Hopp til hovedinnhold

Svanaug Lunde

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-349
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Omsorgsfulle relasjoner og begeistring som smitter

   Cappelen Damm Akademisk

   s.109-130.

 • Bøker og kapitler
  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2019)

   Lekbaserat Lärande

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2018)

   Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet

  • Havn, Kjetil; Lunde, Svanaug

   (2017)

   Seks barnehagelærarar sine opplevingar av, og refleksjonar kring, samspel med 5-åringar i samband med gjennomføring av eit strukturert, leikbasert førskuleopplegg

  • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2016)

   Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Snart førsteklassing - med sosial kompetanse i ranselen

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

  • Skåland, Hanne Størksen; Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Hva er barneahgelærernes opplevelse av nærhet og konflikt til barn med vansker?

   Universitetet i Stavanger

  • Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn

   Universitetet i Stavanger

 • Formidling
  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Tilskuerrollen

  • Lunde, Svanaug

   (2020)

   Etterutdanning i Aktivitetspedagogikk

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Se forskernes tips til hva personalet i barnehagen kan gjøre for å skape trygghet og kontinuitet for barna

   barnehage.no

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Lek og læring for livet

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Lek og læring for livet, lekbasert læring i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Videreutdanning i sosial kompetanse Lekbasert læring

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Sammenheng mellon barnehage og skole med vekt på lekbasert læring

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   DUÅ Jubileumskonferanse

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Være sammen, avslutningskurs

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Livsmestring

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Toddlerkonferansen

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Være sammen i Bømlo

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Fagdag, Livsmestring i barnehagen

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2019)

   Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment

   CESifo working papers

   ISSN 1617-9595.

   Hefte 7775.

   s.1-41.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Askøykonferansen

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Innføring i lekbasert læring, trygge verme relasjoner og sosial kompetanse

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsmestring og livsglede i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Være Sammen i Hærøy

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Relasjoners betydning i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, MUT-202 Master i Spesialpedagogikk

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsmestring og livsglede i kulturskulen

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Veilederutdanning, Hærøy kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, veilederutdanning

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Videreutdanning i Lekbasert læring, 15 studiepoeng

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Foreldremøte, Heskestad barnehage

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Sårbare barn og relasjonskompetanse

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Begynneropplæring i skolen

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet i Lund kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Heldagskurs for barnehageansatte. Livsmestring og livsglede i barnehagen-for alle

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   livsmestring og livsglede, for alle!

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Jeg tror på kjærlighet før oppdragelse

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Veilederutdanning, Være Sammen

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   De omsorgsfulle relasjonene-det handler om livsmestring og livsglede

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsglede og begeistring i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring i barnehagen

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring for de eldste i barnehagen

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring for de eldste i banrehagen og kanskje for de yngste i skolen

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Frokostseminar, GAN Aschehoug

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, videreutdanning i Spesialpedagogikk

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning for sammenligningsgruppen, Lekbasert læring

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Ressursveilederkurs

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Avslutningsforelesning, veilederkurs

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Implementeringsarbeid knyttet til rammeplanen ved Læringsmiljøsenteret

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Fagdag, Hemnes kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Sosial kompetanse og de trygge og varme relasjonene

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Agderprosjektet, en orientering

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsmestiring og helse

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsglede og livsmestring i Tromsø

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning, veilederkurs

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsmestring og helse

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Temaområde Barnehage ved Læringsmiljøsenteret, UiS Undervisning, forskning og utadretta arbeid

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Relasjonskompetanse i Randaberg kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsglede og livsmestring

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   De varme relasjonene for barns behov for trygg tilknytning

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Relasjonsbygging og det gode læringsmiljøet

  • Størksen, Ingunn; Lea, Åse; Lunde, Svanaug; Rege, Mari

   (2016)

   Investering i viten med Vitensenteret

   Agderposten

   ISSN 0805-3723.

   Volum 2016.

   s.17-17.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Relasjonskompetanse

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytnings betydning for små barn

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Sosial informasjon prosesseringsmodellen (SIP) og barns evne til selvregulering

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Være Sammen i Drammen

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Begeistring i barnehagene

   Fædrelandsvennen

   ISSN 0805-3790.

   s.22-22.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Trygge, varme relasjoner, sosial kompetanse

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Agderprosjektet, videreutdanning

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Undervisning, Agderprosjektet

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2016)

   Magdalena (5) skal følges i 45 år

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Kursrekke for pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere i Vest Agder

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, barnehage

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være Sammen i Osterøy

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag, LP-barnehage, Narvik

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, Klepp kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Sosial mestring i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag, LP-barnehage

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning ved IBU, UiS

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Assistentkurs i regi av Vestagder fylkeskommune

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Relasjoner, lek og læring

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Kurs i for pedagogiske ledere i Småfolk barnehage

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagkveld for assistenter

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Veilederkurs,Være sammen Haugesund

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   De trygge og varme relasjonene og sosial kompetanse

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   "Kick off"-nytt barnehageår

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Relasjonskompetanse og voksenrollen

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning, Agderprosjektet

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, Time kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag for pedagogiske medarbeidere

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   fagdag, LP-barnehage

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Veiledning, barnehageledere

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Kulturformidleren og det gode samspillet Undervisning, KKK,BLU v/ UiS

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagkveld for pedagogiske medarbeidere

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag,Vest Agder Fylkeskommune

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Filmressurs -om læringsmiljø i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Tilknytning og relasjoner. Heldagskurs for barnehageansatte.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foredrag på veilederkurs, Være sammen

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Tilknytning og relasjoner Foredrag for barnehageansatte

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning. BULL 2 Deltid Barnehagelærerutdanningen ved UIS

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og ledelse i barnehagen. Hva innebærer det å tilrettelegge for et godt læringsmiljø

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag,Sandnes kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Innlegg under Relasjonskonferansen 2015

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Gruppeveiledning, Klepp kommune

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være sammen i Drammen, veilederkurs

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Planleggingsdag, Sauda

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være sammen konferanse

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Planleggingsdag for barnehager, Hærøy/Dønne

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning til voksne-en base for trygghet

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Re4lasjoner og tilknytning-relatert til de minste barna

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilrettelegging av barnehagens sosiale miljø for å fremme positiv sosial og emosjonell utvikling

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Veiledning, pedagogidsk utviklingsarbeid

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjonsutvikling hos små barn

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lederutvikling,transformasjonsledelse

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lite kontakt med voksne i barnehagen

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Presentasjon av Agderprosjektet

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Relasjoner og selvregulering i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner i barnehagen

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Faglig presentasjon av Agderprosjektet

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjoner og tilknytning

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De viktige relasjonene

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tidlig tilknytning og selvregulering

  • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.Hva er kvalitet i barnehagen?

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lederutvikling

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Dei gode relasjonene--om tilknytning og relasjonskompetanse

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Ekstern veileder, pedagogisk utviklingsprosjekt

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Presentasjon av Lekbasert læring under Forskningsdagene 2018 Stand på Forskningstorget

   Forskningstorget

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2016)

   Godt å ha någen

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway