Margareth Kristoffersen

Professor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-118

Bio

Margareth Kristoffersen is a Professor in Nursing Science at the Faculty of Health Sciences, Department of Caring and Ethics, University of Stavanger. Her PhD is from University of Stavanger, and the doctoral thesis is titled “Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleie» [Striving for peaks, standing in uphills: remaining in nursing. A study of the significance of life-view for nurses’ practice of nursing]. Margareth Kristoffersen is by education a nurse and a nursing teacher, with further education in diaconia, pedagogy and supervision, leadership and management. Her research interest focuses on the nursing discipline and moral or moral-philosophical related ideas pertaining to that discipline, and how such ideas are expressed by nurses.  Specifically, the focus is on the question of why nurses remain in the profession and how the question relates to the nurses’ life-view, self-understanding, strong evaluation, identity and self-realization. Another focus is relationship-based nursing care, professional identity, professional development, competence, leadership and qualitative methods.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleie.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-520-6.

 • Formidling
  • Løvik, Anne Marte; Kristoffersen, Margareth

   (2024)

   Vi fraråder at karakter­kravet til sykepleier fjernes.

   Forskersonen.no.

  • Løvik, Anne Marte; Kristoffersen, Margareth

   (2024)

   Behold karakterkravet til sykepleiere.

   Sykepleien.no.

  • Kyllingstad, Lovise; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Må alle sykepleiere kjenne på yrkesglød?.

   Sykepleien.no.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?.

   Sykepleien.no.

  • Kyllingstad, Lovise; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Har forsket på hvorfor sykepleiere forlater yrket.

   Rogalands Avis.

  • Kyllingstad, Lovise; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Nyutdannede sykepleiere dras mellom idealer og realiteter.

   https://sykepleien.no/fag.

   Volum 111.

   Hefte 91919.

   s.1-7.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2023.91919

  • Kristoffersen, Margareth; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Friberg, Febe

   (2023)

   Doktorgradsstudenter sliter med å oppnå forskerkompetanse .

   Forskersonen.no.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Hode og hjerte Sykepleieprofessor Margareth Kristoffersen i samtale med Bår Stenvik .

   Forskerforum.

   ISSN 0800-1715.

   Volum 55.

   Hefte 6.

   s.24-27.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling.

   Sykepleien.no.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   A comprehensive model of nurses' remaining in everyday nursing practice - a study designed in three sequential stages.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-02 - 2023-10-04.

  • Løvik, Anne Marte; Mæland, Linda Horne; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   Grep for å holde på folk.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Løvik, Anne Marte; Kristoffersen, Margareth; Mæland, Linda Horne

   (2023)

   Ledere tar grep for å beholde sykepleiere.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Søiland, Malene; Furunes, Trude; Kristoffersen, Margareth

   (2023)

   How to explore registered nurses’ leadership practices in the field of homecare.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2023-10-02 - 2023-10-04.

  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2022)

   Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten strekker seg etter gode for egen del, som gjør at de fortsetter i yrket.

   Helsesykepleierkongressen 2022;

   2022-09-13 - 2022-09-15.

  • Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2022)

   Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten .

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

   Volum 16.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Trenger vi sykepleievitenskapen?.

   Påfyll;

   2021-05-12 - .

  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Studenter oppdatert på viten .

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Sykepleierstudiet må bygges på viten om sykepleie.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Østhus, Nille; Storm, Marianne; Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Hvordan skal vi få hjemme sykepleiere til å bli i jobben? .

   Forskersonen.no.

  • Østhus, Nille; Storm, Marianne; Kristoffersen, Margareth

   (2021)

   Sykepleiere som opplever å lykkes, blir i jobben.

   https://sykepleien.no/fag.

   Hefte 12.

  • Løvik, Anne Marte; Mæland, Linda Horne; Kristoffersen, Margareth

   (2020)

   Grep ledere tar for å beholde sykepleiere i somatiske institusjoner i primærhelsetjenesten – sykehjem.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2020;

   2020-03-10 - .

  • Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne

   (2020)

   Sykepleie under press i utdanning og forskning.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Skjærpe, Jorunn Nærland; Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne

   (2019)

   Opportunities for shared decision-making in care coordination in mental health.

   Den 3 nasjonale helsetjenstekonferansen;

   2019-03-12 - 2019-03-13.

  • Skjærpe, Jorunn Nærland; Kristoffersen, Margareth; Storm, Marianne

   (2019)

   Shared decision-making in care coordination for individuals with serious mental illness.

   10th international Shared decision making conference;

   2019-07-07 - 2019-07-10.

  • Mæland, Linda Horne; Oftedal, Bjørg Synnøve Frøysland; Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Nurses' reflections on self-realization in the daily performance of their profession.

   Qualitative Health Research Conferense;

   2019-10-25 - 2019-10-29.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2019)

   Why do nurses remain in everyday practice?.

   Sage Journals Blog;

   2019-11-01.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2018)

   Considering boundaries to care responsibility in caring relationships – relevant or not?.

   19th Nursing Ethics Conference and the 4rd International Ethics in Care Conference. ;

   2018-09-01 - 2018-09-02.

  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Kolltveit, Beate-Christin Hope; Graue, Marit; Vibeke, Zoffmann; Karlsen, Bjørg; Kristoffersen, Margareth

   (2017)

   Diabetes eHealth Intervention may disrupt the patterns of nurse-patient communication in the primary care.

   FEND ;

   2017-09-08 - 2017-09-09.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2017)

   Strong evaluations – relevant or not as grounds for remaining in the nursing profession?.

   18th Nursing Ethics Conference and the 3rd International Ethics in Care Conference.;

   2017-09-15 - 2017-09-16.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2017)

   Å strekke seg mot tinder.

   Landskonferanse for kreftsykepleiere;

   2017-09-27 - 2017-09-29.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2017)

   Finnes det grenser for sykepleieres ansvar i en krevende sykepleier-pasient relasjon?.

   Landskonferanse for kreftsykepleiere;

   2017-09-27 - 2017-09-29.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2016)

   Creational phenomenology; a significant perspective in nursing philosophy?.

   20th International philosophy of nursing conference and 12th Philosophy in the nurse's world conference;

   2016-08-22 - 2016-08-24.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2016)

   Å fortsette i sykepleien - livsforståelsens betydning.

   NSF Sykepleierkongress 2016;

   2016-09-27 - 2016-09-28.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2016)

   Hvorfor fortsetter sykepleiere i yrket.

   Tidsskrift for kreftsykepleiere.

   Hefte 03.

   s.14-21.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Brinchmann, Berit Støre

   (2015)

   Nurses' selfunderstanding can bring light to experiences of moral challenges in everyday nursing care.

   The 1st International Care Ethics (ICE) Observatory Ethics in Care and 16th Nursing Ethics Conference;

   2015-07-17 - 2015-07-18.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2015)

   Økte effektivitetskrav skaper konflikter.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2015)

   Considering destructive demands within relationship-based nursing care - relevant or not?.

   Technology, Health Care and Person-centeredness: Beyond Utopia and Dystopia. Thinking the future. 19th International Philosophy of Nursing Society (IPONS) Conference;

   2015-08-24 - 2015-08-26.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2014)

   Leadership - a contributor to meeting the demands of efficiency in nursing practice.

   The 6 th International Nursing Management Conference;

   2014-10-27 - 2014-10-29.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe

   (2014)

   Selvrealisering - en mektig moralsk kilde for profesjonell praksis.

   Nordpro-konferansen 2014;

   2014-10-23 - 2014-10-24.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Hva er det som er av betydning for å fortsette i sykepleien.

   Julemøte;

   2013-11-13 - .

  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: OM å fortsette i sykepleien.

   NSF LOKALEN. Medlemsblad for Norsk Sykepleierforbund Rogaland.

   ISSN 0809-8190.

   Volum 30.

   Hefte 2.

   s.6-6.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2013)

   Hvorfor fortsetter sykepleiere i sykepleien?.

   Kick-off seminar;

   2013-09-29 - 2013-09-30.

  • Kristoffersen, Margareth; Friberg, Febe; Henriksen, Jan-Olav

   (2011)

   Remaining in the Nursing Profession - a Study of the Performace of Professional Nursing based on Understanding of Life.

   The 1 st Global Congress for Qualitative Health Research 2011;

   2011-06-23 - 2011-06-25.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2005)

   Sykepleiefaglig identitet.

   Fagseminar for sykepleiere;

   2005-01-24.

  • Kristoffersen, Margareth

   (2001)

   Kallet - utfordringer for sykepleierutdanningen?.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 89.

   Hefte 4.

   s.58-60.

  • Kristoffersen, Margareth

   (1992)

   Er organisasjonsmodell viktig for kvaliteten i sykepleien?.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum .

   Hefte 5.

   s.33-35..

  • Birkeli, Torunn Elisabeth; Kristoffersen, Margareth; Halvorsrud, Liv

   (1978)

   Å være student i møte med sykepleiere [To be a student in meeeting with nurses].

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   s.72-74.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway