Hopp til hovedinnhold

Erik Lerdahl

Professor II

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole
Bio

Erik Lerdahl er professor II med spesialkompetanse på kreativitet, tjenesteinnovasjon og møteledelse. Han tok en doktorgrad i 2001 ved institutt for produktdesign, NTNU, med tittelen «Staging for creative collaboration in design teams». Han har skrevet fagbøkene Slagkraft (2007), Slagkraftige møter (2015) og Nyskapning (2018) og aforismeboken «Ord til øyeblikket» (2019), med korte uttrykk som «Bryterne til lyset står i mørket».

Han er rådgiver, kursholder og har ledet en rekke innovasjonsprosjekter for næringslivet.  Han har ansvaret for EVU-kurset i Tjenesteinnovasjon og servicedesign ved Universitetet i Stavanger og er ellers spesialrådgiver for Smartbyen Stavanger.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Lerdahl, Erik

   (2005)

   The vision based methodology - a holistic approach to the design of products. I: Barbro Rønning (red): Flyt - en nøkkel til kreativitet og innovasjon.

   Tapir Akademisk Forlag

  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   A vision-based design-methodology : a new approach to the design of innovative products. I: Cumulus working papers Oslo.

  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   Forskning i design, hva trengs og kreves?. I: Årbok - KHIO.

 • Bøker og kapitler
  • Vaagan, Robert Wallace; Staubo, Siv Jønland; Lerdahl, Erik

   (2020)

   Sakkyndig komitévurdering (konfidensiell) av opprykksøknad til førstelektor ved Høyskolen Kristiania .

  • Lerdahl, Erik

   (2018)

   Ord til øyeblikket.

   ISBN 978-82-93351-56-6.

  • Lerdahl, Erik

   (2017)

   Nyskapning. Arbeidsbok i kreative metoder.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205504394.

  • Lerdahl, Erik

   (2017)

   Forus mot 2030. Workshop om innovasjon, samhandling og omstilling. Fremtidsscenarier og forslag til tiltak for framtidens Forus..

  • Lerdahl, Erik

   (2017)

   Forus mot 2030. Nabo- og beboersamling. Fremtidsscenarier og forslag til tiltak for framtidens Forus.

  • Lerdahl, Erik

   (2015)

   Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter.

  • Lerdahl, Erik

   (2015)

   Slagkraftige møter: større engasjement og bedre resultater.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1350-4.

  • Lerdahl, Erik

   (2015)

   Helsen er ditt ansvar. Måltidsbransjens eget bilde for 2025 med eldrebølgen.

  • Lerdahl, Erik

   (2011)

   Måltidsnæringen i 2020. Bransjens egne fremtidsvurderinger..

  • Lerdahl, Erik

   (2011)

   Kommunikasjon av gourmetprodukter i dagligvarebutikker. Kritiske faktorer, utfordringer og muligheter.

  • Lerdahl, Erik

   (2011)

   Norsk mat for fremtiden. Strategiske retninger for utvikling..

  • Lerdahl, Erik

   (2010)

   Drastiske endringer for måltidsnæringen. Radikale scenarier 2020.

  • Lerdahl, Erik

   (2010)

   Drastic change for the Food industry. Radical scenarios 2020.

  • Lerdahl, Erik

   (2008)

   Staging for creative Collaboration in design teams. Models, tools and methods.

   VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG

   ISBN 9783639092066 .

  • Lerdahl, Erik

   (2007)

   Slagkraft - Håndbok i Idéutvikling.

   Gyldendal Akademisk

   ISBN 9788205362864.

  • Lerdahl, Erik

   (2003)

   Å sveve med bena på bakken. Aforismer rundt fantasi og ideer.

   Aschehoug & Co

   ISBN 8203228631.

  • Lerdahl, Erik

   (2001)

   Music improvisation as a supporting tool for team collaboration and learning in design education : research report .

   ISBN 8291917116.

  • Lerdahl, Erik

   (2001)

   Kunsten å overrumple seg selv. Aforismer rundt kreativitet.

   Aschehoug & Co

   ISBN 8203226884 .

 • Formidling
  • Lerdahl, Erik

   (2018)

   Vi må snakke om mobilbruken i møter.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Lerdahl, Erik

   (2018)

   Erfaring gjør blind?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lerdahl, Erik

   (2018)

   Nyskapning uten svada.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Lerdahl, Erik

   (2015)

   Fra kjedsomhet til kunnskapsbygging.

   Dagens næringsliv

   ISSN 0803-9372.

  • Lerdahl, Erik

   (2015)

   Sløsing av ressurser.

   Dagsavisen

   ISSN 1503-2892.

  • Lerdahl, Erik

   (2015)

   Tenk nytt - og tenk helt nytt!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lerdahl, Erik

   (2015)

   Ingen omstilling og innovasjon uten kreativ kompetanse.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lerdahl, Erik

   (2014)

   Bruk kritikk som positiv drivkraft.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lerdahl, Erik

   (2013)

   Kunsten å overskride seg selv.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Lerdahl, Erik

   (2013)

   Følg lidenskapens magi.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Lerdahl, Erik

   (2012)

   Kreativitet må læres.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   Foredrag.

  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   Gammel kunnskap hindrer innovasjon.

  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   I arkitektenes tvangstrøye?.

   Adresseavisen

   ISSN 0805-3804.

  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   Leker fram god design.

  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   Lek mer og lev lengre.

  • Lerdahl, Erik

   (2000)

   A conceptual model for a visionary approach to design.

  • Øritsland, Trond Are; Lerdahl, Erik; Hoff, Thomas

   (2000)

   Design Research at the Department of Product Design Engineering.

  • Lerdahl, Erik

   (1999)

   A conceptual model for creative coupling of expert knowledge.

  • Lerdahl, Erik

   (1999)

   Leken og kvalitativ konseptutvikling.

   IDsign, Blad for norske industridesignere

   Volum Nr. 4.

   s.22-27.

  • Lerdahl, Erik

   (1998)

   Den lekende student?.

   Under dusken : studentavisa i Trondheim

   ISSN 0807-0768.

   Volum 9.

  • Lerdahl, Erik

   (1998)

   The creative process as an evolutionary cycle.

  • Lerdahl, Erik

   (1997)

   Skapende prosesser og deres anvendelser i produktutvikling.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Lerdahl, Erik

   (2004)

   "Forskere og forskning i fri flyt". Performance i forbindelse med forskningsprosjektet KRITT. Eget bidrag i improvisert sang og tekster og presentasjon av fysisk, interaktiv modell, samt bidrag i felles seanser med andre forskere.

   Performance

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway