Svanaug Lunde

Førstelektor i spesialpedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-349
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Campbell, Janine Anne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2023)

   Sosial og emosjonell utvikling og livsmestring - Ressursbok for barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-79684-6.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.89-110.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Snart førsteklassing - Med sosial kompetanse i ranselen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245038811.

  • Lunde, Svanaug; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Relasjoner, lek og læring på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202687403.

   Volum 5.

   Hefte 3.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2020)

   Legebaseret læring: et forskningsbaseret førskoleoplæg.

   ISBN 9788723541338.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2019)

   Lekbaserat Lärande.

   ISBN 9789178230594.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2018)

   Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 978-82-492-1963-6.

  • Havn, Kjetil

   (2017)

   Seks barnehagelærarar sine opplevingar av, og refleksjonar kring, samspel med 5-åringar i samband med gjennomføring av eit strukturert, leikbasert førskuleopplegg.

   Universitetet i Stavanger.

  • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2016)

   Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 9788249218523.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Snart førsteklassing - med sosial kompetanse i ranselen.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon.

   ISBN 978-82-7841-890-1.

  • Skåland, Hanne Størksen

   (2014)

   Hva er barneahgelærernes opplevelse av nærhet og konflikt til barn med vansker?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Lenes, Ragnhild

   (2014)

   Personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2023)

   Informasjonsmøte om forskningsprosjektet SELMA.

   Åpent online seminar;

   2023-01-26.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2023)

   SELMA - sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen.

   Åpen online konferanse;

   2023-01-10.

  • Eikeland, Synnøve; Gusfre, Kari Stamland; Lunde, Svanaug; Kvalø, Silje Eikanger; Ofstad, Gunn Helen; Rangnes, Brita Strand; Skaaren, Mona

   (2023)

   From idea to creation – establishing a new education in ‘Extended education pedagogy’​.

   ICSEI ;

   2023-01-10 - 2023-01-13.

  • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug

   (2023)

   Effekter av familiebakgrunn på sosial og kognitiv utvikling i barnehage og 1. trinn, og på lesing og matematikk fra barnehage fram til 8. klasse.

   Forskningsseminaret Brown Bag;

   2023-11-08.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2022)

   Jobber sammen for barnas beste. Jobber sammen for barnas beste.
  • Kvalø, Silje Eikanger; Eikeland, Synnøve; Ofstad, Gunn Helen; Lunde, Svanaug; Gjøse Skaaren, Mona Elise

   (2022)

   Presentasjon av SFO utdanningen som skal starte høsten 2023.

   SFO utdanning i Norge;

   2022-10-18 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Ledelse og relasjoner, lek og læring i barnehagen 2 .

   Fagsamling for pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet;

   2022-11-11.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Til barnas beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen.

   Arendalsuka 2022;

   2022-08-17.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Ledelse og relasjoner, lek og læring i barnehagen .

   Fagsamling for pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet;

   2022-04-20.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt i Furuly barnehage.

   Fagsamling i Læringsmiljøprosjektet;

   2022-08-12.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt i Bjørnafjorden kommune.

   Fagsamling med filmopptak;

   2022-08-15 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Tilrettelegging av barnehagens sosiale miljø for å fremme sosial og emosjonell utvikling .

   Masteremne MSP-325 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom;

   2022-08-12.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt i barnehagen i de viktigste årene i vårt liv.

   Fagdag for alle barnehagene i Narvik;

   2022-10-11 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygg, aktiv og nysgjerrig Hvordan vi kan jobbe på ulike måter for at barn skal føle seg trygge og verdifulle i et inkluderende fellesskap? .

   Fagsamling;

   2022-10-21.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Bedre sammen. Hvordan vi kan jobbe på ulike måter for at barn skal føle seg trygge og verdifulle i et inkluderende fellesskap? .

   Fagsamling;

   2022-08-23.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Bachelor i skolefritidspedagogikk Fordypning i spesialpedagogikk.

   Åpent seminar i anledning nyopprettet SFO-utdanning;

   2022-10-18 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Ny bachelor for SFO i Norge.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Bgynneropplæring på skolen. De viktigste skoleårene .

   Viderutdanning for grunnskolelærere;

   2022-09-06 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt barnehagemiljø i Bokn.

   Fagsamling, Oppfølgingsordningen, U.dir.;

   2022-08-23.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Livsglede i barnehagen, SELMA.

   Kanvas storsamling;

   2022-09-08.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på SFO i Østbyen.

   Fagsamling;

   2022-10-26 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på SFO/AKS.

   Østlandske lærerstevne;

   2022-11-04.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Nå satser vi på SFO.

   Konferanse;

   2022-11-07.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt i barnhagen.

   Fagsamling;

   2022-04-04.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt for alle - korleis bidra til eit inkluderande leikemiljø .

   Foreldremøte;

   2022-05-04 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og god i Bokn barnehage.

   Fagsamling;

   2022-03-23 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Fagkveld for alle SFO-ansatte i Klepp.

   Fagsamling;

   2022-03-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og vennskap Videreutdanning for ledere i AKS.

   Undervisning;

   2022-03-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Du er verdifull-trygg og inkludert.

   Jubileumskonferanse, DUÅ-10 år;

   2022-03-25.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på SFO Hinna bydel og Teinå SFO.

   Fagsamling;

   2022-03-29.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Livsglede i barnehagen.

   Ledermøte;

   2022-02-22.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på AKS.

   Fagsamling;

   2022-05-09.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på SFO.

   Nasjonal konferanse for SFO-ledere;

   2022-05-13.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Eg blir meg i møte med deg Bjorhaug Vibereiret Breidablikk- kulturbarnehage .

   Foreldremøte;

   2022-03-31.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Lek og læring for livet.

   Konferanse;

   2021-10-24.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Livsglede og positive følelser i barnehagen.

   Oppstartsseminar i forskningsprosjektet SELMA;

   2021-08-02.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i Randabergbarnehagene.

   Ledersamling;

   2021-09-22.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen.

   Fagdag;

   2021-11-15.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen.

   Fagsamling;

   2021-11-09.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Lek og læring for livet.

   Konferanse;

   2021-11-04.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   ledelse i alle ledd-relasjoner betydning.

   Oppstartsseminar for tjenesteområdet Oppvekst i Gjesdal kommune;

   2021-08-05.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Me bryr oss-ein BTI konferanse.

   BTI-konferanse;

   2021-11-12.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i Vestly idrettsbarnehage.

   Planleggingsdag;

   2021-08-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Høykvalitet i Gjesdalbarnehagene.

   FAU i Gjesdal kommune;

   2021-09-23.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Eg blir meg i møte med deg .

   Foreldremøte;

   2021-10-07.

  • Lunde, Svanaug; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - SFO.

  • Lunde, Svanaug; Ofstad, Gunn Helen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - overgang fra barnehage til skole.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Relasjoner og vennskap i SFO.

   Kvalitet i SFO-konferanse;

   2021-11-18.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser.

  • Lunde, Svanaug

   (2020)

   Etterutdanning i Aktivitetspedagogikk.

   Kursrekke;

   2020-09-16.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Se forskernes tips til hva personalet i barnehagen kan gjøre for å skape trygghet og kontinuitet for barna.

   barnehage.no.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Tilskuerrollen.

   Utdanningsdirektoratet sin samling for Pulje 3 i læringsmiljøprosjektet;

   2020-01-08 - 2020-01-09.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-17.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study..

   Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

   Europian Early Childhood Education Research Conference;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2019)

   Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.

   CESifo Working Papers.

   ISSN 1617-9595.

   Hefte 7775.

   s.1-41.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Lek og læring for livet, lekbasert læring i barnehagen.

   Østlandske lærerstevne;

   2019-11-01.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Lek og læring for livet.

   Sørlandske lærerstevne;

   2019-10-18.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Fagdag, Livsmestring i barnehagen.

   Planleggingsdag;

   2019-04-23.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Sammenheng mellon barnehage og skole med vekt på lekbasert læring.

   Videreutdanning i begynneropplæring;

   2019-08-27.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   DUÅ Jubileumskonferanse.

   Jubileumskonferanse;

   2019-04-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Livsmestring .

   Fagsamling;

   2019-03-26.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Toddlerkonferansen.

   Konferanse for barnehageansatte;

   2019-03-14.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Askøykonferansen.

   Utdanningskonferanse;

   2019-01-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Være sammen i Bømlo.

   Planleggingsdag;

   2019-09-09.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Videreutdanning i sosial kompetanse Lekbasert læring.

   Masteremne;

   2019-10-01.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Være sammen, avslutningskurs.

   Veilederkurs, kompetanseløft;

   2019-03-21.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, veilederutdanning.

   Veilederutdanning, 10 st.p.;

   2018-10-18.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Frokostseminar, GAN Aschehoug.

   Foredrag, Lekbasert læring;

   2018-10-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, videreutdanning i Spesialpedagogikk.

   Undervisning, videreutdanning, 15 stp.;

   2018-10-02.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Relasjoners betydning i barnehagen.

   Personalmøte;

   2018-02-22.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Veilederutdanning, Hærøy kommune.

   Veilederutdanning, Være Sammen;

   2018-03-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Være Sammen i Hærøy.

   Foredrag for pedagogiske medarbeidere i barnehage og skole;

   2018-03-15 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring for de eldste i banrehagen og kanskje for de yngste i skolen.

   Østlandske lærerstevne;

   2018-11-02.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Sårbare barn og relasjonskompetanse.

   Undervisning for sammenligningsgruppe i Agderprosjektet;

   2018-01-25.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Foreldremøte, Heskestad barnehage.

   Foreldermøte;

   2018-08-30.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Begynneropplæring i skolen.

   Undervisning, videreutdanning, 30 st.p.;

   2018-08-28.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet i Lund kommune.

   Fagsamling, oppstart pulje 4 i Læringsmiljøprosjektet;

   2018-08-13 - .

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Fagdag, Være Sammen;

   2018-08-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Heldagskurs for barnehageansatte. Livsmestring og livsglede i barnehagen-for alle.

   Skolemøtet for Rogaland;

   2018-11-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   livsmestring og livsglede, for alle!.

   Læringsmiljøonferansen 2018;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsmestring og livsglede i kulturskulen.

   Kulturskulefestival;

   2018-04-23.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, MUT-202 Master i Spesialpedagogikk.

   Undervisning, Master i Spesialpedagogikk;

   2018-03-14.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State.

   Kvantitativt Forum;

   2018-03-21.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   CES Ifo Are Conference - Economics of Education;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

   Seminar at VATT Institute for Economic Research;

   2018-05-24 - .

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.

   Stavanger-Bergen Workshop on Child Development;

   2018-06-04 - 2018-06-05.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Innføring i lekbasert læring, trygge verme relasjoner og sosial kompetanse.

   Undervisning for sammenligningsgruppe i Lekbasert læring;

   2018-06-18.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring for de eldste i barnehagen.

   Barnehagekonferansen, Overganger og sammenhenger;

   2018-01-24.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring i barnehagen.

   Barnehagekonferansen, Overganger og sammenhenger;

   2018-03-07.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Videreutdanning i Lekbasert læring, 15 studiepoeng.

   Oppstartsamling, videreutdanning, 15 st.p. lekbasert læring;

   2018-09-26.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsglede og begeistring i barnehagen.

   Barnehage 2018;

   2018-06-07.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning for sammenligningsgruppen, Lekbasert læring.

   Undervisning for sammenligningsgruppe i Lekbasert læring;

   2018-06-18.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Jeg tror på kjærlighet før oppdragelse.

   Nord-norgekonferansen;

   2018-05-03.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Veilederutdanning, Være Sammen.

   Veilederutdanning, 10 st.p.;

   2018-06-01.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   De omsorgsfulle relasjonene-det handler om livsmestring og livsglede.

   Fagsamling;

   2018-04-25.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsglede og livsmestring i Tromsø.

   Konferanse om Livsmestring;

   2017-11-20.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsmestiring og helse.

   Fagdag, barnehageer fra de utrolige årene;

   2017-11-09.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsmestring og helse.

   Planleggingsdag;

   2017-11-17.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsglede og livsmestring.

   Fagsamling;

   2017-11-15.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning, veilederkurs.

   veilederkurs, Være sammen;

   2017-11-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Temaområde Barnehage ved Læringsmiljøsenteret, UiS Undervisning, forskning og utadretta arbeid .

   Innlegg for Ekspertutvalget, barnehagelærerens profesjon og rolle;

   2017-11-01.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   De varme relasjonene for barns behov for trygg tilknytning.

   Fagdag;

   2017-11-24.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Fagdag, Hemnes kommune .

   Fagdag, barnehager;

   2017-05-24.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Ressursveilederkurs.

   Kursrekke, ressursveiledere;

   2017-05-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Relasjonskompetanse i Randaberg kommune.

   Fagdag, felles planleggingsdag for skole, barnehage, sfo, m.fl;

   2017-08-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Agderprosjektet, en orientering.

   Fylkesmannen sin fagsamling for barnehageeiere og myndighet på Agder;

   2017-09-06.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Sosial kompetanse og de trygge og varme relasjonene.

   Undervisning, Lekbasert Læring;

   2017-03-31.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Implementeringsarbeid knyttet til rammeplanen ved Læringsmiljøsenteret.

   Seminar med Nasjonale senter i Utdanningsdirektoratet;

   2017-09-28.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Avslutningsforelesning, veilederkurs.

   Veilederkurs Være Sammen;

   2017-01-20.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Agderprosjektet, videreutdanning.

   Videreutdanning i Førskolepedagogikk;

   2016-03-07 - 2016-03-10.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Være Sammen i Drammen.

   Veilederkurs Være Sammen;

   2016-05-27.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Begeistring i barnehagene.

   Fædrelandsvennen.

   ISSN 0805-3790.

   s.22-22.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2016)

   Magdalena (5) skal følges i 45 år.
  • Størksen, Ingunn; Lea, Åse; Lunde, Svanaug; Rege, Mari

   (2016)

   Investering i viten med Vitensenteret.

   Agderposten.

   ISSN 0805-3723.

   Volum 2016.

   s.17-17.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning.

   Veilederkurs Være Sammen;

   2016-01-14 - 2016-01-15.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Undervisning, Agderprosjektet.

   Videreutdanning i Førskolepedagogikk;

   2016-01-18 - 2016-02-21.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytnings betydning for små barn.

   Sammen for barnet, Barnehagekonferanse, U.dir;

   2016-05-02.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Sosial informasjon prosesseringsmodellen (SIP) og barns evne til selvregulering.

   Nettverksmøte, Være sammen veiledere;

   2016-05-09.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Relasjonskompetanse.

   Kurs for pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere ;

   2016-05-13.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Trygge, varme relasjoner, sosial kompetanse.

   Kursdag for medarbeidere under intervensjonen 2016-17;

   2016-04-18 - 2016-04-19.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Kursrekke for pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere i Vest Agder.

   Kurs for medarbeidere i barnehage;

   2016-04-05.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Relasjonsbygging og det gode læringsmiljøet.

   Fagdag, LP-barnehage;

   2016-04-26.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning. BULL 2 Deltid Barnehagelærerutdanningen ved UIS.

   Undervisning, UiS;

   2015-12-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   fagdag, LP-barnehage.

   pedagogisk fagdag ;

   2015-01-20.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, Time kommune.

   Foreldremøte;

   2015-01-21.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Filmressurs -om læringsmiljø i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Kulturformidleren og det gode samspillet Undervisning, KKK,BLU v/ UiS.

   Undervisning;

   2015-01-07.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Relasjoner, lek og læring.

   Informasjonsmøte, Agderprosjektet;

   2015-02-10 - 2015-02-11.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag, LP-barnehage.

   Fagdag, barnehagene i Hurum kommune;

   2015-02-24.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, Klepp kommune.

   Foreldremøte;

   2015-02-25.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Veilederkurs,Være sammen Haugesund.

   Veilederkurs ;

   2015-03-18.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte.

   Foreldremøte, barnehage;

   2015-04-20.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være sammen konferanse.

   Konferanse;

   2015-05-29.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag,Sandnes kommune.

   Fagdag for assistenter;

   2015-05-22.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Innlegg under Relasjonskonferansen 2015.

   Konferanse;

   2015-03-23.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Planleggingsdag for barnehager, Hærøy/Dønne.

   Planleggingsdag;

   2015-05-20.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Gruppeveiledning, Klepp kommune.

   Ekstern veiledning, Være sammen barnehager;

   2015-03-24.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være sammen i Drammen, veilederkurs.

   veilederkurs;

   2015-04-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag, LP-barnehage, Narvik.

   Fagdag;

   2015-03-26.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   "Kick off"-nytt barnehageår.

   Planleggingsdag;

   2015-08-17.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Kurs i for pedagogiske ledere i Småfolk barnehage.

   Fagdag;

   2015-05-13.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Assistentkurs i regi av Vestagder fylkeskommune.

   Kurs; hel dag;

   2015-04-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, barnehage.

   Foreldremøte;

   2015-04-22.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagkveld for assistenter.

   Kurs for barnehagepersonell;

   2015-05-06.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Planleggingsdag, Sauda.

   Planleggingsdag for barnehagene i Sauda;

   2015-08-14.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning ved IBU, UiS.

   Undervisning, KKK;

   2015-03-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   De trygge og varme relasjonene og sosial kompetanse.

   Videreutdanning i Førskolepedagogikk;

   2015-09-21 - 2015-09-24.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være Sammen i Osterøy.

   Oppstart av kompetanseløftet, Være Sammen;

   2015-09-29.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Tilknytning og relasjoner. Heldagskurs for barnehageansatte. .

   Skolemøtet i Rogaland;

   2015-11-13.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Tilknytning og relasjoner Foredrag for barnehageansatte.

   Sammen for barnet. Barnehagekonferanse om barne fysiske og psykososiale utvikling;

   2015-11-25.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foredrag på veilederkurs, Være sammen.

   Veilederkurs Være Sammen;

   2015-10-27.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning, Agderprosjektet.

   Undervisningsmodul 2;

   2015-11-02 - 2015-11-05.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Relasjonskompetanse og voksenrollen.

   Undervisning, Barnehagelærerutdanningen, BULL 1;

   2015-09-12.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning.

   Fagsamling;

   2015-10-15.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og ledelse i barnehagen. Hva innebærer det å tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

   Kurs for pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet;

   2015-10-21.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Sosial mestring i barnehagen.

   Undervisning, UiS;

   2015-12-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning.

   Fagdag for Være sammen barnehager;

   2015-10-16.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Veiledning, barnehageledere.

   Veiledning, "Være sammen";

   2015-02-02.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagkveld for pedagogiske medarbeidere.

   Pedagogisk utviklingsprosjekt;

   2015-01-15.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag,Vest Agder Fylkeskommune.

   Fagdag for ressursveiledere i "Være sammen";

   2015-02-09.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag for pedagogiske medarbeidere.

   Fagdag for pedagogiske medarbeidere;

   2015-01-28 - 2015-01-29.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning til voksne-en base for trygghet.

   Lederkonferanse, LP-barnehage;

   2014-11-12.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilrettelegging av barnehagens sosiale miljø for å fremme positiv sosial og emosjonell utvikling.

   Undervisning, KUT-202 Master i Spesialpedagogikk;

   2014-09-17.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tidlig tilknytning og selvregulering.

   Undervisning, MUT-202 master i Spesialpedagogikk;

   2014-09-10.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Re4lasjoner og tilknytning-relatert til de minste barna.

   Veilederutdanning;

   2014-11-06.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lite kontakt med voksne i barnehagen.
  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Relasjoner og selvregulering i barnehagen.

   PPT Rogaland Fagdager;

   2014-05-13.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Ekstern veileder, pedagogisk utviklingsprosjekt.

   Eksterne veileder, "Stadig bedre", barnehagene, Haugrussa, Krabat, Våland. Foredrag og veiledning, pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere;

   2014-09-12 - 2014-12-31.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner.

   Planleggingsdag;

   2014-05-26.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.

   Personalmøte;

   2014-06-11.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lederutvikling.

   Fagdag for pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet;

   2014-10-09.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De viktige relasjonene.

   Foreldremøte;

   2014-05-20.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjoner og tilknytning.

   Kurs for pedagogiske medarbeidere, 4. stk, a. 3 timer;

   2014-02-11 - 2014-02-18.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lederutvikling,transformasjonsledelse.

   Kompetanseutvikling, pedagogiske ledere;

   2014-01-14.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Veiledning, pedagogidsk utviklingsarbeid.

   Ekstern veileder, "Stadig bedre", prosjekt v/ Hannes lekestue;

   2014-01-01 - 2014-12-31.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner.

   Personalmøte;

   2014-01-30.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner i barnehagen.

   Fagkveld;

   2014-02-06.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.

   Personalmøte;

   2014-08-27.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.

   Inspirasjonskveld for barnehageansatte;

   2014-03-25.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Dei gode relasjonene--om tilknytning og relasjonskompetanse.

   Planleggingsdag;

   2014-11-14.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.Hva er kvalitet i barnehagen?.

   Sørlandske lærerstevne;

   2014-10-17.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Faglig presentasjon av Agderprosjektet.

   Informasjonsmøte, politikere og barnehageledere;

   2014-11-18.

  • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning.

   Fagdag LP barnehage;

   2014-11-28.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjonsutvikling hos små barn.

   Samling for spesialpedagoger i Møre og Romsdal;

   2014-09-23.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Presentasjon av Agderprosjektet.

   Tverrpolitisk møte i Vest Agder;

   2014-09-01.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Livsglede SELMA.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Engasjement SELMA.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Søknad om opprykk fra universitetslektor til førstelektor etter kompetanse..

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Omsorgsfulle relasjoner i AKS.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-trygg-og-god-barnehagestart/.

  • Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Lunde, Svanaug

   (2021)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 6: Trygt og godt barnehagemiljø.
  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Presentasjon av Lekbasert læring under Forskningsdagene 2018 Stand på Forskningstorget.

   Forskningstorget.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2016)

   Godt å ha någen.
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway