Astrid Johanne Nyland

Arkeolog prosjektkoordinator

Arkeologisk museum
Avdeling fornminner
AM A-422

Bio

Jeg jobber som førsteamanuensis og prosjektkoordinator for de arkeologiske utgravningsprosjektene på Fornminneavdelingen, Arkeologisk Museum, UiS. Jeg forsker på menneskers liv og relasjoner i eldre og yngre steinalder, primært i Norge og Nord-Europa. For øyeblikket leder jeg et fireårig forskningsprosjekt kalt the Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society. Kortnavn: Life After the Storegga Tsunami (LAST). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (pr.no. 302858).

I 2021-2022 skal jeg delta på Centre for Advanced Studies (CAS) «Exploring the Archaeological Migration Narrative: The Introduction of Farming and Animal Husbandry in Southern Norway», in Oslo, ledet av Dr M. Furholt ved Kiel Universitet.

Jeg har tidligere lang erfaring som feltarkeolog og har skrevet artikler og bokkapitler som tematisk spenner fra steinbryting og bruk av ulike typer steinråstoff som utrykk for sosiale relasjoner, via bergkunst som del av historiefortelling i steinaldersamfunn, til tolkning av geokjemiske analyser av stein. 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Humans in Motion and Places of Essence. Variations in rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in Southern Norway.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Bergartsbrudd fra steinalderen; Kvernsteinsbrudd; Skiferbrudd (medforfatter); Klebersteinsbrudd. I: Bergverk i Norge : kulturminner og historie.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245020885.

   s.359-372.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Steinbruk i forhistorien og middelalder; Metallalder begynner. I: Bergverk i Norge : kulturminner og historie.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245020885.

   s.15-32.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Kapitlene: Steinbruk i forhistorien og middelalder; Metallalderen begynner; Bergartsbrudd fra steinalderen; Kvernsteinsbrudd; Klebersteinsbrudd; Skiferbrudd. I: Bergverk i Norge : kulturminner og historie.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245020885.

 • Formidling
  • Hellstrand, Ingvil Førland; Nyland, Astrid Johanne; Østin Ommundsen, Arild; Andreasen, Guttorm

   (2023)

   Forskingspub: Monstre før, nå og i fremtiden.

   Forskingspub: Monstre før, nå og i fremtiden;

   2023-01-17.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2023)

   Sealevel change and tsunamis - the challenges of living at the coast in the Mesolithic and of Mesolithic studies today”.

   Aspects of the Mesolithic of Europe’s Coasts; Workshop;

   2023-03-03 - 2023-03-07.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2023)

   Årets gang 2022 ved Arkeologisk museum, Universitetsmuseet i Stavanger.

   Regionalsamling Vestland;

   2023-03-15 - 2023-03-16.

  • Nyland, Astrid Johanne; Walker, James William Paddison; Kilhavn, Håvard Parathan

   (2022)

   Vulnerable vs. resilient coastal societies in Mesolithic Norway? Or how to discover the social impacts of the Storegga tsunami 8200 years ago .

   Human Agency and Global challenges: Re-Centering Social Change in Archaeology;

   2022-09-15 - 2022-09-17.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Weather, water, Mesolithic worlds.

   European Association of Archaeologists (EAA) 2022 Budapest;

   2022-08-31 - 2022-09-03.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Encountering monsters in the Mesolithic?.

   3D History for Ukraine: Live Conference/ Fund raising;

   2022-09-24 - 2022-09-25.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Møte med et Mesolittisk monster? Om Storeggatsunamien 8200 år siden .

   Arkeologisk seminar; Halloween special 2022;

   2022-10-28.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Were there monsters in the Mesolithic? Investigating the social impact of the Storegga tsunami using Monster as method.

   Prehistory on the Edge: studying and celebrating the Stone Age in North-West Europe in honour of Caroline Wickham-Jones;

   2022-11-11 - 2023-11-12.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Life After the Storegga Tsunami 8200 years ago - From idea to project.

   Forskerfrokost UiS;

   2022-03-03.

  • Nyland, Astrid Johanne; Murphy, Line

   (2022)

   Storeggatsunamien ca 6150 f.Kr.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   The Monster wave 8200 years ago. Did the Storegga tsunami change Mesolithic societies?.

   Norsk arkeologi- forskning og forvaltning: Arkeologisk museum, UiS;

   2022-11-29.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Livet etter Storeggatsunamien? .

   Fagdag: forvaltning og forskning;

   2022-12-08.

  • Amundsen, Bård; Gjerde, Jan Magne; Andreassen, Reidun Laura; Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Who painted pictures like this on rock walls in Norway 5000-8000 years ago?.

   sciencenorway.no.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Strategies for living well with hazards? The archaeology of and stories about the Storegga tsunami 6150 BCE.

   13th Conference for Hunting and Gathering Societies;

   2022-06-27 - 2022-07-02.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Welcome to the cross-disciplinary conference Under Pressure? Disasters-Climate change- societies (past/now) - setting the scene.

   Under Pressure? Disasters-Climate change- societies (past/now);

   2022-06-09 - 2022-06-10.

  • Amundsen, Bård; Gjerde, Jan Magne; Nyland, Astrid Johanne; Andreassen, Reidun Laura

   (2022)

   Hvem malte bilder som dette på bergvegger i Norge for 5.000-8.000 år siden?.

   www.forskning.no.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Hva slags stein brukte folk da?.

   Aftenposten Historie.

   ISSN 1894-5775.

   Hefte 2.

   s.70-71.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Life After the Storegga Tsunami? Investigating capacities of Mesolithic societies.

   Biweekly colloquium CRC1266/ROOTS 'Societies and environments through time: a new history of humanity?';

   2022-04-25.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Identifying Mesolithic moments and events as part of storytelling and worlding practices.

   Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG);

   2022-04-21 - 2022-04-23.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2022)

   Encountering monsters in the Mesolithic, or monstrous knowledge production?.

   Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG);

   2022-04-21 - 2022-04-23.

  • Nyland, Astrid Johanne; Aarvig, Einar; Grønbech, Turi

   (2021)

   Hvor sannsynlig er katastrofefilmen "Nordsjøen"?.
  • Walker, James William Paddison; Nyland, Astrid Johanne; Warren, Graeme

   (2021)

   When the sea become a monster? The social impact of the Storegga tsunami, 8200 BP, on the Mesolithic of northern Europe.

   EGU (European Geosciences Union) Conference 2021;

   2021-04-19 - 2021-04-30.

  • Nyland, Astrid Johanne; Eilertsen, Krister Scheie

   (2021)

   Arkeologiske undersøkelser i 2021: hva, hvor og hvorfor!.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.23-24.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Katastrofetsunami og samfunnssikkerhet i eldre steinalder?.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.29-32.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Life post-disaster? Life after the Storegga tsunami 6150 BC: investigating capacities and practices of a prehistoric society.

   LaTrobe University seminar series;

   2021-08-26.

  • Nyland, Astrid Johanne; Damlien, Hege

   (2021)

   Mind the gap? Investigating knowledge transmission in West-Norway, before and after the Storegga tsunami 8200 BP.

   European Association of Archaeologists (EAA) 2021 Kiel, digital;

   2021-09-06 - 2021-09-11.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Underlying narratives of Mesolithic and Neolithic societies “…to the detriment of the […] hunter-gatherers”?.

   European Association of Archaeologists (EAA) 2021 Kiel, digital;

   2021-09-06 - 2021-09-11.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Hva kan vi gjøre for at kaststrofefilmene ikke inntreffer i virkeligheten?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   “Life post-disaster? – how to investigate archaeologically the social impacts of the Storegga tsunami around 6150 BC?”.

   BioantTalks YouTube conference;

   2021-11-01 - 2021-11-26.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Vulnerable Hunter-Gatherer-Fishers in Mesolithic Norway? Discussing the social impact of the Storegga tsunami 8200 years ago.

   Theorizing Resilience & Vulnerability in Ancient Studies;

   2021-01-20 - 2021-01-21.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2021)

   Forsker på flere tusen år gammel tsunami.
  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Gravfunn i Irland avdekker incest i steinalderen....
  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Learning about Mesolithic societies through disasters.

   MESO2020 - Tenth International Conference on the Mesolithic in Europe;

   2020-09-07 - 2020-09-11.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Kvinnene var jegere i steinalderen.

  • Nyland, Astrid Johanne; Foldøy, Isabella

   (2020)

   Var de primitive i steinalderen?.

   Fra haug ok heidni.

   Hefte 4.

   s.8-12.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   Møteplass i kvartsittbruddet på Femundsåsen for fire tusen år siden?.

   Spor.

   ISSN 0801-5376.

   Hefte 2.

   s.14-18.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2020)

   How to control the unpredictable and survive disasters? - storytelling in Mesolithic South Norway .

   Lunch time seminar (Hunter-Gatherer Research Group) UCD, Irland;

   2020-03-04.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Landets hjerte? Betydningsfull steinbruk i norsk steinalder.

   Bergverkshistorisk seminar;

   2019-09-18 - 2019-09-19.

  • Gebremariam, Kidane Fanta; Nyland, Astrid Johanne; With, Ruben

   (2019)

   Comparative provenance study of lithic materials using two portable XRF instruments.

   The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA);

   2019-01-21 - 2019-01-23.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   What’s in a name - Leaving the term ‘Neolithic’ behind to renew understanding of societal developments 4000-1800 BCE in Norway?.

   European Association of Archaeologists 2019;

   2019-09-04 - 2019-09-08.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Fjellet kaller! Kulturminner i rogalandsfjellet fra stein- til middelalder.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.19-23.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   The Storegga tsunami 6150 BC? A wave of disaster or the start of something New?.

   Workshop focus: When and why did mining begin in Europe?;

   2019-02-28 - 2019-03-02.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Investigating Quarries in South Norway.

   Workshop focus: When and why did mining begin in Europe?;

   2019-02-28 - 2019-03-02.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Kvifor gjekk steinaldermennesket over fjellet etter stein?.

   Stand-Up;

   2019-09-25.

  • Nyland, Astrid Johanne; Bang-Andersen, Sveinung

   (2019)

   Quarrying into the "charisma" of things? Mountain quarrying and use of lithic raw materials in the mesolithic of West-Norway.

   European Association of Archaeologists 2019;

   2019-09-04 - 2019-09-08.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   More than meets the eyes! The use of rock and Quarries in the Mesolithic and Neolithic of Norway .

   Forelesning;

   2019-10-22 - .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Neolithic Norway 4000-1800 BC. Merging horizons and/or southern dominance? .

   Forelesning;

   2019-10-22 - .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Coast–Mountain relations – insights through rock. Mesolithic and Neolithic developments in South Norway .

   Northern Archaeological Research Seminar Series (NARSS);

   2019-10-29 - .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   More than meets the eyes! The use of rock and quarries in the Mesolithic and Neolithic of Norway .

   Forelesning; Seminar Series 2019/20 Archaeology;

   2019-10-17 - .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2019)

   Typologi som arkeologisk metode.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.23-24.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   The story of Mesolithic quarries on the western coast of South-Norway.
  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   To possess a ‘fake’ or an ‘original’ - did the origin of rock matter in the Mesolithic?.

   European Assoiation of Archaeologists (EAA) 2018;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Not all about the quarries?.

   European Association of Archaeologists (EAA) 2018;

   2018-09-05 - 2018-09-08.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Om steinbruk og steinbrudd i sørnorske fjell og vassdrag.

   Sektoravgiftseminar 2018;

   2018-03-21.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Bosetning og ritualer rundt år 0 på Goa, Randaberg.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.20-25.

  • Nyland, Astrid Johanne; Gjerde, Jan Magne

   (2018)

   Intervju med Jan Magne Gjerde – vinnar av Hjernekraftprisen 2017 for si formidling og aktualisering av bergkunst og arkeologi.

   Viking.

   ISSN 0332-608X.

   Volum 81.

   s.191-204.

   DOI: 10.5617/viking.6485

  • Nyland, Astrid Johanne; Fyllingen, Hilde; Bjørdal, Even

   (2018)

   Årets arkeologiske utgravinger.

   Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum;

   2018-11-20.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Hansen, Gitte og Per Storemyr (eds.) 2017: Soapstone in the North Quarries; Products and People 7000 BC - AD 1700, UBAS 9, Universitetet i Bergen.

   Primitive tider.

   ISSN 1501-0430.

   s.121-124.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Forandring fryder? Litt om kopper, litt om økser, men mest om arkeologi.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.24-28.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Å tviholde på verdier, vaner og tradisjoner kan være ødeleggende for et samfunn.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   Variation in Neolithic adzes and axes – expressions of a mixed society?.

   Halvdagsseminar;

   2018-05-07.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2018)

   ACER kan ødelegge uerstattelige kilder til kunnskap.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Hva steinen forteller ‒ om steinbruk og steinbrudd i sørnorsk steinalder.

   Tirsdagsforedrag ved Arkeologisk Museum, UiS;

   2017-10-17.

  • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben

   (2017)

   Testing an old theory: pXRF-analyses of Mesolithic greenstone adzes in Rogaland, southern Norway.

   23rd Annual meeting of the European Association of Archaeologists;

   2017-08-30 - 2017-09-03.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Lithic production in Bronze Age southern Norway: the legacy of a Late Neolithic mosaic.

   14th Nordic Bronze Age Symposium;

   2017-06-07 - 2017-07-09.

  • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben

   (2017)

   Rogalendingenes bruk av grønnstein fra Hespriholmen i seimesolitikum - ‘revisited’.

   Steinalderkonferansen 2017. Kyst og samfunn - forskning og forvaltning;

   2017-03-21 - 2017-03-24.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Hvor kom steinen fra? Om å skaffe seg råstoff i steinalderen i Rogaland.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.25-30.

  • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene

   (2017)

   Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017.

   Tirsdagsforedrag ved AM;

   2017-11-21.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Forskerforum: Presentasjon av programområdet ICORE.

   Foredrag;

   2017-11-21.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Beyond the quarries? Understanding Neolithic lithic procurement in southern Norway.

   Seminar;

   2017-11-06.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2017)

   Ei steinøks til begjær - museets første registrerte funn.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.19-24.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Lithic procurement as a social phenomenon. Quarrying in the Stone-, Bronze, and Early Iron Ages, in Southern Norway.

   European Association of Archaeologists;

   2016-08-31 - .

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Quarrying as a social and political strategy during the Mesolithic – Neolithic transition, in southern Norway.

   Raw materials exploitation in Prehistory: Sourcing, processing and distribution;

   2016-03-10 - 2016-03-12.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Humans in motion and places of essence – The significance of lithic procurement practices in the Mesolithic and Neolithic, in southern Norway .

   PalQuat Seminars Oxford, UK;

   2016-01-21.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Stein som fotballdrakt. Eller: Hva en steinaldermann snakket om når han snakket om stein..

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Nodal points in a mobile coastal world? The social entanglement of lithic procurement sites, during the Mesolithic.

   The Coastal Landscapes of the Mesolithic;

   2016-11-16 - 2016-11-18.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2016)

   Teknologioptimisme?.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 128.

   s.46-48.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Bruken av stein i steinalderen.

   Norgeshistorie.no.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Mikkel Sørensen: Technology and Tradition in the Eastern Arctic, 2500 BC–AD 1200: A Dynamic Technological Investigation of Lithic Assemblage from the Palaeo-Eskimo Traditions of Greenland. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2012. 418 pp. ISBN 978-87-635-3167-2.

   Norwegian Archaeological Review.

   ISSN 0029-3652.

   DOI: 10.1080/00293652.2015.1039569

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Doggerland.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Med hjerte for stein.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2015)

   Kilder til å forstå steinbryting i stein- og bronsealder.

   Faglig seminar;

   2015-10-17.

  • Nyland, Astrid Johanne; Åstveit, Leif Inge; Arntsen, Øyvind

   (2014)

   Steinalder på Bømlo.

  • Arntsen, Øyvind; Nyland, Astrid Johanne

   (2014)

   Jaspisfjellet i Telemark.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2013)

   Steinaldersteinbrudd.

  • Nyland, Astrid Johanne

   (2013)

   Synlige relasjoner mellom mennesker, stein og sted – et eksempel fra Østlandet.

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.

   ISSN 0332-8937.

   Hefte 119.

   s.17-24.

  • Nyland, Astrid Johanne; Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Schaller Åhrberg, Eva ; Kristensen, Steinar

   (2008)

   Foreløpige resultat fra E18 Brunlanesprosjektet - tidligmesolittiske boplasser i Vestfold.

   Gjesteforelesning på Herning museum, Midt-Jylland, Danmark;

   2008-01-31 - 2008-02-01.

  • Sørdal, Gøril Grov; Nyland, Astrid Johanne

   (2008)

   Norgesglassets "arkeologiserie" sommeren 2008: Arkeologi 1 - Dei fulgte etter isen. Arkelogi 10 - Livet på felt. Arkeolgi 12 - Ei hjelpande hand. Arkeologi 13 - Fortida - eit mektig våpen.

  • Nyland, Astrid Johanne; Kristensen, Steinar

   (2008)

   Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Larvik-Porsgrunn.

   NITO seminar, Tønsberg;

   2008-02-13.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2006)

   Bekkefar, jordras og steinalderaktivitet på Fosnaneset.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 2.

   s.3-8.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2005)

   Home is where the heart is. Reflections around Early Mesolithic sites, exemplified with results from an excavation from coastal south-estern Norway.

   The 7th International Conference on The Mesolithic in Europe;

   2005-08-29 - 2005-09-02.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2005)

   Mot normalt - Nye gjenstander i gamle tradisjoner. Et neolittisk samfunn i endring?.

   Norsk Arkeolog Møte;

   2005-11-10 - 2005-11-12.

  • Nyland, Astri Johanne; Skjelstad, Guro; Tellefsen, Morten; Bruen Olsen, Thomas

   (2005)

   Fosens eldste fortid graves frem.

   Frá haug ok heiðni.

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 1.

   s.3-13.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2003)

   Endring og kontinuitet i MNB-SN. Møtet med noe nytt.

   Steinalderkonferansen i Molde, 2003;

   2003-03-24 - 2003-03-28.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2003)

   Landskapsarkeologiske metoder - den relevans de kan ha for forvaltning og formidling av bergkunst.

   Riksantikvarens bergkunstseminar 2003;

   2003-04-04 - 2003-04-05.

  • Nyland, Astri Johanne

   (2003)

   Landskapsanalysers verdi.

   RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.

   ISSN 0806-5063.

   Volum 01/03.

   Hefte 1.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nyland, Astrid Johanne; Olsen, Odd Einar Falnes; Torvik, Hans Petter; Andreasen, Guttorm

   (2021)

   Forskningspub: KRISE! Hva skjer med samfunnet etter en katastrofe?.

   Forskningspub/ forskningsformidling.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway