Hopp til hovedinnhold

Svanaug Lunde

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-349
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; Megan M., McClelland; Ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2021)

   The Effects of a Structured Curriculum on Preschool Effectiveness: A Field Experiment.

   The Journal of human resources

   ISSN 0022-166X.

   DOI: 10.3368/jhr.0220-10749R3

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Omsorgsfulle relasjoner og begeistring som smitter. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.109-130.

 • Bøker og kapitler
  • Lunde, Svanaug; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Relasjoner, lek og læring på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202687403.

   Volum 5.

   Hefte 3.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.89-110.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2021)

   Snart førsteklassing - Med sosial kompetanse i ranselen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245038811.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2020)

   Legebaseret læring: et forskningsbaseret førskoleoplæg.

   ISBN 9788723541338.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2019)

   Lekbaserat Lärande.

   ISBN 9789178230594.

  • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2018)

   Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   ISBN 978-82-492-1963-6.

  • Havn, Kjetil

   (2017)

   Seks barnehagelærarar sine opplevingar av, og refleksjonar kring, samspel med 5-åringar i samband med gjennomføring av eit strukturert, leikbasert førskuleopplegg.

  • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari

   (2016)

   Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet.

   ISBN 9788249218523.

  • Lenes, Ragnhild

   (2014)

   Personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn.

   Universitetet i Stavanger

  • Skåland, Hanne Størksen

   (2014)

   Hva er barneahgelærernes opplevelse av nærhet og konflikt til barn med vansker?.

   Universitetet i Stavanger

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Snart førsteklassing - med sosial kompetanse i ranselen.

   Pedlex Norsk Skoleinformasjon

   ISBN 978-82-7841-890-1.

 • Formidling
  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Fagkveld for alle SFO-ansatte i Klepp.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og vennskap Videreutdanning for ledere i AKS.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på SFO Hinna bydel og Teinå SFO.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Du er verdifull-trygg og inkludert.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Eg blir meg i møte med deg Bjorhaug Vibereiret Breidablikk- kulturbarnehage .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt i barnhagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Livsglede i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og godt for alle - korleis bidra til eit inkluderande leikemiljø .

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på AKS.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Relasjoner, lek og læring på SFO.

  • Lunde, Svanaug

   (2022)

   Trygt og god i Bokn barnehage.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Eg blir meg i møte med deg .

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Livsglede og positive følelser i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug; Ofstad, Gunn Helen; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - overgang fra barnehage til skole.

  • Lunde, Svanaug; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2021)

   Læring for livet - SFO.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i Randabergbarnehagene.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Lek og læring for livet.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Lek og læring for livet.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Me bryr oss-ein BTI konferanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Høykvalitet i Gjesdalbarnehagene.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Relasjoner og vennskap i SFO.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   ledelse i alle ledd-relasjoner betydning.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Trygt og godt i Vestly idrettsbarnehage.

  • Lunde, Svanaug

   (2020)

   Etterutdanning i Aktivitetspedagogikk.

  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Tilskuerrollen.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2020)

   Se forskernes tips til hva personalet i barnehagen kan gjøre for å skape trygghet og kontinuitet for barna.

   barnehage.no

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2020)

   Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   DUÅ Jubileumskonferanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Lek og læring for livet, lekbasert læring i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Lek og læring for livet.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study..

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Være sammen i Bømlo.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Fagdag, Livsmestring i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Være sammen, avslutningskurs.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Toddlerkonferansen.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Sammenheng mellon barnehage og skole med vekt på lekbasert læring.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Videreutdanning i sosial kompetanse Lekbasert læring.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Askøykonferansen.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2019)

   Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.

   CESifo Working Papers

   ISSN 1617-9595.

   Hefte 7775.

   s.1-41.

  • Lunde, Svanaug; Roland, Pål

   (2019)

   Hvordan utvikle en intervensjon som omhandler forebygging av mobbing og krenkelser og utvikling av livsmestring i en barnehagekontekst?.

  • Lunde, Svanaug

   (2019)

   Livsmestring .

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, veilederutdanning.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Jeg tror på kjærlighet før oppdragelse.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Innføring i lekbasert læring, trygge verme relasjoner og sosial kompetanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Relasjoners betydning i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Veilederutdanning, Være Sammen.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsglede og begeistring i barnehagen.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet i Lund kommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsmestring og livsglede i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Foreldremøte, Heskestad barnehage.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Begynneropplæring i skolen.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Frokostseminar, GAN Aschehoug.

  • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State .

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Videreutdanning i Lekbasert læring, 15 studiepoeng.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   livsmestring og livsglede, for alle!.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Heldagskurs for barnehageansatte. Livsmestring og livsglede i barnehagen-for alle.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring for de eldste i banrehagen og kanskje for de yngste i skolen.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, videreutdanning i Spesialpedagogikk.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Livsmestring og livsglede i kulturskulen.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Veilederutdanning, Hærøy kommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning, MUT-202 Master i Spesialpedagogikk.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Være Sammen i Hærøy.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Lekbasert læring for de eldste i barnehagen.

  • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan

   (2018)

   Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   De omsorgsfulle relasjonene-det handler om livsmestring og livsglede.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Undervisning for sammenligningsgruppen, Lekbasert læring.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Sårbare barn og relasjonskompetanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Fagdag, Hemnes kommune .

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Ressursveilederkurs.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Temaområde Barnehage ved Læringsmiljøsenteret, UiS Undervisning, forskning og utadretta arbeid .

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Avslutningsforelesning, veilederkurs.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   De varme relasjonene for barns behov for trygg tilknytning.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Relasjonskompetanse i Randaberg kommune.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2017)

   Implementeringsarbeid knyttet til rammeplanen ved Læringsmiljøsenteret.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning, veilederkurs.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsmestring og helse.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsmestiring og helse.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsglede og livsmestring i Tromsø.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Sosial kompetanse og de trygge og varme relasjonene.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Livsglede og livsmestring.

  • Lunde, Svanaug

   (2017)

   Agderprosjektet, en orientering.

  • Størksen, Ingunn; Lea, Åse; Lunde, Svanaug; Rege, Mari

   (2016)

   Investering i viten med Vitensenteret.

   Agderposten

   ISSN 0805-3723.

   Volum 2016.

   s.17-17.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2016)

   Magdalena (5) skal følges i 45 år.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Agderprosjektet, videreutdanning.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Undervisning, Agderprosjektet.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Relasjonsbygging og det gode læringsmiljøet.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Være Sammen i Drammen.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2016)

   Begeistring i barnehagene.

   Fædrelandsvennen

   ISSN 0805-3790.

   s.22-22.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Kursrekke for pedagogiske medarbeidere og fagarbeidere i Vest Agder.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Sosial informasjon prosesseringsmodellen (SIP) og barns evne til selvregulering.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Relasjonskompetanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Trygge, varme relasjoner, sosial kompetanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2016)

   Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytnings betydning for små barn.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Filmressurs -om læringsmiljø i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning ved IBU, UiS.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og ledelse i barnehagen. Hva innebærer det å tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Gruppeveiledning, Klepp kommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   fagdag, LP-barnehage.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning, Agderprosjektet.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Tilknytning og relasjoner. Heldagskurs for barnehageansatte. .

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foredrag på veilederkurs, Være sammen.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Sosial mestring i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Omsorgsfulle relasjoner og barns behov for trygg tilknytning.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag for pedagogiske medarbeidere.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   De trygge og varme relasjonene og sosial kompetanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Relasjonskompetanse og voksenrollen.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være Sammen i Osterøy.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, barnehage.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Assistentkurs i regi av Vestagder fylkeskommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Kurs i for pedagogiske ledere i Småfolk barnehage.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Veiledning, barnehageledere.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, Time kommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag,Vest Agder Fylkeskommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag,Sandnes kommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag, LP-barnehage, Narvik.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være sammen i Drammen, veilederkurs.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagdag, LP-barnehage.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Foreldremøte, Klepp kommune.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Planleggingsdag for barnehager, Hærøy/Dønne.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Kulturformidleren og det gode samspillet Undervisning, KKK,BLU v/ UiS.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Være sammen konferanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Innlegg under Relasjonskonferansen 2015.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagkveld for assistenter.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Veilederkurs,Være sammen Haugesund.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Planleggingsdag, Sauda.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   "Kick off"-nytt barnehageår.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Undervisning. BULL 2 Deltid Barnehagelærerutdanningen ved UIS.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Relasjoner, lek og læring.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Tilknytning og relasjoner Foredrag for barnehageansatte.

  • Lunde, Svanaug

   (2015)

   Fagkveld for pedagogiske medarbeidere.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Presentasjon av Agderprosjektet.

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lite kontakt med voksne i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn

   (2014)

   Relasjoner og selvregulering i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjoner og tilknytning.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Faglig presentasjon av Agderprosjektet.

  • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilrettelegging av barnehagens sosiale miljø for å fremme positiv sosial og emosjonell utvikling.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tidlig tilknytning og selvregulering.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Relasjoner og tilknytning relatert til de minste barna Re4lasjoner og tilknytning-relatert til de minste barna.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning til voksne-en base for trygghet.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lederutvikling.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Lederutvikling,transformasjonsledelse.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De viktige relasjonene.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner i barnehagen.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning og relasjoner.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Ekstern veileder, pedagogisk utviklingsprosjekt.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Veiledning, pedagogidsk utviklingsarbeid.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Dei gode relasjonene--om tilknytning og relasjonskompetanse.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   De gode relasjonene.Hva er kvalitet i barnehagen?.

  • Lunde, Svanaug

   (2014)

   Relasjonsutvikling hos små barn.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   Omsorgsfulle relasjoner i AKS.

  • Lunde, Svanaug

   (2021)

   https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-trygg-og-god-barnehagestart/.

  • Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Lunde, Svanaug

   (2021)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 6: Trygt og godt barnehagemiljø.

  • Lunde, Svanaug

   (2018)

   Presentasjon av Lekbasert læring under Forskningsdagene 2018 Stand på Forskningstorget.

   Forskningstorget

  • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug

   (2016)

   Godt å ha någen.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway