Hopp til hovedinnhold

Elsa Westergård

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-358
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Sammenhengen mellom skoleleders individuelle mestringstro læreres kollektive mestringstro og elevenes læringsutbytte

   Cappelen Damm Akademisk

   s.183-198.

  • Havik, Trude; Westergård, Elsa

   (2019)

   Do Teachers Matter? Students’ Perceptions of Classroom Interactions and Student Engagement

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1577754

  • Westergård, Elsa

   (2018)

   En svale gir ingen sommer. Utvikling av kollektiv kompetanse innen foreldresamarbeid.

   Universitetsforlaget

   s.183-195.

  • Westergård, Elsa; Ertesvåg, Sigrun K.; Rafaelsen, Frank

   (2018)

   A Preliminary Validity of the Classroom Assessment Scoring System in Norwegian Lower-Secondary Schools

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   s.1-19.

   DOI: 10.1080/00313831.2017.1415964

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2017)

   Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling.

   Psykologi i kommunen (PIK)

   ISSN 1892-3364.

   Volum 52.

   Hefte 6.

   s.49-69.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering av "den utfordrende samtalen".

   Universitetsforlaget

   s.136-150.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Moving the Theory of Parental Cooperation and Innovation into Practice

   International Journal about Parents in Education

   ISSN 1973-3518.

   Volum 9.

   Hefte 1.

   s.93-105.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Pers overgang fra barnehagen til skolen - et spørsmål om sårbare samarbeidsrelasjoner?

   Fagbokforlaget

   s.95-110.

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Teacher Competencies and Parental Cooperation

   International Journal about Parents in Education

   ISSN 1973-3518.

   Volum 7.

   Hefte 2.

   s.91-99.

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Læreren i hjem - skole samarbeidet

   Cappelen Damm AS

   s.157-181.

  • Westergård, Elsa

   (2011)

   Skolens møte med foreldrenes behov

   Universitetsforlaget

   s.34-50.

  • Westergård, Elsa; Galloway, David

   (2010)

   Partnership, participation and parental disillusionment in home-school contacts: a study in two schools in Norway

   Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development

   ISSN 0264-3944.

   Volum 28.

   Hefte 2.

   s.97-107.

   DOI: 10.1080/02643944.2010.481309

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Skole-hjem samarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Do Teachers Recognise Complaints from Parents, and If Not, Why Not?

   Evaluation and Research in Education

   ISSN 0950-0790.

   Volum 20.

   Hefte no.3.

  • Westergård, Elsa; Galloway, David Malcom

   (2004)

   Parental disillusionment with school prevalence and relationship with demographic variables, and phase, size and location of school

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 48.

   Hefte Vol. 48, no. 2.

   s.189-204.

 • Bøker og kapitler
  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2015)

   Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis

   Universitetsforlaget

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Utvikling av ny kunnskap gjennom kollegaveiledning

   Fagbokforlaget

   s.43-51.

  • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn

   (2011)

   Samarbeid mellom hjem og skole

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Parental disillusionment with school. Prevalence, correlates, development and prevention

   Hefte 103.

  • Westergård, Elsa; Ytre-Arne, Elin

   (2003)

   Elevrådets idehefte mot mobbing. Barnetrinnet

  • Ytre-Arne, Elin; Westergård, Elsa

   (2003)

   Elevrådets idehefte mot mobbing. Ungdomstrinnet

  • Westergård, Elsa

   (2000)

   Sytemrettet samarbeid melllom skole og PPT

 • Formidling
  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Fra master i utdanningsvitenskap til master i spesialpedagogikk

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Lekser skal gi mestringsfølelse

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Implementeringskvalitet. Har den betydning for vår utadrettede virksomhet?

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Innovasjonsutfordringer ved overgang til Ny master i spesialpedagogikk 2010

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Utvikling av kollektiv kompetanse innen foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Utfordrende foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Foreldresamarbeid for ressursteam i Bremanger kommune

  • Westergård, Elsa

   (2019)

   Her har de uteskole hver onsdag. Barna lærer mer nå de er i bevegelse.

  • Westergård, Elsa

   (2018)

   Mange føler de trenger opplæring for å være gode nok foreldre.

  • Westergård, Elsa; Havik, Trude

   (2018)

   Classroom interaction and student engagement at a student and classroom level

  • Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Measuring classroom interactions between Teachers and students in Norway

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms

  • Westergård, Elsa

   (2017)

   Støtte for læring på skolen og i hjemmet

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2016)

   CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2016)

   Still going strong-12 years after implementing the Respect program

  • Roland, Pål; Westergård, Elsa

   (2016)

   Antologi om implementering

  • Westergård, Elsa

   (2016)

   Siste runde med videoobservasjoner i CIESL

  • Westergård, Elsa

   (2016)

   Preliminary result of reliability and validity of CLASS-S

  • Westergård, Elsa; Roland, Pål

   (2015)

   Ulike perspektiver på implementering

   Universitetsforlaget

   s.14-18.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Moving the theory into practice

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Forutsetninger for et godt lærer-foreldresamarbeid.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Kompetansepakke om implementering

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Sosiale medier overtar idrettslagene.

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Klasseledelse og foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2015)

   Samarbeid med foresatte

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2014)

   Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   nettverksarbeid regionene sør og vest i UIU

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Hvordan kan foreldre motivere for skolearbeid?

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Foreldre teller - om foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Hva er god veiledning?

  • Westergård, Elsa; Grini, Nina

   (2014)

   Den gode timen

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Motivasjon og mestring

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Erfaringsutveksling i kompetansenettverk. Trøndelag

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Barn i utfordringer - foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Videreføring av utviklingsarbeid i skolen

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Nettverksamling for kompetansemiljøer

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Føresetnadar for eit godt lærar-foreldre-samarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2014)

   Jeg føler at jeg har våget å ta et stort skritt, og nå forventer jeg å bli en god klasseleder

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Do teachers have sufficient competence in parental cooperation?

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Overganger i opplæringssystemet

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Innovasjonsprosesser

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Klar, ferdig, gå? Del I

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Klar, ferdig, gå? Del II

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Problemorienterte samtaler

  • Westergård, Elsa

   (2013)

   Sårbare barn - sårbare foreldre

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Håndtering av krevende situasjoner i klasserommet har betydning for samarbeidet med foreldrene

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Tidlig innsats

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Overgang fra barnehage til barneskole og foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Barriers to effective parent-teacher communication

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Slik sikrer du barnet ditt en myk skolestart

  • Westergård, Elsa

   (2012)

   Mobbeoffre blir ikke trodd

  • Westergård, Elsa

   (2011)

   Foreldre er og usikre

  • Westergård, Elsa

   (2011)

   Tips for en bra start

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hvordan etablere gode relasjoenr til foreldrene?

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldrene føler seg ikke ivaretatt

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   God skolestart

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldre føler seg ikke ivaretatt

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hjem - barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetspråklige foreldre

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldre mister motet i møtet med skolen

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldre mister motet i møtet med skolen

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldrene føler seg ikke ivaretatt

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   God skolestart

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hjem skole samarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   God skolestart

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Hjem skole samarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2010)

   Foreldresamarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Parental Involvement in Middle School: A Meta-Analytic Assessment of the strategies the strategies that Promote Achievement. Nancy E. Hill og Diana F. Tyson. Duke University

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Foreldresamarbeid. Hvordan kan vi etablere gode relasjoner til foreldre?

  • Westergård, Elsa

   (2009)

   Skolestart: Forbered barna nå

  • Westergård, Elsa

   (2008)

   Foreldrenes rolle ved skolestart

  • Westergård, Elsa

   (2008)

   Foreldrenes rolle ved skolestart

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Foreldrene må bry seg mer

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Lærere og foreldre - effektive samarbeidspartnere?

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa

   (2007)

   Veiledning i Respekt - introduksjon

  • Westergård, Elsa

   (2007)

   Hjem - skole samarbeid

  • Westergård, Elsa

   (2006)

   Gi barna en god skolestart

  • Westergård, Elsa

   (2005)

   Teacher perceptions of complaints from parents

  • Westergård, Elsa

   (2004)

   God samhandling mellom heim og skole Kva viser forskinga?

  • Westergård, Elsa

   (2004)

   Godt samarbeid mellom hjem og skole

  • Westergård, Elsa

   (2004)

   Parental Disillusionment with Schools

 • Kunstnerisk produksjon
  • Westergård, Elsa

   (2020)

   Fullan: innovasjonsprosessen

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   em modell om implementeringskvalitet

  • Westergård, Elsa

   (2020)

   en oversikt over tema 1

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway