Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Armstrong-Oma, Kristin; Goldhahn, Joakim

   (2020)

   Introduction: Human-Animal Relationships From a Long-Term Perspective

   Current Swedish Archaeology

   ISSN 1102-7355.

   Volum 28.

   s.11-22.

   DOI: 10.37718/CSA.2020.01

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   On the Fringe. Sheepdogs and Their Status Within Bronze Age Ontologies in Scandinavia

   Current Swedish Archaeology

   ISSN 1102-7355.

   Volum 28.

   s.99-120.

   DOI: 10.37718/CSA.2020.05

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Contrasting the women in the Rege and Molkhaug mounds : Poised between the here and the beyond

   Brepols

   s.259-268.

  • Løken, Trond; Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Bronze Age and Early Iron Age house and settlement development at Forsandmoen, south-western Norway

   Arkeologisk Museum i Stavanger

   Hefte 28.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Response : Bare bones and slippery myths : questions that arise from the Place where myth meets the material

   Stockholm University Press

   s.329-337.

   DOI: 10.16993/bay

  • Oma, Kristin Armstrong; Melheim, Anne Lene

   (2019)

   'Children of the light': On yoga, body schemes and altered states of consciousness in the Nordic Late Bronze Age - a link to India?

   Oxbow Books

   s.123-144.

   DOI: 10.2307/j.ctvmx3k2h.12

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   First encounters : Domestication as steps of becoming

   Verlag J. B. Metzler

   s.171-185.

   DOI: 10.1007/978-3-476-04939-1_11

  • Tønnessen, Morten; Armstrong-Oma, Kristin

   (2019)

   Introduction: Once upon a time in the Anthropocene

   Lexington Books

   s.vii-xix.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Making space from the position of duty of care: Early Bronze Age human - sheep entanglements in Norway

   Routledge

   s.214-229.

   DOI: 10.4324/9781315707709-14

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   The sheep people : the ontology of making lives, building homes and forging herds in early bronze age Norway

   Equinox Publishing

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Transformative theft of past and present. The human–horse bond reflected in the biography of the Viking Period Gausel bridle

   Cappelen Damm Akademisk

   s.125-145.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Humanity and animality

   John Wiley & Sons

   DOI: 10.1002/9781119188230.saseas0312

  • Tüür, Kadri; Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Shared human–animal households: the examples of Nordic bronze age longhouses and Estonian rehi houses

   s.107-136.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Sheep, dog and man. Multi-species becomings leading to new ways of living in Early Bronze Age longhouses on Jæren, Norway

   Waxmann Verlag

   s.23-51.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Long time - long house

   Portal forlag

   s.11-25.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   A shattered farm: Changes in making space from pagan to Christian Norway

   Waxmann Verlag

   s.171-190.

  • Tønnessen, Morten; Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Introduction: Once upon a time in the anthropocene

   Lexington Books

   s.vii-xix.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   From Horses to Jesus: Saving Souls in the Transition from Pagan to Christian Scandinavia.

   Routledge

   s.24-38.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   «[...] det treet, som ingen veit kvar det av rotom renn.» Religion i førkristen tid.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Hefte LXXVIII.

   s.189-206.

  • Armstrong Oma, Kristin; Birke, Lynda

   (2013)

   Archaeology and Human-Animal Studies

   Society & Animals

   ISSN 1063-1119.

   Volum 21.

   Hefte 2.

   s.113-119.

   DOI: 10.1163/15685306-12341296

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2013)

   Human-Animal Meeting Points: Use of Space in the Household Arena in Past Societies

   Society & Animals

   ISSN 1063-1119.

   Volum 21.

   Hefte 2.

   s.162-177.

   DOI: 10.1163/15685306-12341300

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Bronze Age horses: beyond dualist explanations

   Archaeopress

   s.141-146.

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Past and present farming: changes in terms of engagement

   Oxford University Press

   s.183-194.

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2012)

   Large-scale “grand narratives” and small-scale local studies in the Bronze Age discourse: the animal perspective

   Equinox Publishing

   s.71-88.

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2010)

   Between trust and domination: social contracts between humans and animals

   World archaeology

   ISSN 0043-8243.

   Volum 42.

   Hefte 2.

   s.175-187.

   DOI: 10.1080/00438241003672724

  • Hedeager, Lotte; Armstrong Oma, Kristin

   (2010)

   Humans and Animals, Introduction

   World archaeology

   ISSN 0043-8243.

   Volum 42.

   Hefte 2.

   s.155-156.

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2009)

   Forholdet mellom menneske og dyr i yba: felles tilbliven

   Tapir Akademisk Forlag

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2008)

   Yoga in the Bronze Age? Reflections on pictorial evidence of the use of body techniques to attain altered states of consciousness

   Unipub forlag

   s.485-496.

 • Bøker og kapitler
  • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Pedersen, Einar Solheim; Armstrong-Oma, Kristin; Petersson, Håkan

   (2020)

   Røyser : å utfordre etablerte kategorier i kulturminnevernet

   Arkeologisk Museum i Stavanger

   Hefte 61.

  • Armstrong-Oma, Kristin; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth

   (2020)

   Forord

   Arkeologisk Museum i Stavanger

   s.5-6.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Møt menneske i fortida

   Arkeologisk Museum i Stavanger

   s.5-5.

  • Maran, Timo; Tønnessen, Morten; Oma, Kristin Armstrong; Kiiroja, Laura; Magnus, Riin; Mäekivi, Nelly; Rattasepp, Silver; Thibault, Paul John; Tüür, Kadri

   (2016)

   Animal Umwelten in a Changing World. Zoosemiotic Perspectives

   Volum 18.

   Hefte 18.

  • Tønnessen, Morten; Oma, Kristin Armstrong; Rattasepp, Silver

   (2016)

   Thinking about Animals in the Age of the Anthropocene

   Lexington Books

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Hafrsfjord 872: Forankring av relasjonsfelt

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2011)

   Hesten - en magisk følgesvenn i nordisk forhistorie

   Cappelen Damm AS

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2007)

   Human-animal relationships: mutual becomings in the household of Scandinavia and Sicily 900-500 BC

   Unipub forlag

 • Formidling
  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Er det mulig å grave frem følelsen av å dø? Framtidsarkeologen ser i dag på korona-epidemien. Hvordan vil den bli forstått om tusen år?

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Hva vil arkeologene si om vår tid? Hva vil de for eksempel si om toalettet?

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Hvordan vil fremtidens arkeologer se på vårt samfunn? Det er umulig å svare på, men vi prøver likevel i vår serie om Framtidsarkeologi. I dag skal det handle om veier.

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Hvordan vil nåtiden se ut på museum? Framtidsarkeologen vurderer hvilken verdi knoklene våre vil ha for muséene om tusen år

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Hvilke spor vil arkeologene finne etter oss?

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   En liten, rektangulær dings i metall og glass. Med et syndig, halvspist eple på. Hvordan vil framtidsarkeologene om tusen år forstå vårt forhold til mobiltelefonen? (reprise oktober 2020)

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Hva vil fremtidens arkeologer tenke om oss? Det ser vi nærmere på i Studio 2 og i dag skal det handle om is – altså frossent vann! For kanskje finnes det ingen isbreer igjen på planeten når arkeologene skal grave fram 2020-tallet.

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Hvordan lukter fortida?

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Hvordan vil vår tid se ut med fremtidens øyne, og hvilke spor vil vår tids interesse for fotball etterlate?

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Galskap og gudommelig kontakt. Når framtidsarkeologen graver frem RADIOEN kan underlige assosiasjoner oppstå. Vi ser på samtida fra framtida, i vår spalte framtidsarkeologi

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Sauefolket i bronsealder. Kvardagslivet på garden

   s.73-77.

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Kvinnene i Regehaugen og Molkhaug

   s.17-22.

  • Armstrong-Oma, Kristin; Fyllingen, Hilde; Kjeldsen, Gitte; Sørgaard, Kristine Orestad

   (2020)

   Solkult, mytar, mystikk - bronsealderkvinna si verd

   AmS-Småtrykk

   ISSN 0332-6411.

   Volum 94.

   s.7-17.

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Reiser og nettverk i bronsealder

   s.23-26.

  • Armstrong-Oma, Kristin; Fyllingen, Hilde; Kjeldsen, Gitte; Sørgaard, Kristine Orestad

   (2020)

   Solkult, mytar, mystikk - bronsealderkvinna si verd

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Volum 3.

   s.3-9.

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Joakim Goldhahn 2019 Birds in the Bronze Age. A North European Perspective. Cambridge University Press, Cambridge

   Primitive tider

   ISSN 1501-0430.

   Volum 20.

   s.63-66.

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Personifying Pre-history. Relational Ontologies in Bronze Age Ireland and Britain. Joanna Brück: Oxford University Press, Oxford, 2019.

   Norwegian Archaeological Review

   ISSN 0029-3652.

   Volum 53.

   Hefte 1.

   s.86-87.

   DOI: 10.1080/00293652.2020.1744034

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Målet er å ta hverdagen tilbake, sier Erna Solberg om koronatiltakene. Men hva er hverdag? I vår serie leter vi etter hverdagens byggesteiner. I dag leter vi i arkeologien

  • Armstrong-Oma, Kristin; Mansrud, Anja

   (2020)

   Et innblikk: Rogaland

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Kva visste folk om hjernen før?

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2020)

   Solkult, mytar og mystikk. Ei utstilling om bronsealderkvinna si verd

  • Brevik, Stella Marie; Armstrong-Oma, Kristin; Ramberg, Linn Eikje

   (2020)

   Ny utstilling om solkulten og kvinnene før oss

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Å leva med sau. Bronsealder i Rogaland

  • Oma, Kristin Armstrong; Kristoffersen, Siv

   (2019)

   Warp and weft:​ Deep-time human-sheep entanglements of knowledge systems of landscape managements, textile production and gendered identities

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Gravskikkar i forhistoria

   s.40-47.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Fremtidsarkeologi: undersjøisk maraton

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Framtidsarkeologi: fotball

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Framtidsarkeologi: kjøttforbruk

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Fremtidsarkeologi: Veien

  • Oma, Kristin Armstrong; Hellstrand, Ingvil Førland

   (2019)

   Arkeologi møter science fiction

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Hund og mann - labb i hand. Menneskets eldste venn.

  • Armstrong-Oma, Kristin

   (2019)

   Landuse, architecture and animal husbandry in Rogaland 1500-1300 BCE: Introducing the sheep people

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Oma, Kristin Armstrong; Gjertsen, Jostein

   (2019)

   Framtidsarkeologi: kvinnekampen

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Pre- eller posthumanisme? Mennesker og dyr i flyt

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Opningsforedrag til kunstutstillinga "Om sauen"

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Verdibørsen: Den humanistiske parentes

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Verdibørsen: Sau og mann - hand i hand

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   The ontology of herding

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Hvilke tiltak må iverksettes for å oppnå kjønnsbalanse i akademia generelt, og for UiS sepesielt? Paneldebatt, avslutningsseminar for BALANSE/Kvinner til topps

  • Hellstrand, Ingvil Førland; Oma, Kristin Armstrong; Dietrichson, Susanne Dorthea

   (2018)

   Fra fortidsmenneske til sci-fi borger: arkeologi møter science fiction. Panelsamtale.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Between the devil and the deep blue sea? Encounters at the seashore at Slettabø, SW Norway

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   The “animal turn” and archaeology

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2018)

   Sauefolket i bronsealder - tirsdagsforedrag

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Long Time–Long House: Dwelling with Animals in Scandinavia in Prehistory

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   The woman in the Rege mound – poised between the here and the beyond

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Fårfolket

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   The sheep people

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Encounters with animals

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Ways of building and ways of building in Early Bronze Age Southwestern Norway

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Bronze Age archaeology into the future

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Sauefolket i bronsealderen

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   The sheep people? New ways of building, new ways of living in Early Bronze Age southwestern Norway

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Kjem me nærare individa og deira biografi gjennom "den tredje vitskapsrevolusjonen"?

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2017)

   Møter med dyr

  • Oma, Kristin Armstrong; Fyllingen, Hilde; Bergerbrant, Sophie

   (2017)

   Revitalising «gender» as a concept in the Bronze Age discourse

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Presentasjon av Møt menneske og De utvalgte

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Presentasjon av formidlingsavdelinga

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Omvisning i Møt mennesket og De utvalgte

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Animal matters. Human-animal studies

  • Kristoffersen, Siv; Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Graver og begravelser gjennom forhistorisk tid

   Arkeologisk Museum i Stavanger

   s.7-19.

  • Oma, Kristin Armstrong; Kristoffersen, Siv

   (2016)

   ’Møt menneske’. Etiske tankar kring arbeid med utstilling av menneskeleivningar

  • Oma, Kristin Armstrong; Kristoffersen, Siv; Gjertsen, Jostein

   (2016)

   Menneskekroppen på utstilling / Ut i kulturen

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Sauefolket i bronsealderen

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.8-11.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Domestication and Human-Animal Relations in the Anthropocene: Changes in Terms of Engagement

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Grenser in flux: menneske og dyr i forhistoria

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2016)

   Living with animals in the Bronze Age

  • Kristoffersen, Siv; Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Møt menneske - ny utstilling

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   The sheep people: the embodied experience of living with and of sheep

  • Kristoffersen, Siv; Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Graver og begravelser gjennom forhistorisk tid

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   s.3-11.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Respondent med 10 min innlegg på paper "Animals of sacrifice - Animals and blót in the Old Norse Sources in Relation to Faunal Remains from Settlements and Ritual Depositions" presentert av Ola Magnell

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   "The sheep people: the embodied experience of living with and of sheep"

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   NRK lokalen distriktssending: Vistegutten kan være en jente

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   The ontology of sheep herding: socialisation and status of being in past societies

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Kor kjem me frå? Nye forteljingar om bronsealderen.

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.15-17.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Sauefolket i bronsealder

  • Kristoffersen, Siv; Meling, Trond; Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Bokpresentasjon: "Et Akropolis på Jæren?"

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Domestication and human-animal relations in the anthropocene: changes in terms of engagement

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   A shattered farm: Changes in making space from Pagan to Christian Norway

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Human-Animal Studies og arkeologi

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Innlegg i paneldebatt "Har universitetsmuseene pusset vinduene godt nok?"

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   "The steed knew well his master was slain". Human-horse relationships in the age of heroes - the Scandinavian Iron Age

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   NRK lokalen distriktsnyheter: Ryfast ryster Arkeologisk museum

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Pakker ned 22 år gammel utstilling

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Presentasjon av planar for ny basisutstilling ved Arkeologisk museum

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Kor kjem me frå? Opning av bronsealderutstilling

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Inspirasjonar til ny basisutstilling ved Arkeologisk museum

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 3.

   s.24-30.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Animal matters. Archaeology and Human-Animal Studies

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Herding, Training, and the Ontology of Being: Working with Sheepdogs and My Approach to Sheep-herding Bronze Age Socieities

  • Oma, Kristin Armstrong; Melheim, Anne Lene

   (2014)

   Yoga i yngre bronsealder?

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Garden som sosial arena - frå jernalder til mellomalder

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Pels før og no

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Harald den homofobe? Magi, seksualitet og politikk i vikingtida

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Volum 4.

   s.9-14.

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Sheep, men, dogs

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   The Sheep People: The Embodied Experience of Living with and of Sheep

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Berre ein hund?

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

   DOI: www.aftenbladet.no/meninger/Berre-ein-hund-3482206.html

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Ikkje berre ein hund

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

   DOI: forskning.no/meninger/kronikk/2014/08/ikkje-berre-ein-hun

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Slaget om Noregs framtid

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Hesten i jernalderen

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Slaget i Hafrsfjord sett frå land

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Tales of treasures. Creating an arena for stories from the public

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Herding, Training and the Ontology of Being. How Working with Sheepdogs Informed My Approach to Sheep-herding Bronze Age Societies

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Funnhistorier - kommunikasjon. Skapa ein arena i museet for publikum sine forteljingar

  • Oma, Kristin Amstrong; Birke, Lynda

   (2013)

   Guest Editors' Introduction Archaeology and Human-Animal Studies

   Society & Animals

   ISSN 1063-1119.

   Volum 21.

   Hefte 2.

   s.113-119.

   DOI: 10.1163/15685306-12341296

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Intervju om hestekjøtskandalen

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Beyond dualist explanations: the deep history of domestic animals in human societies

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   The Sheep People. Ways of building and ways of living in Early Bronze Age Jæren

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Sauefolket: hus og landskap i eldre bronsealder

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Sauefolket. Nye måtar å bygga på og nye måtar å leva på, Jæren i bronsealder

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Norske røter, episode 2

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Relasjonar mellom folk og husdyr før og no

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Før i tiden: ble forvist hvis du spiste hestekjøtt

   Vårt land

   ISSN 0805-5424.

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Bronze Age Ontologies: Sheepdogs and their Status of Being

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   "Heile hæren møttest nordafor Jæren og la seg inn i Hafrsfjorden (...)" Slaget som endra historia?

   Frá haug ok heiðni

   ISSN 0015-9255.

   Hefte 4.

   s.3-10.

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   "The steed knew well his master was slain". Human-horse relationships in the age of heroes - the Scandinavian Iron Age

  • Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Identitet i endring – hushaldet frå heidendom til kristendom

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2012)

   Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description

   Cambridge Archaeological Journal

   ISSN 0959-7743.

   Volum 22.

   Hefte 1.

   s.144-146.

   DOI: 10.1017/S0959774312000145

  • Armstrong Oma, Kristin

   (2012)

   Arkeologi - kor står me etter humanisme, antroposentrisme og den kristne kulturarven?

   Nicolay: Arkeologisk tidsskrift

   ISSN 0332-8937.

   Volum 116.

   s.45-52.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Armstrong-Oma, Kristin; Kjeldsen, Gitte; Sørgaard, Kristine Orestad; Fyllingen, Hilde

   (2020)

   Solkult, myter, mystikk: Bronsealderkvinna si verd

   Museumsutstilling

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Dona eis requeim. Gje dei kvile

   Vandring på kirkegardene i Hå

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2019)

   Dona eis requiem. Gje dei kvile

   Utstillingstekstar

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2015)

   Kor kjem me frå?

   Arkeologisk utstilling bronsealder

  • Oma, Kristin Armstrong

   (2014)

   Funnhistorier

   Arkeologisk utstilling med funn og video

  • Kristoffersen, Siv; Oma, Kristin Armstrong; Ruud, Bente

   (2014)

   Brytning/The transition: Coverting runes from heathen to Christian

   Utstilling av runesteinar

  • Robberstad, Anne Helen; Oma, Kristin Amstrong

   (2013)

   Sårbar

   Kunstutstilling, videoinstallasjon

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway