Hopp til hovedinnhold

Margareth Kristoffersen

Associate professor

Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
KA A-118
Bio

Margareth Kristoffersen is Associate professor at the Faculty of Health Sciences, Department of Caring and Ethics, University of Stavanger. Her PhD is from University of Stavanger, and the doctoral thesis is titled “Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleie» [Striving for peaks, standing in uphills: remaining in nursing. A study of the significance of life-view for nurses’ practice of nursing]. Margareth Kristoffersen is by education a nurse and a nursing teacher, with further education in diaconia, pedagogy and supervision, leadership and management. Her research interest focuses on the nursing discipline and moral or moral-philosophical related ideas as an important part that discipline, and how such ideas are expressed by nurses.  Specifically, the focus is on the question of why nurses remain in the profession and how that question relates to the nurses’ self-realization, self-understanding, strong evaluation and identity. Another focus is relationship-based nursing care, leadership and development of competence.  

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Does professional identity play a critical role in the choice to remain in the nursing profession? .

   Nursing Open

   ISSN 2054-1058.

   Volum 8.

   s. 1928-1936.

   DOI: 10.1002/nop2.862

  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Solidarity in a Community of Nursing Colleagues.

   Sage Open Nursing

   ISSN 2377-9608.

   Volum 7.

   s.1-11.

   DOI: 10.1177/23779608211009514

  • Østhus, Nille; Storm, Marianne; Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Sykepleiere i helsetjenester i hjemmet – hvorfor fortsetter de i sin stilling?.

   Nordisk tidsskrift for helseforskning

   ISSN 1504-3614.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.1-19.

   DOI: 10.7557/14.4975

  • Skjærpe, Jorunn Nærland; Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne

   (2020)

   Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid.

   Sykepleien Forskning

   ISSN 1890-2936.

   Volum 15.

   DOI: 10.4220/Sykepleienf.2020.80125

  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2020)

   Self-realisation - What does this mean for school nurses to remain in nursing practice?.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   s.1-9.

   DOI: 10.1111/jocn.15585

  • Kristoffersen, Margareth; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Friberg, Febe

   (2020)

   From a professional practitioner to a practice-based researcher: a qualitative study of Norwegian PhD candidates in the fields of health, welfare and education.

   Studies in Continuing Education

   ISSN 0158-037X.

   s.1-17.

   DOI: 10.1080/0158037X.2020.1732333

  • Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Thoughts of creation and the discipline of nursing.

   Nursing Open

   ISSN 2054-1058.

   Volum 6.

   Hefte 2.

   s.566-573.

   DOI: 10.1002/nop2.239

  • Kristoffersen, Margareth; Vagli, Åse Elisabeth; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland

   (2019)

   Norwegian PhD students' discourses about practice-relevant research in the field of health and social work.

   Nursing Open

   ISSN 2054-1058.

   Volum 7.

   Hefte 618.

   s.618-626.

   DOI: 10.1002/nop2.432

  • Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Nurses' remaining in everyday nursing practice - A comprehensive model..

   Sage Open Nursing

   ISSN 2377-9608.

   Volum 5.

   s.1-10.

   DOI: 10.1177/2377960819866343

  • Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Problematizing Boundaries of Care Responsibility in Caring Relationships..

   Sage Open Nursing

   ISSN 2377-9608.

   Volum 5.

   s.1-9.

   DOI: 10.1177/2377960818808692

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Zoffmann, Vibeke; Karlsen, Bjørg; Thorne, Sally; Kristoffersen, Margareth

   (2018)

   Reconfiguring clinical communication in the electronic counselling context: The nuances of disruption.

   Nursing Open

   ISSN 2054-1058.

   s.1-8.

   DOI: 10.1002/nop2.218

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2017)

   Relationship-based nursing care and destructive demands.

   Nursing Ethics

   ISSN 0969-7330.

   Volum 24.

   Hefte 6.

   s.663-674.

   DOI: 10.1177/0969733015623097

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Brinchmann, Berit Støre

   (2016)

   Experiences of moral challenges in everyday nursing practice: In light of healthcare professionals’ self-understanding.

   Nordic journal of nursing research

   ISSN 2057-1585.

   Volum 36.

   Hefte 4.

   s.177-183.

   DOI: 10.1177/2057158516633633

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2016)

   Transformasjonsledelse og økte effektivitetskrav i sykepleien.

   Nordic journal of nursing research

   ISSN 2057-1585.

   Volum 36.

   Hefte 1.

   s.13-19.

   DOI: 10.1177/0107408315595163

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2016)

   Remaining in the nursing profession: The relevance of strong evaluations.

   Nursing Ethics

   ISSN 0969-7330.

   Volum 25.

   Hefte 7.

   s.928-938.

   DOI: 10.1177/0969733016684545

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2015)

   The nursing discipline and self-realization.

   Nursing Ethics

   ISSN 0969-7330.

   Volum 22.

   Hefte 6.

   s.723-733.

   DOI: 10.1177/0969733014543967

  • Kristoffersen, Margareth

   (2001)

   Kallet - aktuelt i profesjonell sykepleie?.

   Klinisk Sygepleje

   ISSN 0902-2767.

   Hefte 5.

   s.261-266.

 • Bøker og kapitler
  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleie.

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-520-6.

 • Formidling
  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Trenger vi sykepleievitenskapen?.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Studenter oppdatert på viten .

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Sykepleierstudiet må bygges på viten om sykepleie.

   Sykepleien

   ISSN 0802-9768.

  • Østhus, Nille; Storm, Marianne; Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Hvordan skal vi få hjemme sykepleiere til å bli i jobben? .

   Forskersonen.no

  • Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne

   (2020)

   Sykepleie under press i utdanning og forskning.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Løvik, Anne Marte; Mæland, Linda Horne; Kristoffersen, Margareth

   (2020)

   Grep ledere tar for å beholde sykepleiere i somatiske institusjoner i primærhelsetjenesten – sykehjem.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Why do nurses remain in everyday practice?.

  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Nurses' reflections on self-realization in the daily performance of their profession.

  • Skjærpe, Jorunn Nærland; Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne

   (2019)

   Opportunities for shared decision-making in care coordination in mental health.

  • Skjærpe, Jorunn Nærland; Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne

   (2019)

   Shared decision-making in care coordination for individuals with serious mental illness.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2018)

   Considering boundaries to care responsibility in caring relationships – relevant or not?.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2017)

   Å strekke seg mot tinder.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2017)

   Strong evaluations – relevant or not as grounds for remaining in the nursing profession?.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2017)

   Finnes det grenser for sykepleieres ansvar i en krevende sykepleier-pasient relasjon?.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Vibeke, Zoffmann; Karlsen, Bjørg; Kristoffersen, Margareth

   (2017)

   Diabetes eHealth Intervention may disrupt the patterns of nurse-patient communication in the primary care.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2016)

   Creational phenomenology; a significant perspective in nursing philosophy?.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2016)

   Å fortsette i sykepleien - livsforståelsens betydning.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2016)

   Hvorfor fortsetter sykepleiere i yrket.

   Tidsskrift for kreftsykepleiere

   Hefte 03.

   s.14-21.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2015)

   Økte effektivitetskrav skaper konflikter.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Brinchmann, Berit Støre

   (2015)

   Nurses' selfunderstanding can bring light to experiences of moral challenges in everyday nursing care.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2015)

   Considering destructive demands within relationship-based nursing care - relevant or not?.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2014)

   Leadership - a contributor to meeting the demands of efficiency in nursing practice.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2014)

   Selvrealisering - en mektig moralsk kilde for profesjonell praksis.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: OM å fortsette i sykepleien.

   NSF LOKALEN. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland

   ISSN 0809-8190.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.6-6.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Hvorfor fortsetter sykepleiere i sykepleien?.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Hva er det som er av betydning for å fortsette i sykepleien.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Henriksen, Jan-Olav

   (2011)

   Remaining in the Nursing Profession - a Study of the Performace of Professional Nursing based on Understanding of Life.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2005)

   Sykepleiefaglig identitet.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2001)

   Kallet - utfordringer for sykepleierutdanningen?.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Volum 89.

   Hefte 4.

   s.58-60.

  • Kristoffersen, Margareth

   (1992)

   Er organisasjonsmodell viktig for kvaliteten i sykepleien?.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Volum .

   Hefte 5.

   s.33-35..

  • Birkeli, Torunn Elisabeth; Kristoffersen, Margareth; Halvorsrud, Liv

   (1978)

   Å være student i møte med sykepleiere [To be a student in meeeting with nurses].

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   s.72-74.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway