Hopp til hovedinnhold

Norvald Nytræ Monsen

Professor II

Handelshøgskolen ved UiS

Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Monsen, Norvald

   (2018)

   Regnskap for ideelle og offentlige organisasjoner : en empirisk og teoretisk studie med utgangspunkt i Raftostiftelsens regnskap.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 32.

   Hefte 2.

   s.234-255.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2018-02-06

  • Monsen, Norvald

   (2017)

   Borettslagsregnskap i form av forretningsregnskap eller kameralregnskap : en empirisk studie av Skramsvei.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 31.

   Hefte 1.

   s.82-102.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2017-01-05

  • Monsen, Norvald

   (2016)

   Regnskap og kontroll i offentlig forvaltning: en diskusjon med utgangspunkt i et regnskapsteoretisk perspektiv. I: Tillit, styring, kontroll.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215024561.

   s.133-152.

  • Monsen, Norvald

   (2014)

   Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? : empirisk og teoretisk diskusjon.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.50-61.

  • Monsen, Norvald

   (2014)

   Perioderegnskap for offentlige organisasjoner En regnskapsteoretisk diskusjon.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 28.

   Hefte 2.

   s.75-106.

  • Monsen, Norvald

   (2011)

   Videreutvikling av forvaltningskameralistikken. Et eksempel.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 14.

   Hefte 8.

   s.39-47.

  • Monsen, Norvald

   (2011)

   Borettslagsregnskap: en casestudie.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 14.

   Hefte 5.

   s.74-88.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3134-2017-01-05

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag. Om utviklingne til nå og videre fremover.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 13.

   Hefte 8.

   s.54-60.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag. Om utviklingen til nå og videre fremover.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 13.

   Hefte 8.

   s.54-60.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 13.

   Hefte 8.

   s.54-60.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Regnskapsmessig periodisering i kommuneregnskapet. I: Økonomien og virkeligheten. Festskrift til Stein Østre.

   Høgskolen i Hedmark

   ISBN 9788276717952.

   s.45-52.

  • Monsen, Norvald

   (2009)

   Forvaltningskameralistikk : et alternativ til statsregnskapet og kommuneregnskapet.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 12.

   Hefte 10.

   s.32-43.

  • Monsen, Norvald

   (2008)

   Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 11.

   Hefte 6.

   s.64-77.

  • Solbakken, Kristine Blomseth; Monsen, Norvald

   (2008)

   Regnskapsregler for hjelpeorganisasjoner - en kritisk analyse med forslag til videreutvikling.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 11.

   Hefte 1.

   s.75-85.

  • Monsen, Norvald

   (2008)

   Governmental Accounting in Norway. A Discussion with Implications for International Development.

   Financial Accountability and Management

   ISSN 0267-4424.

   Volum 24.

   Hefte 2.

   s.151-167.

  • Monsen, Norvald

   (2008)

   Das Rechnungswesen der Nonprofit-Organisationen: eine theoretische Diskussion. I: Schauer, R., Helmig, B., Purtschert, R. und Witt, D. (Hrsg.), Steuerung und Kontrolle in Nonprofit-Organisationen.

   TRAUNER Verlag

  • Monsen, Norvald

   (2004)

   Developing Cameral Accounting.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 18.

   Hefte 2.

   s.8-24.

  • Monsen, Norvald

   (2004)

   Kommuneregnskapet i Norge er svært vanskelig å forstå.

   Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

   ISSN 1500-0788.

   Volum 7.

   Hefte 05.jun.

   s.129-149.

  • Monsen, Norvald

   (2002)

   Fondsregnskap: En innføring.

   Beta

   ISSN 0801-3322.

   Volum 16.

   Hefte 2.

   s.53-75.

  • Monsen, Norvald

   (2002)

   Preparing Cash Flows Statements: Could Commercial Accounting Learn from Governmental Accounting?. I: Evaluation and Accounting Standards in Public Management. Proceedings from the 3rd International Public Sector Management Symposium.

   s.203-215.

  • Monsen, Norvald

   (2002)

   The Case for Cameral Accounting.

   ?

   Volum 18.

   Hefte 1.

   s.39-72.

  • Monsen, Norvald

   (2001)

   Cameral Accounting and Cash Flow Reporting: Some Implications for Use of the Direct or Indirect Method.

   European Accounting Review

   ISSN 0963-8180.

   Volum 10.

   Hefte 4.

   s.705-725.

  • Monsen, Norvald; Wallace, W.A.

   (1997)

   Norsk Hydro´s communication to international capital markets: A blend of accounting principles.

   Scandinavian Journal of Management

   ISSN 0956-5221.

   Volum 13.

   Hefte 1.

   s.95-112.

  • Monsen, Norvald; Wallace, W.A.

   (1997)

   Decisions of a Controller to Internationalize Financial Reporting.

   ?

   Volum 4.

   Hefte 1.

   s.74-82.

  • Mellemvik, Frode; Monsen, Norvald; Olsson, Olov

   (1988)

   Functions of accounting : a discussion.

   Scandinavian Journal of Management

   ISSN 0956-5221.

   Volum 4.

   Hefte 03.apr.

   s.101-119.

 • Bøker og kapitler
  • Østre, Stein; Monsen, Norvald

   (2014)

   Velferd, økonomi og politikk. Festskrift til professor Bjarne Jensen 70 år den 6. mars 2014.

   ISBN 9788276719192.

  • Monsen, Norvald

   (2011)

   State accounting and local governmental accounting: About the historical development and the way forward.

   Høgskolen i Hedmark

   ISBN 978-82-7671-832-4.

   Hefte 10.

  • Jensen, Bjarne; Melvær, Magni; Monsen, Norvald

   (2010)

   Økonomien og virkeligheten. Festskrift til Stein Østre.

   Høgskolen i Hedmark

   ISBN 9788276717952.

  • Jensen, Bjarne; Monsen, Norvald

   (2009)

   Regnskap i stat og kommuner : om dagens regnskaper og et alternativ Accounting in national and local governments : about the current accounting systems and an alternative.

   ISBN 9788276717419.

   Hefte 7.

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2009)

   Budsjettering og rekneskap i offentlig sektor med hovudvekt på norsk regelverk Budgeting and accounting in the public sector with a focus on Norwegian regulations.

   ISBN 9788246601113.

   Hefte 5.

  • Monsen, Norvald

   (2002)

   Developing Cameral Accounting: An Empirical Example.

  • Monsen, Norvald

   (2002)

   Ausarbeitung von Kapitalflussrechnungen: kann das kaufmännische Rechnungswesen vom kameralistischen Rechnungswesen lernen?.

  • Monsen, Norvald

   (2002)

   Governmental Organizations: Use of Commercial or Cameral Accounting?.

 • Formidling
  • Fallan, Even; Antonsen, Stein; Monsen, Norvald; Alu, Gunnar

   (2016)

   Bruk av regnskap i små aksjeselskaper: nytte av kontantstrømanalyse.

  • Monsen, Norvald

   (2014)

   Et tilbakeblikk på Bergensprosjektet med Bergensmodellen. I: Velferd, økonomi og politikk. Festskrift til professor Bjarne Jensen 70 år den 6. mars 2014.

   ISBN 9788276719192.

   s.23-36.

  • Monsen, Norvald

   (2014)

   Anordningsprinsippet: et viktig pengeperiodiseringsprinsipp i kommunene.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Hefte 01.

   s.21-30.

  • Monsen, Norvald

   (2014)

   Regnskapsmessig periodisering: en kommentar - del 1.

   Kommunerevisoren

   ISSN 0800-644X.

   Volum 69.

   Hefte 4.

   s.19-22.

  • Monsen, Norvald

   (2014)

   Regnskapsmessig periodisering. en kommentar - del 2.

   Kommunerevisoren

   ISSN 0800-644X.

   Volum 69.

   Hefte 5.

   s.13-16.

  • Monsen, Norvald

   (2013)

   Anordningsprinsippet i kommunerengskapet.

   Kommunal rapport

   ISSN 0801-6410.

   Hefte 9.

   s.16-16.

  • Monsen, Norvald

   (2013)

   Ideellkameralistikk og statuskameralistikk for kommunekassen. Et eksempel.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Hefte 3.

   s.22-29.

  • Monsen, Norvald

   (2012)

   Regnskapsføring av pensjon i kommuner. En kommentar til Revisorforeningen.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 89.

   Hefte 1.

   s.12-14.

  • Monsen, Norvald

   (2012)

   Inntekter og utgifter: et begrepsapparat.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 92.

   Hefte 7.

   s.6-8.

  • Monsen, Norvald

   (2012)

   Pengstrøm og statsregnskap. En kommentar til Revisorforeningen.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Hefte 11.

   s.14-16.

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2011)

   Rekneskapsreglar frå privat sektor gjer økonomistyringa i sjukehusa uklar og udemokratisk. REKNESKAP UTAN STYRING.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Monsen, Norvald

   (2011)

   Forvaltningskameralistikk for kommunekassen: et eksempel.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 91.

   Hefte 2.

   s.6-10.

  • Monsen, Norvald

   (2011)

   Prisnsipper for kommunale regnskap - en replikk.

   Kommunerevisoren

   ISSN 0800-644X.

   Hefte 1.

  • Monsen, Norvald; Høgheim, Sverre

   (2011)

   Regnskap utan styring.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Monsen, Norvald

   (2011)

   Om kommuneregnskapet - en kommentar.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Hefte 5.

  • Monsen, Norvald

   (2011)

   Inntekter og utgifter: pengevirkning og lønnsomhetsvirkning.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Hefte 8.

   s.8-11.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Regnskapsmessig periodisering i kommuneregnskapet. I: Økonomien og virkeligheten. Festskrift til Stein Østre.

   Høgskolen i Hedmark

   ISBN 9788276717952.

   s.45-52.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Kameralregnskap - del 1: en oversikt.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 90.

   Hefte 2.

   s.6-13.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Kameralregnskap - del 3: bedriftskameralistikk.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 90.

   Hefte 4.

   s.6-14.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Regnskap for offentlig økonomistyring: pengeinformasjon og lønnsomhetsinformasjon.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 90.

   Hefte 8.

   s.6-9.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Kameralregnskap - del 2: forvaltningskameralistikk.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 90.

   Hefte 3.

   s.6-13.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Statsregnskapet og kommuneregnskapet: noen betraktninger om veien videre.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 90.

   Hefte 8.

   s.24-29.

  • Monsen, Norvald

   (2010)

   Prinsipper for kommunale regnskap - en kommentar.

   Kommunerevisoren

   ISSN 0800-644X.

   Volum 65.

   Hefte 5.

   s.8-9.

  • Monsen, Norvald

   (2009)

   Regnskapsmessige periodiering med fokus på offentlig sektor.

  • Monsen, Norvald

   (2009)

   Kameralregnskap.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 89.

   Hefte 9.

   s.20-21.

  • Monsen, Norvald

   (2008)

   Regnskap for boligbyggelag og borettslag.

  • Monsen, Norvald

   (2008)

   Kommuneregnskapet: om behovet for et finansielt regnskap.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 88.

   Hefte 9.

   s.14-18.

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2008)

   Pengeforvaltninga i Os kommune skal tena innbyggjarane sine interesser.

   Os og Fusaposten

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2008)

   Korleis forvalta inntektene i kommunane?.

   Kommunal økonomi

   ISSN 0333-3019.

   Volum 88.

   Hefte 4.

   s.6-7.

  • Monsen, Norvald

   (2008)

   Different Bookkeeping Methods.

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2008)

   Kommuneforvaltning.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Monsen, Norvald

   (2008)

   Cameral Accounting as an Alternative to Accrual Accounting.

   ?

   Volum 8.

   Hefte 1.

   s.51-60.

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2008)

   Pengeforvaltninga i Os kommune skal tena innbyggjarane sine interesser.

   Os og Fusaposten

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2007)

   Opprør! No!.

   Bergens Tidende

   ISSN 0804-8983.

  • Høgheim, Sverre; Monsen, Norvald

   (2007)

   Korleis halda orden på pengane i kommunen?.

   Os og Fusaposten

  • Monsen, Norvald

   (2002)

   Forretningsregnskap, fondsregnskap og kameralregnskap: En komparativ analyse.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway