Hanne Jahnsen

Ekstern tilknyttet UiS

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Report on the findings on use of the LP model with data analysis.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig

   (2016)

   Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis.

   Høgskolen i Innlandet.

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer.

  • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara

   (2014)

   Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø.

   Universitetet i Stavanger.

  • Knudsmoen, Hege; Jahnsen, Hanne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   «Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12).

   Høgskolen i Hedmark.

   ISBN 978-82-7671-901-7.

 • Formidling
  • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger; Øverland, Klara; Jahnsen, Hanne

   (2023)

   Preventing and Intervening Against Cyberbullying: The Importance of Collaboration Between Actors.

   World Anti-Bullying Forum;

   2023-10-26.

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2021)

   Foreldresamarbeid.

   Fagdag;

   2021-05-24.

  • Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Stories about inclusion in School.

   World-Anti Bullying Forum WABF-2019;

   2019-06-04 - 2019-06-06.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

   Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 4;

   2019-05-28.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Inkluderende klasseledelse.

   Fagdag Læringsmiljøprosjektet;

   2019-11-14.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

   Fagdag lÆRINGSMILJØPROSJEKTET Pulje 4;

   2018-08-14.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   "Mitt barn blir mobbet!"-historier om manglende oppfølging i nulltoleranse første år.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.58-64.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Innføring i pedagogisk analyse.

   fagseminar;

   2018-11-26.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Utfordringer i møte med)A og arbeidet med læringsmiljøet.

   Fagnettverk;

   2018-11-05.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Arbeid med barns psykososiale miljø.

   fagseminar;

   2018-11-08.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing og andre krenkelser.

   Faglig foredrag;

   2018-08-17.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Aktivitetsplikten og mobbing.

   Forelesning;

   2018-10-18.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing og krenkelser.

   Forelesning;

   2018-10-16.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Opplæringsloven og aktivitetsplikten.

   Forelesning;

   2018-08-22.

  • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole.

   Forelesning;

   2018-11-07.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Implementering av arbeidet med inkludering.

   Forelesning;

   2018-09-18.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing i skolen.

   forelesning;

   2018-08-29.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Styrer og rektors ansvar i Læringsmiljøprosjektet.

   rektorsamling Læringsmiljøprosjektet;

   2018-04-24.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

   ENSEC Conference;

   2017-06-07 - 2017-06-09.

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Mobbing - hva vet vi i 2017.

   Fagtorg;

   2017-08-23 - .

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   How we handled a bullying case.

   22nd workshop on aggression;

   2017-11-23 - 2017-11-25.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Klasseledelse relatert til mobbing.

   Fagdag;

   2017-02-02.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet. rektors rolle og oppgaver.

   Konferanse;

   2017-04-27 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Kommunikasjon mellom aktørene.

   Konferanse;

   2017-04-27 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   God start.

   fagdag;

   2017-08-16 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Partnerskap mot mobbing, foreldre foredrag.

   Kommunalt foreldremøte skole;

   2017-03-17 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Å høre til, mobbing i barnehagen.

   Kommunalt foreldremøte barnehage;

   2017-04-25 - .

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   Mobbing - Hva vet vi?.

   Fagtorget for PP-tjenesten;

   2017-08-18 - .

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   rehabilitering av læringsmiljøet.

   fagtorget for PP-tjenesten;

   2017-08-18 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Nettverk.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2017-09-17 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Lp-suksesser og utfordringer.

   LP-modellen;

   2017-04-25 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   LP-kartlegging analyse av data.

   LP-modellen;

   2017-05-23 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Hvordan observere klasseledelse.

   Læringsmiljprosjektet;

   2017-02-06 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. Inkludering.

   fagdag;

   2017-09-01 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Systemrettet arbeid- implementering. PPt og skoleeiers roller og oppgaver.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2017-04-27 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Complicate and long lasting bullying cases.The voices of The head Teacher. Workshop on Aggression Cyprus.

   Symposium at the 22nd Workshop on Aggression, Cyprus, November 2017;

   2017-11-22 - 2017-11-25.

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

   ECDP 2017;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2016-03-03.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?.

   Læringsmiljøprosjekt pulje 2;

   2016-09-21.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research.

   Perspectives on inclusion ;

   2016-11-24.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Learning Environment and Pedagogical Analysis.

   LP-model;

   2016-02-11 - 2016-02-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Leadership in successful Intervensjons.

   Lærerkonferanse;

   2016-03-01 - 2016-03-04.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   School Culture.

   Lærer konferanse;

   2016-03-01 - 2016-03-04.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   How to analyze the results of the LP-survey.

   Lp-education;

   2016-04-20 - 2016-04-22.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Segregation for inclusion.

   lecture;

   2016-11-23 - 2016-11-25.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Lærende organisasjon.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2016-01-25.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Mobbing og arbeid med læringsmiljø.

   Forelesning;

   2016-08-11.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   profesjonelle voksne i en profesjonell skole.

   LP-modellen;

   2016-08-18.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Systemarbeid i PP-thjenesten.

   Seminar;

   2016-09-08 - 2016-09-09.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kommunikasjon i stystemperspektiv.

   Forelesning;

   2016-04-28 - 2016-04-29.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   10 råd til skolen om digital mobbing.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing.

   BarneVakten (nettavis).

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling.

   Lp-modellen;

   2015-01-16.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Analysemodellen.

   LP-modellen;

   2015-01-21.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2015-02-23.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Læringsmiljprosjektet.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2015-03-06.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   The LP-Model - Learning Environment and Pedagogical Analysis.

   LP-model;

   2015-01-18 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   How can we succeed with innovation in Schools?.

   LP-model;

   2015-01-28.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Teacher student relationship - what can the teacher do?.

   LP-model;

   2015-03-15.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   The Learning Environments influence on students well-being.

   LP-model;

   2015-03-15.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Councilors - LP-model.

   LP-model;

   2015-09-15.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Groupleaders and councilors - LP-model.

   LP-model;

   2015-08-24.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Tilpasset opplæring.

   LP-modellen;

   2015-08-13.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Å forske på engen praksis. Den profesjonelle lærer..

   LP-modellen;

   2015-12-15.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Kartlegging av læringsmiljø og kontekst.

   Staped nettverk for PPT;

   2015-08-15.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Kartlegging av Læringsmiljø - workshop.

   Staped nettverk for PPT;

   2015-08-15.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Klasseledelse.

   LP-modellen;

   2015-05-27.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Mobbing, avdekking, stopping og forebygging.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2015-03-25.

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Refleksjonsmodeller i veiledningsarbeid.

   Nettverk PPT;

   2014-05-22.

  • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Learning Environment and Social Competence.

   Det er mitt valg;

   2014-01-10.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Endringsarbeid i skolen.

   Nettverk I LP-modellen;

   2014-01-29.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Klasseledelse.

   Læringsmiljøprosjektet;

   2014-01-11 - 2014-01-12.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Cooperation, home - schools.

   LP-modellen;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Group leaders and councilors.

   Lp-modellen;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   How to succeed with innovations in schools.

   LP-modellen;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Profesjonelle lærere i et profesjonelt fellesskap.

   Fagdag LP-modellen;

   2014-08-14.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Lærerens rolle og ansvar.

   Samarbeidsprosjekt 5 kommuner tilpasset opplæring;

   2014-08-11 - 2014-08-12.

  • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø.

   fagdag LP-modellen;

   2014-08-13.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Videreføring av LP-modellen.

   Fagdag LP-modellen;

   2014-09-08.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Hvordan få til varig endring i hele organisasjonen?.

   Forelesning, Læringsmiljøprosjektet;

   2014-09-23 - 2014-09-25.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Endringsledelse.

   Rektoropplæring i LP-modellen;

   2014-06-11 - 2014-06-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   LP-modellens endringsstrategi.

   Rektoropplæring LP-modellen;

   2014-06-11 - 2014-06-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Erfaringer fra implementeringen av LP-modellen 2010-2013.

   Rektoropplæring, LP-modellen;

   2014-06-11 - 2014-06-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Kartleggingsundersøkelsen i LP-skoler.

   rektoropplæring, LP-modellen;

   2014-06-11 - 2014-06-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Videreføring avLP-modellen.

   Rektoropplæring, LP-modellen;

   2014-06-11 - 2014-06-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Care for Teachers 1.

   Care for teachers;

   2014-10-17 - 2014-10-18.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa

   (2014)

   CARE for teachers 1.

   Seminar;

   2014-10-17 - 2014-10-18.

  • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   CARE for teachers 2.

   Seminar;

   2014-10-31 - 2014-11-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   CARE for teachers 3.

   Seminar;

   2014-11-29 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Utvikling av skolens kultur. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.90-109.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   LP-modellen - en innovasjonsstrategi. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.198-205.

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.

   Spesialpedagogikk.

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 7.

   s.39-46.

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.

   Fagmøte hos Fylkesmannen i Telemark;

   2013-01-21 - .

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Veilederrollen i systemrettet utviklingsarbeid. Forelesning. PP-tjeneste. Lærende nettverk.

   Nettverkssamling;

   2013-04-18 - .

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse. Å komme i posisjon som veileder. Relasjonsbygging. Pedagogisk analyse.

   Nettverk;

   2013-06-05 - .

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse.

   PPT- Telemark, nettverk;

   2013-01-07.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Den profesjonelle lærer.

   Fagdag, LP-modellen;

   2013-01-15.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Innovasjon - Lærende organisasjon.

   Nettverk Modum, LP-modellen;

   2013-01-28.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Jenter, jenteproblematikk.

   Planleggingsdag;

   2013-02-01.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse.

   Fagdag, LP-modellen;

   2013-02-20.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Reflekterende team og pedagogisk analyse.

   Fagdag, Vestnes;

   2013-03-03.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse.

   Nettverksmøte, PPT;

   2013-03-18.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   LP5-rapport.

   LP-konferanse;

   2013-04-28.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse.

   Nettverksmøte PPT;

   2013-05-05.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Sosial kompetanse - plan.

   Porsgrunn kommune;

   2013-05-07.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Rektoropplæring i LP-modellen.

   Forelesninger;

   2013-06-18 - 2013-06-19.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Endringsledelse.

   LP-modellen, Trøndelagsnettverket;

   2013-08-06.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Endringsledelse.

   LP-modellen, fagdag;

   2013-10-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse, LP-modul Trondheim.

   Opplæring i LP-modellen ;

   2013-12-11 - 2013-12-12.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse, workshop PPT-nettverk Telemark.

   Nettverksmøte PPT;

   2013-11-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway