Hopp til hovedinnhold

Hanne Jahnsen

Førstelektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective

   Springer Nature

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen

   Fagbokforlaget

   s.147-167.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.206-228.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?

   Cappelen Damm Akademisk

   s.187-210.

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak

   Fagbokforlaget

   s.95-116.

  • Jahnsen, Hanne; Angelskår, Terje

   (2018)

   "Den kommunikasjonen - jeg kunne gjort det annerledes" : om rektors rolle i mobbesaker

   Fagbokforlaget

   s.71-93.

 • Bøker og kapitler
  • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Report on the findings on use of the LP model with data analysis

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig

   (2016)

   Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer

  • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara

   (2014)

   Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø

  • Knudsmoen, Hege; Jahnsen, Hanne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   «Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12)

   Høgskolen i Hedmark

 • Formidling
  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Inkluderende klasseledelse

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring

  • Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Stories about inclusion in School

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Opplæringsloven og aktivitetsplikten

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Implementering av arbeidet med inkludering

  • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Innføring i pedagogisk analyse

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   "Mitt barn blir mobbet!"-historier om manglende oppfølging i nulltoleranse første år

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.58-64.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing og andre krenkelser

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Utfordringer i møte med)A og arbeidet med læringsmiljøet

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Arbeid med barns psykososiale miljø

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Aktivitetsplikten og mobbing

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing og krenkelser

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Styrer og rektors ansvar i Læringsmiljøprosjektet

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing i skolen

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. Inkludering

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Nettverk

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Klasseledelse relatert til mobbing

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Systemrettet arbeid- implementering. PPt og skoleeiers roller og oppgaver

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Hvordan observere klasseledelse

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Kommunikasjon mellom aktørene

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Mobbing - hva vet vi i 2017

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   How we handled a bullying case

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   Mobbing - Hva vet vi?

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   rehabilitering av læringsmiljøet

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet. rektors rolle og oppgaver

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   God start

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Partnerskap mot mobbing, foreldre foredrag

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Lp-suksesser og utfordringer

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Complicate and long lasting bullying cases.The voices of The head Teacher. Workshop on Aggression Cyprus

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   LP-kartlegging analyse av data

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Å høre til, mobbing i barnehagen

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   School Culture

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   profesjonelle voksne i en profesjonell skole

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Systemarbeid i PP-thjenesten

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Learning Environment and Pedagogical Analysis

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Lærende organisasjon

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   How to analyze the results of the LP-survey

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Segregation for inclusion

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kommunikasjon i stystemperspektiv

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Leadership in successful Intervensjons

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Mobbing og arbeid med læringsmiljø

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing

   BarneVakten (nettavis)

   DOI: www.barnevakten.no/teknologiforbud-hindrer-ikke-nettmobbin

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   10 råd til skolen om digital mobbing

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Analysemodellen

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   How can we succeed with innovation in Schools?

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Teacher student relationship - what can the teacher do?

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   The Learning Environments influence on students well-being

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Groupleaders and councilors - LP-model

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Councilors - LP-model

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   The LP-Model - Learning Environment and Pedagogical Analysis

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Klasseledelse

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Å forske på engen praksis. Den profesjonelle lærer.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Kartlegging av Læringsmiljø - workshop

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Læringsmiljprosjektet

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Mobbing, avdekking, stopping og forebygging

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Kartlegging av læringsmiljø og kontekst

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Tilpasset opplæring

  • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   How to succeed with innovations in schools

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Videreføring av LP-modellen

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Group leaders and councilors

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Cooperation, home - schools

  • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Refleksjonsmodeller i veiledningsarbeid

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Hvordan få til varig endring i hele organisasjonen?

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Erfaringer fra implementeringen av LP-modellen 2010-2013

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Kartleggingsundersøkelsen i LP-skoler

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Videreføring avLP-modellen

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Endringsledelse

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Lærerens rolle og ansvar

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   CARE for teachers 3

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   LP-modellens endringsstrategi

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa

   (2014)

   CARE for teachers 1

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Learning Environment and Social Competence

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Care for Teachers 1

  • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   CARE for teachers 2

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Endringsarbeid i skolen

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Klasseledelse

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Profesjonelle lærere i et profesjonelt fellesskap

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   LP5-rapport

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 7.

   s.39-46.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Rektoropplæring i LP-modellen

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Endringsledelse

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Endringsledelse

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse, LP-modul Trondheim

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse, workshop PPT-nettverk Telemark

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   LP-modellen - en innovasjonsstrategi

   Fagbokforlaget

   s.198-205.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Utvikling av skolens kultur

   Fagbokforlaget

   s.90-109.

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse. Å komme i posisjon som veileder. Relasjonsbygging. Pedagogisk analyse

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Veilederrollen i systemrettet utviklingsarbeid. Forelesning. PP-tjeneste. Lærende nettverk

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Innovasjon - Lærende organisasjon

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Jenter, jenteproblematikk

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Reflekterende team og pedagogisk analyse

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Den profesjonelle lærer

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Sosial kompetanse - plan

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway