Grete Sørensen Vaaland

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-346
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Pupil Aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-676-0.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respektprogrammet.

   Universitetet i Stavanger.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788275780353.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline

   (2004)

   Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8275780144.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning.

   ISBN 8275780179.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Høyt spill om samspill: å snu vanskelige klasser.

   ISBN 8275780217.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (1999)

   Rapport fra Skolefritidsordningen, Vaulen skole.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete S.

   (1996)

   Mobbing i skolen. En lærerveiledning.

 • Formidling
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   Teacher stress and learning interaction quality as predictors of improvement in student engagement .

   Earli 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   Observasjonsbasert veiledning av lærere for utvikling av kvalitet i klasseromsinteraksjoner. Presentasjon av INTERACT - en RCT studie i videregående skoler i Norge og foreløpig lærdom fra gjennomføring av intervensjonen. .

   Högre Seminarium, Linköping Universitet;

   2023-10-18.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   Samarbeidsprosjekt om tema: Når elever svarer feil.

   BrownBag ;

   2023-05-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   God skolestart for nye førsteklasselærere.

   Forelesning;

   2023-05-30.

  • Street, Karin Elisabeth Sørlie; Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   SEMPER: Observations of dyadic interactions during math lessons. Brief overview of the SEMPER research project; instrument development.

   7th workshop on systematic observation ;

   2023-09-19.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   Betydningen av kvalitet i lærer-elev interaksjoner for elevers læring og utvikling.

   Seminar SEMPER;

   2023-10-26 - 2023-10-27.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Sølvik, Randi M.

   (2023)

   INTERACT Intervention completed - lessons learned.

   INTERACT project team meeting;

   2023-09-21 - 2023-09-22.

  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   INTERACT: ei støtte for å praktisere LK20?.

   Digitalt seminar for lærere i INTERACT tiltaket;

   2023-01-17 - .

  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Teachers' self-observation in research and practice. .

   QUINT Observation System Seminar;

   2022-05-10 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Systematisk observasjon i klasserommet med CLASS protokollen og hvordan læreren kan støtte elevenes læring .

   Forskingsseminar;

   2022-09-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   INTERACT-Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

   Rektormøte;

   2021-06-24.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   Teacher self-observation in Interact.

   European workshop of systematic observation;

   2021-09-21 - 2021-09-22.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Gjenåpning av skolene .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Skolestart.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms..

   Symposium;

   2019-01-10.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Noen elever ser etter svakhetstrekk hos lærerne.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Flere lærere i ungdomsskolen reduserer stillingene sine.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Lærere føler seg uthengt på Instagram-kontoer.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Lærerne har ingen mulighet til å forsvare seg.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study .

   CASTL reesearch meeting;

   2019-10-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research.

   Research meeting;

   2019-10-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome. .

   symposiumbbidrag på konferanse;

   2019-08-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar .

   fagseminar;

   2019-08-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Mobbing kan og må stoppes.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Nye mobbetall fra Elevundersøkelsen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Økt mobbing i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations .

   Earli SIG 18 & 23 Conference;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Forbud mot mobiltelefoner på skolen?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Skjerpa lærarane sitt blikk før skulestart.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views.

   Workshop in systematic observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being.

   ICM 2018 # Design for Motivation and Emotion ;

   2018-08-15 - 2018-08-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Støtte til læring i klassen.

   Kurs;

   2017-01-02.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressive elever kan ta makta fra læreren.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Er det risiko med store skoler?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Elever som utfordrer lærerrollen.

   Seminar;

   2017-01-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet.

   CIESL- nettsider.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Proaktiv aggressivitet og aggresjon.

   SKYPE-seminar;

   2017-10-25.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Nyheter NRK Rogaland.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring.

   Åpen fagdag UiS;

   2017-11-14.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Manipulerende elever.

   Seminar;

   2017-01-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressivitet og forstyrrende atferd i skolen.

   Utdanningskonferanse;

   2017-02-08 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem.

   Konferanse;

   2017-03-21 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse, mobbing og disiplinproblem.

   Undervisning master;

   2017-04-03 - 2017-04-04.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing.

   Kommunal Planleggingsdag;

   2017-04-18 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   God start.

   Kurs;

   2017-05-31 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse på bibelskole.

   Konferanse;

   2017-06-14 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing i skolen.

   Undervisning PPU;

   2017-08-09 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse.

   Kurs;

   2017-08-15 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse og utfordrende atferd.

   Kurs;

   2017-08-15 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse, atferdsproblem og mobbing.

   Undervisning master;

   2017-08-29 - 2017-08-30.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasse-/gruppeledelse.

   Konferanse;

   2017-11-12 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing og proaktiv aggresjon.

   Skolemøtet i Rogaland;

   2017-11-17 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse.

   Konferanse;

   2017-11-16 - 2017-11-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Om å stille spørsmål som fremmer læring.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klassen som sosialt system.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Lærerens sensitivitet.

   www.læringsmiljøsenteret.no.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Skole med tiltak mot mobbing: Gir bot til foreldrene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   NRK Lokalen nyheter.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Oppdage og forstå mobbing.

   Kurs;

   2016-05-11.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Klasseledelse for førsteklasselærere.

   Kurs;

   2016-06-07.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Utvalgte tema om Klasseledelse.

   Kurs;

   2016-08-15.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Ledelse i utfordrende klasser.

   Forelesning;

   2016-09-07.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Emosjonelt klima i klassen.

   kurs;

   2016-08-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Organisering og atferdsledelse.

   Kurs;

   2016-11-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Klasseledelse for praksislærere.

   Forelesning;

   2016-09-27.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Utdrag fra doktorgradsarbeid.

   Styreseminar;

   2016-09-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Aggresjon- disiplin - klasseledelse.

   Personalseminar;

   2016-10-18.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Elev-aggresjon og lærer-utfordringer.

   Seminar for ressurspersoner;

   2016-12-07.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Elever mener voksne er de verste mobberne.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Den viktige starten.

   Læringsmiljøbloggen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Avdekking av mobbing.

   Kurs;

   2015-01-27.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Læringsstøtte; gode spørsmål.

   seminar;

   2015-02-04.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Hvordan stoppe mobbing.

   kurs;

   2015-03-10.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Forebyggende arbeid.

   kurs;

   2015-01-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   God planlegging av skolestart.

   Kurs;

   2015-06-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Mobbing som tema for skoleledere.

   Kurs;

   2015-08-10.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Klasseledelse og problemløsning.

   Utdanning;

   2015-08-20.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   1.klasse oppstart.

   kurs;

   2015-05-26.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Klasseledelse for nye lærere.

   Kurs;

   2015-09-29.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Mobbing.

   Foreldremøte;

   2015-09-29.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Oppfordrer andre mobbere til å stå frem.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-04 - 2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse - en lærerkompetanse i alle fag. Utfordring for universitetslærere og lærerutdannere i praksis.

   Kompetansedager UiT;

   2014-02-18.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Struktur - regler og rutiner Lederposisjon - Sårbarhet og utfordrere.

   Kurs;

   2014-03-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-23 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte.

   Arbeidsseminar ;

   2014-04-02.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbing; Systemsvikt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbeekspert: -Systemet er mer opptatt av å beskyte seg selv enn elevene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbing - Mobbesak i kommune.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hemmeliholdelse av oppgjør etter mobbesak.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Relasjonskompetanse 1.

   konferanse;

   2014-08-11.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   å lede klasser med vekt på oppstart og etablering av struktur.

   kurs;

   2014-08-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse i utfordrende klasser.

   Forelesning;

   2014-08-21.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Dynamikk mellom struktur og relasjoner i klasseledelse.

   Kurs;

   2014-03-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Aggresjon og mobbing som tema i opplæring i klasseledelse.

   Foredrag;

   2014-03-25.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   5.klasse elever og mobbing.

   Foreldremåte;

   2014-04-08.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Skoleutvikling om klasseledelse.

   Arbeidsseminar;

   2014-09-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Ekskludering og inkludering. Mobbing.

   Foreldremøte;

   2014-09-22.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse.

   Fagdag på lærerutdanningen;

   2014-09-25.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Oversikt over satsingsområdet klasseledelse i skolebasert kompetanseutvikling.

   Fagdag;

   2014-09-30.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Arbeid med klasseledelse for nyansatte og nyutdannede.

   Kurs;

   2014-10-01 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Arbeid med relasjoner del 2.

   Kurs;

   2014-10-20 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa

   (2014)

   CARE for teachers 1.

   Seminar;

   2014-10-17 - 2014-10-18.

  • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   CARE for teachers 2.

   Seminar;

   2014-10-31 - 2014-11-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   CARE for teachers 3.

   Seminar;

   2014-11-29 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den gode timen med vekt på autoritativ ledelse.

   Fagdag;

   2014-11-25 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte.

   Arbeidsseminar;

   2014-12-11 - 2014-12-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Barn mobbes på fritidsaktiviteter.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Ny mobbeside skaper sinne.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Endringsprosesser og skoleutvikling.

   Videreutdanning i rusforebyggende arbeid;

   2013-03-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Da June fylte 18 år hadde hun ingen venner å invitere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Jentemobbere klarer seg bedre enn guttene.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2013-11-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-12 - 2013-11-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hatefulle ytringer fester seg - de er ikke bare å "delete".

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbing begynner i barnehagen.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbing og klasseledelse.

   kursdag;

   2013-01-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Endringsprosesser og utvikling.

   forelesning;

   2013-03-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Vanskelige situasjoner i klasserommet.

   Kursdag;

   2013-04-11.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Samarbeid mellom skole og hjem om mobbing.

   kurs;

   2013-04-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Læringsmiljøsenterets modell for arbeid med klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen.

   seminar;

   2013-06-05.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   God klasseleing i nye 1.klassar.

   Kurs;

   2013-06-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hvordan lære opp andre om klasseledelse.

   Konferanse;

   2013-06-14.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hva kan NSLA bidra med om klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen.

   Nettverkssamling;

   2013-09-04 - 2013-09-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Autoritativ ledelse i klassen.

   Kurs;

   2013-09-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Trening på formidling om klasseledelse.

   Konferanse;

   2013-10-24.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen og NSLA sitt bidrag for skoleledere og skoleeiere.

   Konferanse;

   2013-10-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse: Emosjonell støtte, organisering og tilsyn.

   Kurs;

   2013-11-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen på tvers av satsningsområder.

   Konferanse;

   2013-11-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbeofre blir ikke tidsnok hørt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse og arbeid mot mobbing.

   Kurs;

   2013-01-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   En pause i hverdagen.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Øvelse gjør mester.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Ny bok om å lede endringsarbeid i skolen.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Flack, Tove

   (2012)

   Svarte leserne om mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Skoleleders betydning for et godt skolemiljø - §9A i Opplæringsloven.

   Seminar for ledere av friskoler;

   2012-03-21.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Respekt og Zero.

   Videreutdanning i Forbygging av psykososiale problemer;

   2012-04-28 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Forebyggende programmer i skolen.

   Videreutdanning i Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rus;

   2012-11-03.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Klasseledelse for nye 1.klasse-lærere.

   Kurs for lærere;

   2012-06-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Klasseledelse i oppstarten av nytt skoleår.

   Seminar;

   2012-08-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Faglig plattform for arbeid med klasseledelse.

   Kurs for lærere, assistenter og skoleledelse;

   2012-08-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mobbingens Psykologi.

   Videreutdanning i miljøterapi;

   2012-09-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mobbing - Hvordan kan foreldre bidra.

   Foreldremøte;

   2012-09-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Autoritativ klasseledelse.

   Kurs ;

   2012-11-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Utfordrende elevtyper, klasseledelse og mobbing.

   Kurs;

   2012-11-16 - 2012-11-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   De første fem minuttene.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mer enn 3000 lærere mangler kontroll i klasserommet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Skolenes mobbedefinisjoner gir skolen bedre beskyttelse enn elevene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   God klasseledelse viktig for en god skolestart.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene.

   SAF-konferanse;

   2011-10-28 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseleiing; Trendsettande elevtypar, oppstarten, ein modell for kalsseleiing.

   Kurs ;

   2011-06-07.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd.

   Kurs;

   2011-06-21.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseledelse og klassemiljøutvikling.

   Kurs;

   2011-06-22.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseledelse i videregående skole.

   Kurs;

   2011-08-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Foreldreseminar om mobbing.

   Foreldrekurs;

   2011-10-25.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Ikke enkelt å bli sjef i klasserommet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Nabokrangel.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   "Jeg har seks urolige elever i min klasse. Hva gjør jeg?".

   ?.

   Hefte 4.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Relasjoner i klassen - utfordring og virkemiddel.

   utenTitteltekst;

   2010-02-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Klasseledelse og samspill i klassen.

   utenTitteltekst;

   2010-04-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Klasseledelse for 1.klasselærere.

   utenTitteltekst;

   2010-06-03.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Aggresjon, Problematferd og Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2010-06-16 - 2010-06-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Mobbing i skolen.

   utenTitteltekst;

   2010-08-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Forsker tror mobberegister kan bane vei.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Forsker mener skolene ofte konkluderer feil.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Noe å strekke seg etter.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse. Et håndverk som kan læres.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Hvorfor flytter eleven?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse bør få større oppmerksomhet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2009-03-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Relasjoner som utfordring og som virkemiddel.

   Årsmøte for PPT Rogaland;

   2009-04-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Problematferd og Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2009-06-10 - 2009-06-11.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2009-09-02.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2009-09-15.

  • Veland, Jarmund; Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Hvorfor skifter elever skole?.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2008)

   Rettsstridig skolepraksis.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-01-02.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-01-29.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-02-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

   utenTitteltekst;

   2008-03-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt - Skoleutvikling.

   utenTitteltekst;

   2008-03-31 - 2008-04-03.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: God Start.

   utenTitteltekst;

   2008-05-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2008-05-15.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Connect: God Start.

   utenTitteltekst;

   2008-05-23.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2008-05-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Problematferd.

   utenTitteltekst;

   2008-06-05.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2008-08-11 - 2008-08-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2008-08-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2008-08-14.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   ConnectOSLO: Klasseledelse.

   utenTitteltekst;

   2008-09-04.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Lærer- elevrelasjoner og Konsistens i Voksenmiljøet.

   utenTitteltekst;

   2008-09-04.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Veilederopplæring.

   utenTitteltekst;

   2008-12-03.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt i Skolen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme.

   13th European Conference on Developmenta Psychology;

   2007-08-21 - 2007-08-25.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mindre mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Hat og rasisme på Facebook.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Gode råd - flytting.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nett.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nett.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Blir mobbet på internett.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mange blir Facebook-mobbet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Kvisetryne, bitch!.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klarer ikke å redusere mobbingen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Ny mobbeforskning.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Tenk utradisjonelt i kampen mot mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Lærere mobbes av elever.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Disiplin i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Frykter enkle valgkamp-løsninger.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2007)

   Respekt-programmet.

   Veilederkurs i skoleutviklingsprogrammet Respekt;

   2007-05-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

   Respekt;

   2007-05-25.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

   Respekt;

   2007-06-22.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

   Respekt;

   2007-08-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

   ConnectOSLO;

   2007-06-07.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Hvordan snu vanskelige klasser.

   Veilederopplæring i skoleutviklingsprogrammet Respekt;

   2007-09-19.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse.

   Klasseledelse;

   2007-09-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasse-/gruppeledelse.

   Klasse-/gruppeledelse;

   2007-08-15.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mobbing i skolen.

   utenTitteltekst;

   2007-09-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt.

   utenTitteltekst;

   2007-05-30.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt.

   utenTitteltekst;

   2007-08-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse og læreren som tydelig voksen.

   Klasseledelse - Randaberg videregående skole;

   2007-01-02.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse.

   Klasseledelse - Bryne ungdomdsskule;

   2007-02-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klassel-/gruppeledelse.

   Kvadraturen videregående skole;

   2007-03-15.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Trendsettende elever - aggresjon - problematferd.

   Kvadraturen videregående skole;

   2007-04-19.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Aggresjon i grupper med fokus på jenter.

   FAS-Seminar Inkludering! Veggen eller veien;

   2007-05-08.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd.

   Gjesdal;

   2007-06-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse og klassemiljøutvikling.

   Gjesdal;

   2007-06-14.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Problematferd i skolen.

   Sandefjord;

   2007-09-17.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse.

   Kvalaberg skole;

   2007-11-19.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing.

   Våland skole;

   2007-09-04.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse.

   Respekt;

   2007-09-11.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse.

   Respekt;

   2007-10-01.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   En gjennom gang av Respekt-programmet, og en smakebit fra programmet: Spill og samspill om problematferd. Hvordan kan foreldrene bidra med å utvikle gode vennskapskvaliteter hos sine barn.

   utenTitteltekst;

   2007-03-07.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2007-05-22.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing.

   utenTitteltekst;

   2007-10-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nett og mobil.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig mer nettmobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Gode råd - flytting.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Sure voksne vil ikke ha lodd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   - Vis de unge respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2006)

   - Må ha vilje til løsning.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   The Connect-program.

   utenTitteltekst;

   2006-06-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Betre skulekvardag.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Betre skulekvardag.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Umulig å hindre?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Fra mobbing til godt samhold.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Gjenreis respekten for læreren.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Nettsted tilbyr barn å sjekke om de er FROSSET ut.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Vis de unge respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Vis de unge respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Regel nr. 1: Gjensidig Respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Første skoledag i Respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   - Ikke svar på mobbemeldinger.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Nettmøte nå: - Lite forskjell på jente- og guttemobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Klasse-/gruppeledelse. Forebygging og avhjelping av problematferd.

   utenTitteltekst;

   2006-04-26 - 2006-04-27.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Klasseledelse.

   3. kursdag Respekt;

   2006-11-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   God start.

   1. kursdag respekt;

   2006-08-16.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Faglige prinsipper i utviklingsprogrammet.

   Forankringsseminar Respekt;

   2006-04-19.

  • Flack, Tove; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Jentemobbing.

   utenTitteltekst;

   2006-06-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Skoleprogram gir resultater.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Lærer best med tydelige lærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Nyhetspuls 24: Nytt skoleutviklingsprogram med strengere lærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner: Emosjonell støtte.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner - Introduksjon til et teoretisk rammeverk.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Berg, Grete Dalhaug

   (2017)

   Lærerens mulighet til å påvirke elev-elev-relasjoner.

  • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Dialogfilm - Hva er mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway