Hopp til hovedinnhold

Thomas Laudal

Førsteamanuensis

Handelshøgskolen ved UiS

Avd. for innovasjon, led. og mark.føring
EOJ SV-220
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Laudal, Thomas

   (2020)

   A New Approach to the Economics of Public Goods.

   Routledge

   ISBN 9780367321048.

  • Laudal, Thomas; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna

   (2019)

   Patient-initiated innovation : evidence and research agenda. I: Responsible Innovation in Digital Health Empowering the Patient.

   Edward Elgar Publishing

   ISBN 9781788975056.

   s.56-78.

  • Laudal, Thomas

   (2018)

   Measuring Shared Value in Multinational Corporations.

   Social Responsibility Journal

   ISSN 1747-1117.

   Volum 14.

   Hefte 4.

   s.917-933.

   DOI: 10.1108/SRJ-08-2017-0169

  • Laudal, Thomas; Iakovleva, Tatiana A; Dent, John; Williams, Michael D; Thapa, Raj Kumar

   (2017)

   HOW CAN PATIENT INITIATED INNOVATIONS, TRIGGERED BY THE DISSEMINATION OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS, CONTRIBUTE TO HOSPITAL PERFORMANCE?. I: XXVIII ISPIM Conference: Vienna, Austria (2017) Composing the Innovation Symphony .

   ISPIM Lappeenranta University of Technology Press

   ISBN 978-952-335-021-2.

  • Laudal, Thomas; Bjaalid, Gunhild; Mikkelsen, Aslaug

   (2017)

   Hairy Goals and Organizational Fit: A Case of Implementing ICT-Supported Task Planning in a Large Hospital Region.

   Journal of Change Management

   ISSN 1469-7017.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.9-30.

   DOI: 10.1080/14697017.2016.1161655

  • Frick, Jan; Laudal, Thomas

   (2017)

   Blended learning meeting the demands of increasing student diversity.

   The proceedings of the ... international conference on e-learning

   ISSN 2048-8882.

   s.79-86.

  • Bjaalid, Gunhild; Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2015)

   Hairy Goals in Change Management: The Case of Implementing ICTSupported Task Planning in a Hospital Setting.

   Journal of Change Management

   ISSN 1469-7017.

   Volum 15.

   Hefte 4.

   s.274-307.

   DOI: 10.1080/14697017.2015.1067243

  • Laudal, Thomas; Pedersen, Jon Olav

   (2013)

   Forståelsen av bedrifters samfunnsansvar gjennom en hermeneutisk tilnærming.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.23-31.

  • Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Langhelle, Oluf

   (2013)

   Responsible supply chain management - the economic and political responsibility of companies within global supply chains. I: CSR and beyond: A Nordic perspective.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-41215-9.

   s.164-192.

  • Laudal, Thomas

   (2012)

   Rising externality costs and corporate social responsibility case: EU legislation on electric and electronic equipment.

   Social Responsibility Journal

   ISSN 1747-1117.

   Volum 8.

   Hefte 2.

   s.289-304.

   DOI: 10.1108/17471111211234897

  • Laudal, Thomas

   (2011)

   Drivers and barriers of CSR and the size and internationalization of firms.

   Social Responsibility Journal

   ISSN 1747-1117.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.234-256.

   DOI: 10.1108/17471111111141512

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   An Attempt to Determine the CSR Potential of the International Clothing Business.

   Journal of Business Ethics

   ISSN 0167-4544.

   Volum 96.

   Hefte 1.

   s.63-77.

   DOI: 10.1007/s10551-010-0449-6

  • Laudal, Thomas

   (1995)

   One Global Community - Many Virtual Worlds.

   Electronic Journal on Virtual Culture

   ISSN 1081-3055.

   Volum 3.

   Hefte 3.

  • Laudal, Thomas

   (1995)

   Advantages of a common product nomenclature in public procurement.

   The Public Procurement Law Review

   ISSN 0963-8245.

   Volum 5.

   s.CS112-CS114.

 • Bøker og kapitler
  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2016)

   Strategisk HRM 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202522902.

  • Carson, Siri Granum; Kosberg, Norunn Merete; Skauge, Tom; Laudal, Thomas

   (2015)

   Etikk for beslutningstakere.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-0238330-5.

  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2014)

   HMS, etikk og internasjonale perspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-45142-4.

  • Mikkelsen, Aslaug; Laudal, Thomas

   (2014)

   Hva er strategisk human resource management?. I: Strategiskt HRM, bind 01.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978820239478-3.

   s.27-68.

  • Frick, Jan; Laudal, Thomas; Solheim, Audun M.

   (2014)

   ITRACT Pilotsurvey, The use of apps for bus traffic in the Stavanger region.

  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2014)

   Ulike tilnærminger til organisasjoner og konsekvensene for HRM. I: Strategiskt HRM, bind 01.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978820239478-3.

   s.69-105.

  • Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug

   (2014)

   Strategiskt HRM, bind 01.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978820239478-3.

  • Laudal, Thomas; Marnburg, Einar

   (2014)

   Betydningen av etikk og samfunnsansvar for HRM. I: HMS, etikk og internasjonale perspektiver.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-45142-4.

   s.572-601.

  • Dyrstad, Sindre Mikal; Giske, Rune; Laudal, Thomas

   (2014)

   Talenter mot toppen. Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere.

  • Mikkelsen, Aslaug; Laudal, Thomas

   (2014)

   Strategisk HRM 2.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202451424.

  • Laudal, Thomas

   (2011)

   Determinants and Impacts of Corporate Social Responsibility: A Market Centric Approach.

   ISBN 978-82-7644-446-9.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Laudal, Thomas; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility Case: The Clothing Business.

   Hefte 247.

  • Langhelle, Oluf; Blindheim, Bjørn-Tore; Blomgren, Atle; Fitjar, Rune Dahl; Laudal, Thomas

   (2009)

   Conceptions of Corporate Social Responsibility. Case: The Clothing Business.

  • Blomgren, Atle; Laudal, Thomas

   (2007)

   Evaluering av resultatenhetsmodellen i Time kommune.

  • Ståle , Opedal; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas; Tovsen, Marit

   (2003)

   Flat struktur – er det veien å gå?.

   Kommuneforlaget AS

   ISBN 9788244610131.

  • Ståle , Opedal; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas

   (2002)

   Flat struktur og resultatenheter. Utfordringer og strategier for kommunal ledelse. NIBR-rapport 2002:21.

   ISBN 82-7071-393-7.

 • Formidling
  • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Laudal, Thomas

   (2020)

   Ansvarlig innovasjon i digitale helse -Pasienter og brukere som digitale partnere.

  • Laudal, Thomas

   (2018)

   Patient initiated innovations as drivers for change in hospital.

  • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Laudal, Thomas

   (2018)

   Empowering the users - Implications of digitization for innovation and entrepreneurship in healthcare.

  • Frick, Jan; Laudal, Thomas

   (2017)

   Blended learning meeting the demands of increasing student diversity.

  • Laudal, Thomas; Iakovleva, Tatiana A; Dent, John; Williams, Michael D; Kumar, Raj

   (2017)

   HOW CAN PATIENT INITIATED INNOVATIONS, TRIGGERED BY THE DISSEMINATION OF ELECTRONIC HEALTH RECORDS, CONTRIBUTE TO HOSPITAL PERFORMANCE?.

  • Frick, Jan; Laudal, Thomas

   (2016)

   Blended learning in a transnational approach.

  • Laudal, Thomas

   (2015)

   Coping with increasing entropy and a lot of social constructs.

  • Bjaalid, Gunhild; Laudal, Thomas

   (2013)

   The use of hairy goals in the hospital sector.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   CSR: A joint responsibility of firms and governments for a corporate impact.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Rising Externality Costs, A Driver of CSR? Case: EU legislation on Electric and Electronic Equipment(EEE).

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Klesbransjen: Kyniske profittjegere eller allierte i miljøpolitikken?.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Faglig sneverhet.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Volum 64.

   Hefte 5.

  • Laudal, Thomas

   (2010)

   Snevert om plastgjenvinning.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Volum 64.

   Hefte 3.

   s.52-53.

  • Laudal, Thomas

   (2009)

   Determinants of a strong CSR Impact. Case: Multinational European Clothing Retail.

  • Laudal, Thomas

   (2008)

   Putting Drivers and Barriers of Corporate Social Responsibility into Context.

  • Laudal, Thomas

   (2007)

   Determining the CSR potential Case: The Norwegian Clothing Business.

  • Laudal, Thomas

   (2005)

   Implications of Decentralized and Flexible Public Entities.

  • Laudal, Thomas

   (2004)

   The Making of a Horizontal EU Policy on Services of General Interest.

  • Laudal, Thomas

   (2002)

   Regional representasjon i EU og situasjonen for Norge.

  • Laudal, Thomas

   (1998)

   Forvaltningens internasjonalisering: Er UD's rolle under press?.

   Kvartalsposten

   Volum 2.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway