Hopp til hovedinnhold

Grete Sørensen Vaaland

Førsteamanuensis

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-346
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen; Lerkkanen, Marja-Kristiina

   (2022)

   Enhancing upper secondary students’ engagement and learning through the INTERACT online, video-based teacher coaching intervention: Protocol for a mixed-methods cluster randomized controlled trial and process evaluation.

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 114.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2022.102013

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   Observation : som stöd för utveckling av ledarskap i klassrummet . I: Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare.

   Natur och kultur

   ISBN 9789127825253.

   s.111-143.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Komplekse klasseromsprosesser : et begrepsapparat for treffsikker beskrivelse av klasserommet. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.35-58.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Frå teori til klasseromspraksis : ein arbeidsmodell for læraren. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202643782.

   s.59-78.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Associations between observed patterns of classroom interactions and teacher wellbeing in lower secondary school.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 77.

   s.240-252.

   DOI: 10.1016/j.tate.2018.10.013

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Back on track: Approaches to managing highly disruptive school classes.

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 4.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1080/2331186X.2017.1396656

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2013)

   Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class.

   Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies

   ISSN 0742-051X.

   Volum 29.

   s.177-187.

   DOI: 10.1016/j.tate.2012.09.006

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   God start - utvikling av klassen som sosialt system. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01850-8.

   s.19-33.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressiveness and Disobedience.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   Volum 55.

   Hefte 1.

   s.1-22.

   DOI: 10.1080/00313831.2011.539850

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein; Veland, Jarmund

   (2010)

   The Challenge of Continuation: Schools' continuation of the Respect programme.

   Journal of educational change

   ISSN 1389-2843.

   Volum 11.

   Hefte 4.

   s.323-344.

   DOI: 10.1007/s10833-009-9118-x

  • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying.

   Social Psychology of Education

   ISSN 1381-2890.

   Volum online.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Prevention and Reduction of Behavioural Problems in School: An evaluation of the Respect Program.

   Educational Psychology

   ISSN 0144-3410.

   Volum 27.

   Hefte 6.

   s.713-736.

  • Munthe, Elaine; Vaaland, Grete Sørensen

   (2004)

   Mobbing som tverrfaglig tema i lærerutdanningen. I: Norsk Lærerutdanningsdidaktikk i endring. Læring, undervisning og danning i lys av nyere forskning. (Redigert av Mary Brekke.).

   s.164-184.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Sosiale og emosjonelle vanskar - i Samtak-perspektiv. I: Om Samtak. For ein betre skole.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling

   (1996)

   Lokal kompetanse som langsiktig mål.

   Bedre Skole

   ISSN 0802-183X.

   Volum 4.

   s.110-113.

 • Bøker og kapitler
  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Pupil Aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour..

   ISBN 978-82-7644-676-0.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respektprogrammet.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt.

   ISBN 9788275780353.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline

   (2004)

   Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre.

   ISBN 8275780144.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Høyt spill om samspill: å snu vanskelige klasser.

   ISBN 8275780217.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2003)

   Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning.

   ISBN 8275780179.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (1999)

   Rapport fra Skolefritidsordningen, Vaulen skole.

  • Roland, Erling; Vaaland, Grete S.

   (1996)

   Mobbing i skolen. En lærerveiledning.

 • Formidling
  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Teachers' self-observation in research and practice. .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   INTERACT-Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   Teacher self-observation in Interact.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Skolestart.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2020)

   Gjenåpning av skolene .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Lærere føler seg uthengt på Instagram-kontoer.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms..

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Flere lærere i ungdomsskolen reduserer stillingene sine.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Noen elever ser etter svakhetstrekk hos lærerne.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Lærerne har ingen mulighet til å forsvare seg.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome. .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Forbud mot mobiltelefoner på skolen?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Økt mobbing i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Nye mobbetall fra Elevundersøkelsen.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Skjerpa lærarane sitt blikk før skulestart.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Mobbing kan og må stoppes.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations .

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Lærerens sensitivitet.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressive elever kan ta makta fra læreren.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Manipulerende elever.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Aggressivitet og forstyrrende atferd i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Mobbing og proaktiv aggresjon.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Støtte til læring i klassen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasse-/gruppeledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse, atferdsproblem og mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse, mobbing og disiplinproblem.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse på bibelskole.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   God start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse og utfordrende atferd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Er det risiko med store skoler?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Om å stille spørsmål som fremmer læring.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klassen som sosialt system.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem.

   www.læringsmiljøsenteret.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Proaktiv aggressivitet og aggresjon.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Nyheter NRK Rogaland.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet.

   CIESL- nettsider

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Elever som utfordrer lærerrollen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   NRK Lokalen nyheter.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Elever mener voksne er de verste mobberne.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Skole med tiltak mot mobbing: Gir bot til foreldrene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Utdrag fra doktorgradsarbeid.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Aggresjon- disiplin - klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Ledelse i utfordrende klasser.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Utvalgte tema om Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Emosjonelt klima i klassen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Organisering og atferdsledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Klasseledelse for førsteklasselærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Klasseledelse for praksislærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Elev-aggresjon og lærer-utfordringer.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Oppdage og forstå mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2016)

   Den viktige starten.

   Læringsmiljøbloggen

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   1.klasse oppstart.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Forebyggende arbeid.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Klasseledelse for nye lærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Avdekking av mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Hvordan stoppe mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   God planlegging av skolestart.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Mobbing som tema for skoleledere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Klasseledelse og problemløsning.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2015)

   Læringsstøtte; gode spørsmål.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Relasjonskompetanse 1.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Ekskludering og inkludering. Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse - en lærerkompetanse i alle fag. Utfordring for universitetslærere og lærerutdannere i praksis.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Struktur - regler og rutiner Lederposisjon - Sårbarhet og utfordrere.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Oppfordrer andre mobbere til å stå frem.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse i utfordrende klasser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Aggresjon og mobbing som tema i opplæring i klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne

   (2014)

   CARE for teachers 3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den gode timen med vekt på autoritativ ledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa

   (2014)

   CARE for teachers 1.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hemmeliholdelse av oppgjør etter mobbesak.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbeekspert: -Systemet er mer opptatt av å beskyte seg selv enn elevene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbing; Systemsvikt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Mobbing - Mobbesak i kommune.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Arbeid med relasjoner del 2.

  • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   CARE for teachers 2.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Oversikt over satsingsområdet klasseledelse i skolebasert kompetanseutvikling.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Dynamikk mellom struktur og relasjoner i klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Arbeid med klasseledelse for nyansatte og nyutdannede.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   5.klasse elever og mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Skoleutvikling om klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   å lede klasser med vekt på oppstart og etablering av struktur.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbeofre blir ikke tidsnok hørt.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Endringsprosesser og skoleutvikling.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Vanskelige situasjoner i klasserommet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   God klasseleing i nye 1.klassar.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hvordan lære opp andre om klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse: Emosjonell støtte, organisering og tilsyn.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Autoritativ ledelse i klassen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen og NSLA sitt bidrag for skoleledere og skoleeiere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Trening på formidling om klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Endringsprosesser og utvikling.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hva kan NSLA bidra med om klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Samarbeid mellom skole og hjem om mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Læringsmiljøsenterets modell for arbeid med klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbing og klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Hatefulle ytringer fester seg - de er ikke bare å "delete".

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Jentemobbere klarer seg bedre enn guttene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Mobbing begynner i barnehagen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Da June fylte 18 år hadde hun ingen venner å invitere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Barn mobbes på fritidsaktiviteter.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Ny mobbeside skaper sinne.

  • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod

   (2013)

   Mobbebegrepet er viktig.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse og arbeid mot mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom.

   Laringsmiljosenteret.uis.no

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2013)

   Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen på tvers av satsningsområder.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Ny bok om å lede endringsarbeid i skolen.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   De første fem minuttene.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mer enn 3000 lærere mangler kontroll i klasserommet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Skolenes mobbedefinisjoner gir skolen bedre beskyttelse enn elevene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   God klasseledelse viktig for en god skolestart.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Forebyggende programmer i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Utfordrende elevtyper, klasseledelse og mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Klasseledelse i oppstarten av nytt skoleår.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mobbingens Psykologi.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Faglig plattform for arbeid med klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Respekt og Zero.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Klasseledelse for nye 1.klasse-lærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Autoritativ klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   En pause i hverdagen.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Mobbing - Hvordan kan foreldre bidra.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Flack, Tove

   (2012)

   Svarte leserne om mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Skoleleders betydning for et godt skolemiljø - §9A i Opplæringsloven.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2012)

   Øvelse gjør mester.

   REspekt

   ISSN 1503-1985.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseledelse i videregående skole.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Ikke enkelt å bli sjef i klasserommet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseleiing; Trendsettande elevtypar, oppstarten, ein modell for kalsseleiing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Klasseledelse og klassemiljøutvikling.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Nabokrangel.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Foreldreseminar om mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2011)

   Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Mobbing i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Noe å strekke seg etter.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   "Jeg har seks urolige elever i min klasse. Hva gjør jeg?".

   ?

   Hefte 4.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Forsker tror mobberegister kan bane vei.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Klasseledelse og samspill i klassen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Aggresjon, Problematferd og Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Relasjoner i klassen - utfordring og virkemiddel.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Forsker mener skolene ofte konkluderer feil.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2010)

   Klasseledelse for 1.klasselærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse. Et håndverk som kan læres.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Relasjoner som utfordring og som virkemiddel.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Hvorfor flytter eleven?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Klasseledelse bør få større oppmerksomhet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2009)

   Problematferd og Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt - Skoleutvikling.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2008)

   Rettsstridig skolepraksis.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt i Skolen.

  • Veland, Jarmund; Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Hvorfor skifter elever skole?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: God Start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Veilederopplæring.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Lærer- elevrelasjoner og Konsistens i Voksenmiljøet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Problematferd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Connect: God Start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   ConnectOSLO: Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2008)

   Respekt: Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   En gjennom gang av Respekt-programmet, og en smakebit fra programmet: Spill og samspill om problematferd. Hvordan kan foreldrene bidra med å utvikle gode vennskapskvaliteter hos sine barn.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Skjult mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig mer nettmobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nett og mobil.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mindre mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Ny mobbeforskning.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Problematferd i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Disiplin i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse og læreren som tydelig voksen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Aggresjon i grupper med fokus på jenter.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klassel-/gruppeledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Kvisetryne, bitch!.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Lærere mobbes av elever.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nett.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nett.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klarer ikke å redusere mobbingen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Tenk utradisjonelt i kampen mot mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Frykter enkle valgkamp-løsninger.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Stadig flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Hat og rasisme på Facebook.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mobbing i skolen.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Trendsettende elever - aggresjon - problematferd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasse-/gruppeledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Gode råd - flytting.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobber på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Gode råd - flytting.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Vær obs på mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Flere mobbes på nettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Klasseledelse og klassemiljøutvikling.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2007)

   Respekt-programmet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Hvordan snu vanskelige klasser.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Blir mobbet på internett.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   Mange blir Facebook-mobbet.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   God start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   - Ikke svar på mobbemeldinger.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Klasseledelse.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Sure voksne vil ikke ha lodd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Umulig å hindre?.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   - Vis de unge respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Fra mobbing til godt samhold.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Gjenreis respekten for læreren.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Første skoledag i Respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Betre skulekvardag.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Betre skulekvardag.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Vis de unge respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Klasse-/gruppeledelse. Forebygging og avhjelping av problematferd.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Regel nr. 1: Gjensidig Respekt.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   God start.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Faglige prinsipper i utviklingsprogrammet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   The Connect-program.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Nettsted tilbyr barn å sjekke om de er FROSSET ut.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund

   (2006)

   - Må ha vilje til løsning.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Nettmøte nå: - Lite forskjell på jente- og guttemobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Vis de unge respekt.

  • Flack, Tove; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   Jentemobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Skoleprogram gir resultater.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Lærer best med tydelige lærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Nyhetspuls 24: Nytt skoleutviklingsprogram med strengere lærere.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2005)

   Strenge lærere gir mindre mobbing.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner - Introduksjon til et teoretisk rammeverk.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2018)

   Klasseromsinteraksjoner: Emosjonell støtte.

  • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Dialogfilm - Hva er mobbing.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Berg, Grete Dalhaug

   (2017)

   Lærerens mulighet til å påvirke elev-elev-relasjoner.

  • Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseledelse.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway