrofefilmen "Nordsjøen"?.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   “Life post-disaster? – how to investigate archaeologically the social impacts of the Storegga tsunami around 6150 BC?”.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   How to control the unpredictable and survive disasters? - storytelling in Mesolithic South Norway .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Gravfunn i Irland avdekker incest i steinalderen....

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Learning about Mesolithic societies through disasters.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Kvinnene var jegere i steinalderen.

  • Nyland, Astrid Johanne; Foldøy, Isabella

   (2020)

   Var de primitive i steinalderen?.

   Fra haug ok heidni

   Hefte 4.

   s.8-12.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Møteplass i kvartsittbruddet på Femundsåsen for fire tusen år siden?.

   Spor

   ISSN 0801-5376.

   Hefte 2.

   s.14-18.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Landets hjerte? Betydningsfull steinbruk i norsk steinalder.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Investigating Quarries in South Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   The Storegga tsunami 6150 BC? A wave of disaster or the start of something New?.

  • Gebremariam, Kidane Fanta; Nyland, Astrid Johanne; With, Ruben

   (2019)

   Comparative provenance study of lithic materials using two portable XRF instruments.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   More than meets the eyes! The use of rock and Quarries in the Mesolithic and Neolithic of Norway .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Neolithic Norway 4000-1800 BC. Merging horizons and/or southern dominance? .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   More than meets the eyes! The use of rock and quarries in the Mesolithic and Neolithic of Norway .

  • Nyland, Astrid Johanne; Bang-Andersen, Sveinung

   (2019)

   Quarrying into the "charisma" of things? Mountain quarrying and use of lithic raw materials in the mesolithic of West-Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   What’s in a name - Leaving the term ‘Neolithic’ behind to renew understanding of societal developments 4000-1800 BCE in Norway?.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Coast–Mountain relations – insights through rock. Mesolithic and Neolithic developments in South Norway .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Fjellet kaller! Kulturminner i rogalandsfjellet fra stein- til middelalder.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.19-23.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Kvifor gjekk steinaldermennesket over fjellet etter stein?.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Typologi som arkeologisk metode.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.23-24.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Variation in Neolithic adzes and axes – expressions of a mixed society?.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   ACER kan ødelegge uerstattelige kilder til kunnskap.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   To possess a ‘fake’ or an ‘original’ - did the origin of rock matter in the Mesolithic?.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Forandring fryder? Litt om kopper, litt om økser, men mest om arkeologi.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.24-28.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Å tviholde på verdier, vaner og tradisjoner kan være ødeleggende for et samfunn.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Om steinbruk og steinbrudd i sørnorske fjell og vassdrag.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   The story of Mesolithic quarries on the western coast of South-Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Not all about the quarries?.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Bosetning og ritualer rundt år 0 på Goa, Randaberg.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.20-25.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Hansen, Gitte og Per Storemyr (eds.) 2017: Soapstone in the North Quarries; Products and People 7000 BC - AD 1700, UBAS 9, Universitetet i Bergen.

   Primitive tider

   ISSN 1501-0430.

   s.121-124.

  • Nyland, Astrid Johanne; Fyllingen, Hilde; Bjørdal, Even

   (2018)

   Årets arkeologiske utgravinger.

  • Nyland, Astrid Johanne; Gjerde, Jan Magne

   (2018)

   Intervju med Jan Magne Gjerde – vinnar av Hjernekraftprisen 2017 for si formidling og aktualisering av bergkunst og arkeologi.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Volum 81.

   s.191-204.

   DOI: 10.5617/viking.6485

  • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben

   (2017)

   Testing an old theory: pXRF-analyses of Mesolithic greenstone adzes in Rogaland, southern Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Hva steinen forteller ‒ om steinbruk og steinbrudd i sørnorsk steinalder.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Lithic production in Bronze Age southern Norway: the legacy of a Late Neolithic mosaic.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Forskerforum: Presentasjon av programområdet ICORE.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Beyond the quarries? Understanding Neolithic lithic procurement in southern Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Ei steinøks til begjær - museets første registrerte funn.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.19-24.

  • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben

   (2017)

   Rogalendingenes bruk av grønnstein fra Hespriholmen i seimesolitikum - ‘revisited’.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Hvor kom steinen fra? Om å skaffe seg råstoff i steinalderen i Rogaland.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.25-30.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Nodal points in a mobile coastal world? The social entanglement of lithic procurement sites, during the Mesolithic.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Teknologioptimisme?.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 128.

   s.46-48.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Quarrying as a social and political strategy during the Mesolithic – Neolithic transition, in southern Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Lithic procurement as a social phenomenon. Quarrying in the Stone-, Bronze, and Early Iron Ages, in Southern Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Stein som fotballdrakt. Eller: Hva en steinaldermann snakket om når han snakket om stein..

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Humans in motion and places of essence – The significance of lithic procurement practices in the Mesolithic and Neolithic, in southern Norway .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Med hjerte for stein.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Bruken av stein i steinalderen.

   Norgeshistorie.no

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Kilder til å forstå steinbryting i stein- og bronsealder.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Mikkel Sørensen: Technology and Tradition in the Eastern Arctic, 2500 BC–AD 1200: A Dynamic Technological Investigation of Lithic Assemblage from the Palaeo-Eskimo Traditions of Greenland. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2012. 418 pp. ISBN 978-87-635-3167-2.

   Norwegian Archaeological Review

   ISSN 0029-3652.

   DOI: 10.1080/00293652.2015.1039569

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Doggerland.

  • Nyland, Astrid Johanne; Åstveit, Leif Inge; Arntsen, Øyvind

   (2014)

   Steinalder på Bømlo.

  • Arntsen, Øyvind; Nyland, Astrid Johanne

   (2014)

   Jaspisfjellet i Telemark.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2013)

   Synlige relasjoner mellom mennesker, stein og sted – et eksempel fra Østlandet.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 119.

   s.17-24.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2013)

   Steinaldersteinbrudd.

  • Sørdal, Gøril Grov; Nyland, Astrid Johanne

   (2008)

   Norgesglassets "arkeologiserie" sommeren 2008: Arkeologi 1 - Dei fulgte etter isen. Arkelogi 10 - Livet på felt. Arkeolgi 12 - Ei hjelpande hand. Arkeologi 13 - Fortida - eit mektig våpen.

  • Nyland, Astrid Johanne; Kristensen, Steinar

   (2008)

   Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Larvik-Porsgrunn.

  • Nyland, Astrid Johanne; Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Schaller Åhrberg, Eva ; Kristensen, Steinar

   (2008)

   Foreløpige resultat fra E18 Brunlanesprosjektet - tidligmesolittiske boplasser i Vestfold.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2006)

   Bekkefar, jordras og steinalderaktivitet på Fosnaneset.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.3-8.

  • Nyland, Astri Johanne; Skjelstad, Guro; Tellefsen, Morten; Bruen Olsen, Thomas

   (2005)

   Fosens eldste fortid graves frem.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.3-13.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2005)

   Mot normalt - Nye gjenstander i gamle tradisjoner. Et neolittisk samfunn i endring?.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2005)

   Home is where the heart is. Reflections around Early Mesolithic sites, exemplified with results from an excavation from coastal south-estern Norway.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2003)

   Landskapsanalysers verdi.

   RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim

   ISSN 0806-5063.

   Volum 01/03.

   Hefte 1.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2003)

   Endring og kontinuitet i MNB-SN. Møtet med noe nytt.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2003)

   Landskapsarkeologiske metoder - den relevans de kan ha for forvaltning og formidling av bergkunst.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nyland, Astrid Johanne; Olsen, Odd Einar Falnes; Torvik, Hans Petter; Andreasen, Guttorm

   (2021)

   Forskningspub: KRISE! Hva skjer med samfunnet etter en katastrofe?.

   Forskningspub/ forskningsformidling

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway