Hopp til hovedinnhold

Grete Sørensen Vaaland

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-346
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Komplekse klasseromsprosesser : et begrepsapparat for treffsikker beskrivelse av klasserommet

   Cappelen Damm Akademisk

   s.35-58.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Frå teori til klasseromspraksis : ein arbeidsmodell for læraren

   Cappelen Damm Akademisk

   s.59-78.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Associations between observed patterns of classroom interactions and teacher wellbeing in lower secondary school

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 77.

   s.240-252.

   DOI: 10.1016/j.tate.2018.10.013

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Back on track: Approaches to managing highly disruptive school classes

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1080/2331186X.2017.1396656

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2013)

   Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 29.

   s.177-187.

   DOI: 10.1016/j.tate.2012.09.006

  • Vaaland, Grete Sørensen; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressiveness and Disobedience

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 55.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.1080/00313831.2011.539850

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   God start - utvikling av klassen som sosialt system

   Universitetsforlaget

   s.19-33.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum online.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Prevention and Reduction of Behavioural Problems in School: An evaluation of the Respect Program

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 27.

   Hefte 6.

   s.713-736.

  • Munthe, Elaine; Vaaland, Grete Sørensen

   (2004)

   Mobbing som tverrfaglig tema i lærerutdanningen

   s.164-184.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Sosiale og emosjonelle vanskar - i Samtak-perspektiv

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling

   (1996)

   Lokal kompetanse som langsiktig mål

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 4.

   s.110-113.

 • Bøker og kapitler
  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Pupil Aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respektprogrammet

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline

   (2004)

   Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Høyt spill om samspill: å snu vanskelige klasser

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (1999)

   Rapport fra Skolefritidsordningen, Vaulen skole

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete S.

   (1996)

   Mobbing i skolen. En lærerveiledning

 • Formidling
  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Gjenåpning av skolene

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Skolestart

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Lærere føler seg uthengt på Instagram-kontoer

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Lærerne har ingen mulighet til å forsvare seg

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Flere lærere i ungdomsskolen reduserer stillingene sine

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Noen elever ser etter svakhetstrekk hos lærerne

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Økt mobbing i skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Nye mobbetall fra Elevundersøkelsen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Mobbing kan og må stoppes

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Forbud mot mobiltelefoner på skolen?

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Skjerpa lærarane sitt blikk før skulestart

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse, mobbing og disiplinproblem

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse på bibelskole

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Er det risiko med store skoler?

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Lærerens sensitivitet

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressive elever kan ta makta fra læreren

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Om å stille spørsmål som fremmer læring

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing i skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Proaktiv aggressivitet og aggresjon

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse, atferdsproblem og mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet

   CIESL- nettsider

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Elever som utfordrer lærerrollen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   God start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Nyheter NRK Rogaland

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressivitet og forstyrrende atferd i skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Manipulerende elever

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing og proaktiv aggresjon

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse og utfordrende atferd

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasse-/gruppeledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klassen som sosialt system

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Støtte til læring i klassen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Utvalgte tema om Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Skole med tiltak mot mobbing: Gir bot til foreldrene

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Aggresjon- disiplin - klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Klasseledelse for førsteklasselærere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Oppdage og forstå mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Emosjonelt klima i klassen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Klasseledelse for praksislærere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Den viktige starten

   Læringsmiljøbloggen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   NRK Lokalen nyheter

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Organisering og atferdsledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Ledelse i utfordrende klasser

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Utdrag fra doktorgradsarbeid

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Elev-aggresjon og lærer-utfordringer

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Elever mener voksne er de verste mobberne

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   God planlegging av skolestart

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Forebyggende arbeid

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Klasseledelse og problemløsning

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Mobbing som tema for skoleledere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Klasseledelse for nye lærere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Læringsstøtte; gode spørsmål

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Avdekking av mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Hvordan stoppe mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   1.klasse oppstart

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Oppfordrer andre mobbere til å stå frem

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   å lede klasser med vekt på oppstart og etablering av struktur

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   CARE for teachers 3

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Aggresjon og mobbing som tema i opplæring i klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa

   (2014)

   CARE for teachers 1

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Ekskludering og inkludering. Mobbing

  • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   CARE for teachers 2

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Arbeid med relasjoner del 2

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den gode timen med vekt på autoritativ ledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Dynamikk mellom struktur og relasjoner i klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   5.klasse elever og mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Oversikt over satsingsområdet klasseledelse i skolebasert kompetanseutvikling

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Skoleutvikling om klasseledelse

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse - en lærerkompetanse i alle fag. Utfordring for universitetslærere og lærerutdannere i praksis

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Arbeid med klasseledelse for nyansatte og nyutdannede

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Struktur - regler og rutiner Lederposisjon - Sårbarhet og utfordrere

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbeekspert: -Systemet er mer opptatt av å beskyte seg selv enn elevene

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbing - Mobbesak i kommune

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbing; Systemsvikt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hemmeliholdelse av oppgjør etter mobbesak

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse i utfordrende klasser

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Relasjonskompetanse 1

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse: Emosjonell støtte, organisering og tilsyn

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hva kan NSLA bidra med om klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Ny mobbeside skaper sinne

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Autoritativ ledelse i klassen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Barn mobbes på fritidsaktiviteter

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen på tvers av satsningsområder

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Endringsprosesser og utvikling

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Vanskelige situasjoner i klasserommet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Samarbeid mellom skole og hjem om mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Læringsmiljøsenterets modell for arbeid med klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   God klasseleing i nye 1.klassar

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hvordan lære opp andre om klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hatefulle ytringer fester seg - de er ikke bare å "delete"

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen og NSLA sitt bidrag for skoleledere og skoleeiere

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Trening på formidling om klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbing begynner i barnehagen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbing og klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse og arbeid mot mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbeofre blir ikke tidsnok hørt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Endringsprosesser og skoleutvikling

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Jentemobbere klarer seg bedre enn guttene

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Da June fylte 18 år hadde hun ingen venner å invitere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   God klasseledelse viktig for en god skolestart

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Skolenes mobbedefinisjoner gir skolen bedre beskyttelse enn elevene

  • Vaaland, Grete Sørensen; Flack, Tove

   (2012)

   Svarte leserne om mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Ny bok om å lede endringsarbeid i skolen

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   En pause i hverdagen

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Forebyggende programmer i skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Faglig plattform for arbeid med klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mobbing - Hvordan kan foreldre bidra

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Skoleleders betydning for et godt skolemiljø - §9A i Opplæringsloven

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Klasseledelse i oppstarten av nytt skoleår

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mobbingens Psykologi

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Autoritativ klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Øvelse gjør mester

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Respekt og Zero

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Klasseledelse for nye 1.klasse-lærere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Utfordrende elevtyper, klasseledelse og mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mer enn 3000 lærere mangler kontroll i klasserommet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   De første fem minuttene

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseleiing; Trendsettande elevtypar, oppstarten, ein modell for kalsseleiing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Nabokrangel

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Foreldreseminar om mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseledelse i videregående skole

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Ikke enkelt å bli sjef i klasserommet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseledelse og klassemiljøutvikling

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Mobbing i skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   "Jeg har seks urolige elever i min klasse. Hva gjør jeg?"

   ?

   Hefte 4.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Klasseledelse for 1.klasselærere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Klasseledelse og samspill i klassen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Forsker mener skolene ofte konkluderer feil

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Forsker tror mobberegister kan bane vei

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Aggresjon, Problematferd og Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Relasjoner i klassen - utfordring og virkemiddel

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Noe å strekke seg etter

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Problematferd og Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse bør få større oppmerksomhet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Hvorfor flytter eleven?

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse. Et håndverk som kan læres

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Relasjoner som utfordring og som virkemiddel

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2008)

   Rettsstridig skolepraksis

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Veland, Jarmund; Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Hvorfor skifter elever skole?

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Problematferd

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Connect: God Start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   ConnectOSLO: Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt - Skoleutvikling

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Veilederopplæring

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Lærer- elevrelasjoner og Konsistens i Voksenmiljøet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: God Start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt i Skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mobbing i skolen

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Problematferd i skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nett og mobil

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nettet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Hat og rasisme på Facebook

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nett

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nett

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Frykter enkle valgkamp-løsninger

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Ny mobbeforskning

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nettet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mindre mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nettet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Tenk utradisjonelt i kampen mot mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Blir mobbet på internett

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mange blir Facebook-mobbet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klassel-/gruppeledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Gode råd - flytting

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   En gjennom gang av Respekt-programmet, og en smakebit fra programmet: Spill og samspill om problematferd. Hvordan kan foreldrene bidra med å utvikle gode vennskapskvaliteter hos sine barn

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Hvordan snu vanskelige klasser

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2007)

   Respekt-programmet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Gode råd - flytting

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse og læreren som tydelig voksen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig mer nettmobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nettet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasse-/gruppeledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Trendsettende elever - aggresjon - problematferd

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Kvisetryne, bitch!

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Disiplin i skolen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Aggresjon i grupper med fokus på jenter

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klarer ikke å redusere mobbingen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse og klassemiljøutvikling

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Lærere mobbes av elever

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   The Connect-program

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Betre skulekvardag

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Betre skulekvardag

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Gjenreis respekten for læreren

  • Flack, Tove; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Jentemobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Fra mobbing til godt samhold

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   - Vis de unge respekt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Nettmøte nå: - Lite forskjell på jente- og guttemobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Umulig å hindre?

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Vis de unge respekt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   - Ikke svar på mobbemeldinger

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Vis de unge respekt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Første skoledag i Respekt

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Nettsted tilbyr barn å sjekke om de er FROSSET ut

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Regel nr. 1: Gjensidig Respekt

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2006)

   - Må ha vilje til løsning

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Klasse-/gruppeledelse. Forebygging og avhjelping av problematferd

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Faglige prinsipper i utviklingsprogrammet

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   God start

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Klasseledelse

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Sure voksne vil ikke ha lodd

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Skoleprogram gir resultater

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Lærer best med tydelige lærere

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Nyhetspuls 24: Nytt skoleutviklingsprogram med strengere lærere

 • Kunstnerisk produksjon
  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner: Emosjonell støtte

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner - Introduksjon til et teoretisk rammeverk

  • Vaaland, Grete Sørensen; Berg, Grete Dalhaug

   (2017)

   Lærerens mulighet til å påvirke elev-elev-relasjoner

  • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Dialogfilm - Hva er mobbing

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway