Hopp til hovedinnhold

Hanne Jahnsen

Førstelektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2022)

   Samarbeid for inkluderende klassemiljø : en drøfting av et kommunalt initiert tiltak for økt inkludering i skolen. I: Hvordan arbeide med elevmangfold : flerfaglige perspektiver på inkludering..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245040180.

   s.96-128.

   DOI: 10.55669/oa100305

  • Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein Erik

   (2022)

   Inkluderende ledelse : rektorers forståelse og arbeid med inkludering i skolen. I: Hvordan arbeide med elevmangfold : flerfaglige perspektiver på inkludering..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245040180.

   s.129-163.

   DOI: 10.55669/oa100306

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2021)

   Fortellinger om utestenging og klassemiljø.

   Paideia

   ISSN 1904-9633.

   Hefte 21.

   s.26-36.

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein Erik; Tveitereid, Kirsti

   (2021)

   Inclusion of immigrant students in schools: the role of introductory classes and other segregated efforts.

   International Journal of Inclusive Education

   ISSN 1360-3116.

   s.1-17.

   DOI: 10.1080/13603116.2021.1950222

  • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2020)

   Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective. I: Contextualizing immigrant and refugee resilience : Cultural and acculturation perspectives.

   Springer Nature

   ISBN 9783030423025.

   s.205-225.

   DOI: 10.1007/978-3-030-42303-2_11

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.187-210.

  • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.206-228.

  • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger

   (2019)

   Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen. I: Stress og mestring i skolen.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245032857.

   s.147-167.

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.95-116.

  • Jahnsen, Hanne; Angelskår, Terje

   (2018)

   "Den kommunikasjonen - jeg kunne gjort det annerledes" : om rektors rolle i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245022155.

   s.71-93.

 • Bøker og kapitler
  • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Report on the findings on use of the LP model with data analysis.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig

   (2016)

   Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis.

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2015)

   Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer.

  • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara

   (2014)

   Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø.

  • Knudsmoen, Hege; Jahnsen, Hanne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   «Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12).

   Høgskolen i Hedmark

   ISBN 978-82-7671-901-7.

 • Formidling
  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2021)

   Foreldresamarbeid.

  • Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Stories about inclusion in School.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring .

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2019)

   Inkluderende klasseledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Aktivitetsplikten og mobbing.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing og krenkelser.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Implementering av arbeidet med inkludering.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   "Mitt barn blir mobbet!"-historier om manglende oppfølging i nulltoleranse første år.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 4.

   s.58-64.

  • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing og andre krenkelser.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Arbeid med barns psykososiale miljø.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Styrer og rektors ansvar i Læringsmiljøprosjektet.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Utfordringer i møte med)A og arbeidet med læringsmiljøet.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Innføring i pedagogisk analyse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Mobbing i skolen.

  • Jahnsen, Hanne

   (2018)

   Opplæringsloven og aktivitetsplikten.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2017)

   Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity.

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   How we handled a bullying case.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Nettverk.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   Mobbing - Hva vet vi?.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   God start.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Klasseledelse relatert til mobbing.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet. rektors rolle og oppgaver.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   LP-kartlegging analyse av data.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Hvordan observere klasseledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Lp-suksesser og utfordringer.

  • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Mobbing - hva vet vi i 2017.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2017)

   rehabilitering av læringsmiljøet.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Systemarbeid i PP-tjenesten. Inkludering.

  • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2017)

   Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Å høre til, mobbing i barnehagen.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Systemrettet arbeid- implementering. PPt og skoleeiers roller og oppgaver.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Kommunikasjon mellom aktørene.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Partnerskap mot mobbing, foreldre foredrag.

  • Jahnsen, Hanne

   (2017)

   Complicate and long lasting bullying cases.The voices of The head Teacher. Workshop on Aggression Cyprus.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   School Culture.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn

   (2016)

   C from Norwegian research.

  • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Systemarbeid i PP-thjenesten.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   How to analyze the results of the LP-survey.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Learning Environment and Pedagogical Analysis.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing.

   BarneVakten (nettavis)

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Kommunikasjon i stystemperspektiv.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   profesjonelle voksne i en profesjonell skole.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Segregation for inclusion.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Lærende organisasjon.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Leadership in successful Intervensjons.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   Mobbing og arbeid med læringsmiljø.

  • Jahnsen, Hanne

   (2016)

   10 råd til skolen om digital mobbing.

   Forskning.no

   ISSN 1891-635X.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Mobbing, avdekking, stopping og forebygging.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Analysemodellen.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Teacher student relationship - what can the teacher do?.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   How can we succeed with innovation in Schools?.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   The Learning Environments influence on students well-being.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Klasseledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Tilpasset opplæring.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   The LP-Model - Learning Environment and Pedagogical Analysis.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Councilors - LP-model.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Groupleaders and councilors - LP-model.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Å forske på engen praksis. Den profesjonelle lærer..

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Læringsmiljprosjektet.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Kartlegging av Læringsmiljø - workshop.

  • Jahnsen, Hanne

   (2015)

   Kartlegging av læringsmiljø og kontekst.

  • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina

   (2014)

   Læringsmiljø.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Endringsledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   LP-modellens endringsstrategi.

  • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa

   (2014)

   CARE for teachers 1.

  • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   CARE for teachers 2.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   CARE for teachers 3.

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Refleksjonsmodeller i veiledningsarbeid.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Profesjonelle lærere i et profesjonelt fellesskap.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Erfaringer fra implementeringen av LP-modellen 2010-2013.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Kartleggingsundersøkelsen i LP-skoler.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Care for Teachers 1.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Endringsarbeid i skolen.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Learning Environment and Social Competence.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Klasseledelse.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Cooperation, home - schools.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Group leaders and councilors.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   Videreføring av LP-modellen.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Hvordan få til varig endring i hele organisasjonen?.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Videreføring avLP-modellen.

  • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne

   (2014)

   How to succeed with innovations in schools.

  • Jahnsen, Hanne

   (2014)

   Lærerens rolle og ansvar.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Jenter, jenteproblematikk.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Reflekterende team og pedagogisk analyse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse, LP-modul Trondheim.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Innovasjon - Lærende organisasjon.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Pedagogisk analyse, workshop PPT-nettverk Telemark.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Rektoropplæring i LP-modellen.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Endringsledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   LP-modellen - en innovasjonsstrategi. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.198-205.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   LP5-rapport.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Den profesjonelle lærer.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Endringsledelse.

  • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.

   Spesialpedagogikk

   ISSN 0332-8457.

   Hefte 7.

   s.39-46.

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Veilederrollen i systemrettet utviklingsarbeid. Forelesning. PP-tjeneste. Lærende nettverk.

  • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Klasseledelse. Å komme i posisjon som veileder. Relasjonsbygging. Pedagogisk analyse.

  • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti

   (2013)

   Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Utvikling av skolens kultur. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.90-109.

  • Jahnsen, Hanne

   (2013)

   Sosial kompetanse - plan.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway